Hàng cho vay, mượn cũng phải xuất hóa đơn

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1469/TCT-CS ngày 24/4/2023 của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, các hoạt động cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa cũng phải xuất hóa đơn và ghi đầy đủ nội dung bắt buộc.

Về các nội dung bắt buộc và định dạng lập hóa đơn điện tử, thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 12 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Việc kê khai, nộp thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều