Các vi phạm nên tránh để không bị xử phạt về thuế và hóa đơn

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Thông báo số 7592/TB-CTTPHCM ngày 25/4/2023 của Cục Thuế TP. HCM về việc cảnh báo tình trạng vi phạm khi sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Để tránh bị xử phạt về thuế và hóa đơn, doanh nghiệp cần lưu ý một số hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 6 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH13 và khoản 2 Điều 5 Nghị định 123/2020/NĐ-CP đã được Cục thuế TP. HCM tổng hợp gồm:

1. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế (xem điểm 1 Mục I đính kèm Thông báo này)

2. Các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ (xem điểm 2 Mục I đính kèm)

3. Các khái niệm về hóa đơn, chứng từ hợp pháp; hóa đơn, chứng từ giả (xem điểm 3 Mục I)

4. Các hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp (xem điểm 4 Mục I)

5. Các hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn, chứng từ (xem điểm 5 Mục I)

6. Các hành vi vi phạm quy định về lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ (xem điểm 6 Mục I)

7. Các hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu HĐĐT (xem điểm 7 Mục I)

8. Trách nhiệm của người bán, người mua khi thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ liên quan đến hóa đơn (xem Mục II đính kèm).

9. Các biện pháp giảm thiểu rủi ro liên quan đến sử dụng không hợp pháp hóa đơn (xem Mục III).

Theo Cục thuế, nhằm giảm thiểu rủi ro bị xử phạt về thuế và hóa đơn, khi mua hàng hóa, dịch vụ (trực tiếp hoặc trực tuyến), doanh nghiệp chỉ nhận hàng, kê khai thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí hợp lý đối với các HĐĐT được lập bởi người bán đã đăng tải đầy đủ thông tin về trụ sở, MST và phù hợp với thông tin trên đơn đặt hàng.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải thường xuyên truy cập vào Hệ thống HĐĐT trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế (hoadondientu.gdt.gov.vn) và App mobile "Tra cứu hóa đơn" của Tổng cục Thuế để tra cứu, đối soát hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra để kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, kịp thời phát hiện các hóa đơn không hợp pháp.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều