Bài tập kế toán quản trị

  • Thread starter thoxink
  • Ngày gửi
thoxink

thoxink

Sơ cấp
1/11/23
1
0
1
20
Nhà hát Tuồng Trung ương có trụ sở ở Rạp Hồng Hà (Đường Thành – Hà Nội). Đoàn có 5 vở diễn một năm. Năm tới, 5 vở diễn của đoàn là: Ngaỳ xuân đi hội, Ngêu sò ốc hến, Hồ nguyệt cô hoá cáo, Tiếng thét giữa hoàng cung và An Tư công chúa. Giám đốc nhà hát dự kiến biểu diễn cho mỗi vở trong năm như sau:

Ngaỳ xuân đi hội: 5; Ngêu sò ốc hến: 5; Hồ nguyệt cô hoá cáo: 20; Tiếng thét giữa hoàng cung: 10; An Tư công chúa: 5

Để có được mỗi vở ba lê, đoàn phải bỏ ra các chi phí cho trang phục, diễn tập, nhuận bút tác giả, mời các nghệ sĩ, biên đạo múa, lương của nhân viên sản xuất, âm nhạc và tủ quần áo. Các chi phí này là cố định cho mỗi vở diễn (không phụ thuộc vào số buổi trình diễn). Các chi phí cố định trực tiếp này cho mỗi vở tuồng như sau:

Ngaỳ xuân đi hội: 275.500; Ngêu sò ốc hến: 145.500; Hồ nguyệt cô hoá cáo: 70.500; Tiếng thét giữa hoàng cung: 345.000; An Tư công chúa: 155.500;

Các chi phí cố định khác bao gồm:

v Quảng cáo 80.000

v Bảo hiểm 15.000

v Lương quản lý 222.000

v Thuê văn phòng, điện thoại… 84.000

Cộng 401.000

Mỗi buổi biểu diễn sẽ có thêm các chi phí sau:

v Dàn nhạc 3.800

v Thuê nhà hát (Rạp Hồng Hà) 700

v Tiền công của các nghệ sĩ 4.000

Cộng 8.500

Rạp Hồng Hà có 1854 chỗ ngồi, được phân loại thành 3 hạng A, B, C (chỗ tốt nhất là A). Thông tin về các chỗ ngồi như sau:

Ghế hạng A Ghế hạng B Ghế hạng C

1. Số lượng 114 756 984

2. Giá vé 35 25 15

3. Tỷ lệ % số ghế bán được trong mối buổi biểu diễn(1)

- Hồ nguyệt cô hoá cáo 100 100 100

- Các vở khác 100 80 75

(1) Dựa trên cơ sở các buổi đã biểu diễn, đoàn tuồng dự kiến số ghế bán được trong năm tới.

Yêu cầu:

1. Xác định doanh thu dự kiến từ các buổi biểu diễn trong năm tới theo lịch đã định. Lập báo cáo thu nhập bộ phận theo từng vở diễn.

2. Xác định số buổi biểu diễn cần thiết cho mỗi vở tuồng để bù đắp được CPCĐ trực tiếp của nó.

3. Xác định số buổi biểu diễn cần thiết của mỗi vở tuồng để Nhà hát tuồng đạt điểm hoà vốn. Nếu bạn là giám đốc nhà hát, bạn sẽ thay đổi lịch biểu diễn như thế nào?

4. Giả sử có thể đưa thêm buổi biểu diễn chiều cho vở tuồng Hồ nguyệt cô hoá cáo nổi tiếng. Mỗi vé sẽ bán rẻ hơn 5 so với buổi tối, và tiền thuê nhà hát cũng ít hơn 200.Giám đốc nhà hát tin rằng thêm 5 buổi biểu diễn chiều là hoàn toàn có thể thực hiện được và sẽ bán được 80% số ghế mỗi loại. Việc biểu diến chiều này ảnh hưởng tới lợi nhuận của Nhà hát như thế nào? ảnh hưởng tới điểm hoà vốn của cả đoàn như thế nào?

Giả sử không thể biểu diễn thêm được một buổi tối nào khác so với lịch dự kiến. Giả sử Nhà hát trình diễn thêm được 5 buổi chiều vở Hồ nguyệt cô hoá cáo. Hơn nữa nhà hát tuồng hy vọng nhận được 60.000 từ chính phủ và những người yêu thích nghệ thuật chân chính. Nhà hát tuồng có hoà vốn không? Nếu không, bạn sẽ làm gì để mang lại lợi nhuận cho Nhà hát. Giả sử rằng không thể biểu diễn thêm một buổi nào nữa vở Hồ nguyệt cô hoá cáo.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA