Các cách xử lý hồ sơ hoàn thuế của ngành Thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2099/TCT-KK ngày 26/5/2023 của Tổng cục Thuế về việc triển khai, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về hoàn thuế GTGT.

Trước tình trạng chậm, muộn giải quyết hoàn thuế GTGT gây bức xúc dư luận, Tổng cục Thuế đã yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai ngay một số biện pháp sau để đẩy nhanh việc hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp:

- Đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương kiểm tra hoàn thuế đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế đã tiếp nhận và được phân loại thuộc diện kiểm trước - hoàn sau, đảm bảo giải quyết hoàn thuế đúng thời hạn.

- Đối với các hồ sơ hoàn thuế GTGT đã kiểm tra, xác định số thuế đủ điều kiện hoàn thì phải khẩn trương ban hành quyết định hoàn thuế cho doanh nghiệp, đảm bảo đúng thời hạn quy định.

- Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đang kiểm tra, xác minh số thuế đủ điều kiện hoàn thì phải thông báo cho doanh nghiệp biết về tiến độ giải quyết hồ sơ, dự kiến thời gian sẽ giải quyết hoàn thuế. Đối với số thuế đã có kết quả kiểm tra, xác minh thì khẩn trương giải quyết hoàn thuế trước, không chờ xác minh toàn bộ mới giải quyết hoàn thuế.

- Đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật đã chuyển cơ quan điều tra thì phải có thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp được biết và căn cứ kết luận của cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định.

- Đối với các hồ sơ hoàn thuế GTGT đang có vướng mắc, phản ánh của các Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức đối thoại ngay với Hiệp hội, doanh nghiệp trong thời gian từ ngày 29/5 - 2/6/2023 để làm rõ vướng mắc, giải quyết hoàn thuế theo thẩm quyền hoặc báo cáo Tổng cục Thuế nếu vượt thẩm quyền.

- Trường hợp hồ sơ hoàn thuế chưa được tiếp nhận do chưa đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, ghi rõ lý do không chấp nhận hồ sơ.

- Tăng cường phổ biến cho doanh nghiệp biết quy định về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC để doanh nghiệp chủ động chuẩn bị đúng hồ sơ, tránh việc nộp sai hồ sơ.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều