Sơ chế nông sản có được ưu đãi thuế TNDN?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1470/TCT-CS ngày 24/4/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế.

Theo Tổng cục Thuế, chỉ khi doanh nghiệp tự trồng cây cao su sau đó thu hoạch mủ cao su bán ra thị trường thì thu nhập từ hoạt động này mới được xác định là thu nhập từ hoạt động trồng trọt và được ưu đãi thuế TNDN.

Trường hợp doanh nghiệp thu mua mủ cao su trên thị trường sau đó sơ chế thành các sản phẩm khác thì thu nhập từ hoạt động này không thuộc diện được ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động trồng trọt.

Về các thu nhập được miễn thuế TNDN, được quy định cụ thể tại Điều 4 Nghị định 218/2013/NĐ-CP.

Nguồn: LuatVietnam.net
Webketoan Zalo OA
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều