Cách lập hóa đơn điện tử trong thời gian bị cưỡng chế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 37935/CTHN-TTHT ngày 31/5/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội quy định về hóa đơn.

Theo quy định tại điểm a.2 khoản 2 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, các doanh nghiệp bị cưỡng chế hóa đơn nếu muốn sử dụng HĐĐT thì cần đề nghị cơ quan thuế cấp lẻ hóa đơn theo từng lần phát sinh.

Doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ (theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT ban hành tại Phụ lục IA Nghị định 123/2020/NĐ-CP) đến cơ quan thuế và truy cập vào hệ thống lập HĐĐT của cơ quan thuế để lập hóa đơn.

Cần lưu ý, sau khi doanh nghiệp đã khai, nộp thuế đầy đủ thì cơ quan thuế mới cấp mã trên HĐĐT do doanh nghiệp lập.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA