Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư có được miễn tính thuế đầu tư vốn?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1321/TCT-CS ngày 14/4/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế.

Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn về chính sách thuế TNDN đối với thu nhập không chia của cơ sở xã hội hóa tại Công văn số 2212/TCT-CS ngày 21/6/2021 và Công văn số 3290/TCT-CS ngày 1/9/2021.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp là công ty cổ phần kinh doanh bệnh viện đa khoa, đáp ứng quy định về loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của cơ sở xã hội hóa trong lĩnh vực y tế thì phần thu nhập không chia để lại đầu tư phát triển cho lĩnh vực xã hội hóa được miễn thuế TNDN.

Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận giữ lại không chia để đầu tư phát triển công ty, sau đó thực hiện phát hành cổ phiếu cho các cổ đông để ghi nhận việc tăng vốn chủ sở hữu thì không được miễn thuế TNDN đối với phần thu nhập này.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều