Hàng xuất khẩu ngoài địa bàn hoạt động hải quan sẽ không được hoàn thuế GTGT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
963
123
43
webketoan.com.vn
Công văn số 37938/CTHN-TTHT ngày 31/5/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách hoàn thuế GTGT.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC, cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT của hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu nếu không thực hiện việc xuất khẩu tại địa bàn hoạt động hải quan.

Quy định nêu trên đã được áp dụng kể từ ngày 1/5/2018 và đến nay vẫn còn hiệu lực.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Trang tin Webketoan

Xem nhiều