Các trường hợp được và không được xóa nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2136/TCT-QLN ngày 30/5/2023 của Tổng cục Thuế về việc xử lý nợ theo Nghị quyết 94/2019/QH14 và Thông tư 69/2020/TT-BTC.

Tổng cục Thuế lưu ý, đối với doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chỉ thuộc đối tượng được khoanh nợ, xóa nợ thuế theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 (Nghị quyết số 94) nếu bị thu hồi theo đề nghị của cơ quan quản lý thuế trước ngày 1/7/2020.

Trường hợp cơ quan thuế đã có đề nghị thu hồi Giấy chứng chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước ngày 1/7/2020 nhưng cơ quan thẩm quyền ban hành Quyết định thu hồi sau ngày 30/6/2020 thì được Cục thuế xem xét xử lý nợ theo hướng dẫn tại điểm 2 Công văn số 622/TCT-QLN ngày 21/3/2021.

Đối với doanh nghiệp không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuế đã tiến hành xác minh trước ngày 1/7/2020 và xác định doanh nghiệp không còn khả năng nộp NSNN thì được xem xét xử lý nợ theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 94.

Tuy nhiên, các trường hợp sau đây thì không thuộc đối tượng được khoanh nợ, xóa nợ thuế theo Nghị quyết số 94:

- Doanh nghiệp vi phạm quy định của chính sách, pháp luật dẫn đến bị cơ quan thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (không phải bị thu hồi Giấy chứng nhận theo đề nghị của cơ quan thuế).

- Doanh nghiệp đã có quyết định giải thể gửi cơ quan thuế nhưng cơ quan đăng ký kinh doanh chưa thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ đề nghị khoanh nợ, xóa nợ thuế theo Nghị quyết số 94 đã được hướng dẫn cụ thể tại Điều 11, Điều 12 Thông tư số 69/2020/TT-BTC. Trường hợp tài liệu có trong hồ sơ không đủ điều kiện sao y thì gửi kèm hồ sơ gốc, được người có thẩm quyền trực tiếp đề xuất ký, duyệt trên văn bản, tài liệu giấy.

Cần lưu ý thêm, các khoản nợ thuế được khoanh hoặc xóa theo Nghị quyết số 94 chỉ bao gồm các khoản nợ phát sinh trước thời điểm ngày 1/7/2020. Đối với các khoản nợ thuế phát sinh từ 1/7/2020 trở đi được xem xét xử lý theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều