Điều chuyển máy móc cho chi nhánh hạch toán độc lập phải xuất hóa đơn

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 30380/CTHN-TTHT ngày 5/5/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về hóa đơn, chứng từ.

Theo quy định tại điểm h khoản 3 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập phải xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) như bán hàng hóa.

Theo đó, trường hợp Công ty điều chuyển tài sản (máy móc) cho Chi nhánh hạch toán độc lập thì phải xuất HĐĐT và giao cho Chi nhánh.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều