Cách viết hóa đơn hàng mẫu và hạch toán hóa đơn hàng mẫu.

HANOISEOWONINTECH

HANOISEOWONINTECH

Sơ cấp
22/9/23
1
0
1
25
Em chào anh chị ạ!
Công ty em là công ty sản xuất linh kiện, phụ kiện điện tử. Hàng tháng công ty có nhận được hóa đơn hàng mẫu từ phía NCC ( Trong nước). Hiện tại bên em không hạch toán hóa đơn hàng mẫu này ( Do có những NCC tháng nào họ cũng xuất nhưng họ k gửi cho phía công ty- năm ngoái khi cty kiểm tra trên trang của TCT mới phát hiện ra sự tồn tại của những HĐ này ạ),
Theo như tìm hiểu và được phía kiểm toán tư vấn thì những hóa đơn này bên em phải hạch toán ghi nhận vào TK Nợ 152/Có 711.
Nhưng tình trạng những hóa đơn bên em gặp phải có 2 trường hợp:
+Trường hợp 1: Hóa đơn hàng mẫu này NCC đã đăng ký với sở công thương: Thông tin trên HĐ có ghi tên hàng, số lượng, có ghi chú "hàng mẫu không thu tiền", KHÔNG có đơn giá, KHÔNG có giá trị, KHÔNG có thuế suất , Giá trị trên hóa đơn =0
+ Trường hợp 2: Hóa đơn hàng mẫu này NCC đã đăng ký với sở công thương: Thông tin trên HĐ có ghi tên hàng, số lượng, có ghi chú "hàng mẫu không thu tiền", CÓ đơn giá, CÓ giá trị, CÓ thuế suất , thông tin như một Hóa đơn bán hàng thông thường.

Đối với Trường hợp 2: thì bên em có thể hạch toán được do xác định được giá trị trên hóa đơn.
Đối với trường hợp 1: thì bên em chưa có hướng xử lý do Trên hóa đơn không thể hiện giá trị, chỉ có số lượng

Về việc xuất hóa đơn hàng mẫu như thế nào mới đúng ?

Theo em tìm hiểu: Thông tư 219/2013/TT-BTC có hướng dẫn như sau:

1695440656474.png
Vậy em hiểu là:
- Đối với hàng mẫu đã được đăng ký với sở công thương thì:
+ Trên hóa đơn hàng mẫu chỉ cần ghi Tên hàng hóa, số lượng, ghi chú hóa đơn hàng mẫu không thu tiền ; Còn Đơn giá- thuế suất - Giá trị =0, hay là
+ Trên hóa đơn hàng mẫu Ghi giống như hóa đơn bán hàng thông thường, ghi chú hóa đơn hàng mẫu không thu tiền, phần thuế suất không ghi,
Em phân vân không biết ghi thế nào mới đúng trong trường hợp này.
Rất mong nhận được sự quan tâm và đóng góp ý kiến từ phía anh chị . Em cảm ơn anh chị đã quan tâm đến bài biết của em ạ.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Viet Huong

Viet Huong

TV Ban Quản Trị / Admin
Thành viên BQT
Quản lý cao cấp
28/7/05
3,665
1,367
113
50
TP.HCM
Em chào anh chị ạ!
Công ty em là công ty sản xuất linh kiện, phụ kiện điện tử. Hàng tháng công ty có nhận được hóa đơn hàng mẫu từ phía NCC ( Trong nước). Hiện tại bên em không hạch toán hóa đơn hàng mẫu này ( Do có những NCC tháng nào họ cũng xuất nhưng họ k gửi cho phía công ty- năm ngoái khi cty kiểm tra trên trang của TCT mới phát hiện ra sự tồn tại của những HĐ này ạ),
Theo như tìm hiểu và được phía kiểm toán tư vấn thì những hóa đơn này bên em phải hạch toán ghi nhận vào TK Nợ 152/Có 711.
Nhưng tình trạng những hóa đơn bên em gặp phải có 2 trường hợp:
+Trường hợp 1: Hóa đơn hàng mẫu này NCC đã đăng ký với sở công thương: Thông tin trên HĐ có ghi tên hàng, số lượng, có ghi chú "hàng mẫu không thu tiền", KHÔNG có đơn giá, KHÔNG có giá trị, KHÔNG có thuế suất , Giá trị trên hóa đơn =0
+ Trường hợp 2: Hóa đơn hàng mẫu này NCC đã đăng ký với sở công thương: Thông tin trên HĐ có ghi tên hàng, số lượng, có ghi chú "hàng mẫu không thu tiền", CÓ đơn giá, CÓ giá trị, CÓ thuế suất , thông tin như một Hóa đơn bán hàng thông thường.

Đối với Trường hợp 2: thì bên em có thể hạch toán được do xác định được giá trị trên hóa đơn.
Đối với trường hợp 1: thì bên em chưa có hướng xử lý do Trên hóa đơn không thể hiện giá trị, chỉ có số lượng

Về việc xuất hóa đơn hàng mẫu như thế nào mới đúng ?

Theo em tìm hiểu: Thông tư 219/2013/TT-BTC có hướng dẫn như sau:

View attachment 40791
Vậy em hiểu là:
- Đối với hàng mẫu đã được đăng ký với sở công thương thì:
+ Trên hóa đơn hàng mẫu chỉ cần ghi Tên hàng hóa, số lượng, ghi chú hóa đơn hàng mẫu không thu tiền ; Còn Đơn giá- thuế suất - Giá trị =0, hay là
+ Trên hóa đơn hàng mẫu Ghi giống như hóa đơn bán hàng thông thường, ghi chú hóa đơn hàng mẫu không thu tiền, phần thuế suất không ghi,
Em phân vân không biết ghi thế nào mới đúng trong trường hợp này.
Rất mong nhận được sự quan tâm và đóng góp ý kiến từ phía anh chị . Em cảm ơn anh chị đã quan tâm đến bài biết của em ạ.
Đối với hoá đơn không có đơn giá và giá trị thì DN cần căn cứ vào giá trị của hàng hoá tương đương mà hai bên đã giao dịch hoặc theo giá tham khảo trên thị trường để ghi có TK711.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA