Bên thuê hay bên cho thuê được trích khấu hao tài sản cố định?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 34133/CTHN-TTHT ngày 18/5/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí khấu hao TSCĐ cho thuê.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8, khoản 5 Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC , đối với tài sản cố định (TSCĐ) đi thuê, doanh nghiệp đi thuê phải có trách nhiệm quản lý, sử dụng TSCĐ theo các quy định trong hợp đồng thuê. Chi phí thuê TSCĐ được hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ.

Đối với doanh nghiệp cho thuê (chủ sở hữu tài sản), phải theo dõi, quản lý, trích khấu hao TSCĐ cho thuê theo quy định.

Cần lưu ý, chi phí khấu hao TSCĐ nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm 2.2 khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì không được trừ khi tính thuế TNDN.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan
T

thachphamvt

Sơ cấp
23/1/15
5
3
3
35
Bên cho thuê dc phép trích khấu hao, vì đây là cho thuê hoạt động. Còn bên thuê ko dc trích khấu hao.
 
  • Like
Reactions: The Hoang
The Hoang

The Hoang

Kế Toán Dạo
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
11/8/05
2,409
280
83
Sài Gòn - Phan Thiết
Bên cho thuê dc phép trích khấu hao, vì đây là cho thuê hoạt động. Còn bên thuê ko dc trích khấu hao.
Không được trích khấu hao nhưng đã tính tiền thuê vào chi phí rồi bạn. Thuê hoạt động mà khấu hao thì double chi phí rồi
 

Xem nhiều