[Dự thảo] - Quy trình mới về miễn giảm thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
965
126
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2063/TCT-KK ngày 25/5/2023 của Tổng cục Thuế về lấy ý kiến dự thảo quy trình miễn thuế, giảm thuế.

Văn bản công bố Dự thảo Quy trình mới về miễn giảm thuế đối với người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, bệnh hiểm nghèo để Cục thuế các tỉnh, thành phố góp ý, làm cơ sở cho Tổng cục Thuế hoàn thiện Dự thảo đảm bảo tính đầy đủ, khả thi sau khi được ban hành.

Theo Tổng cục Thuế, Quy trình mới về miễn giảm thuế sẽ được sửa đổi để đáp ứng quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Thông tư số 80/2021/TT-BTC, Thông tư số 19/2021/TT-BTC và đảm bảo yêu cầu cải cách hệ thống thuế theo Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022.

Quy trình mới sẽ thay thế cho Quy trình miễn giảm thuế ban hành tại Quyết định số 479/QĐ-TCT ngày 20/4/2015.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA