Chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông là công ty thì có khấu trừ thuế 5%?

  • Thread starter thachphamvt
  • Ngày gửi
T

thachphamvt

Sơ cấp
23/1/15
20
9
3
36
Công ty tôi là công ty công chúng có niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán việt Nam Hose.

Năm 2023, công ty chứng tôi chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 1000đ/cp.

Vậy, khi chia cổ tức bằng tiền mặt thì công ty chúng tôi sẽ khấu trừ 5% thuế thu nhập từ đầu tư vốn cho cá nhân (danh sách cá nhân là cổ đông do trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp)

Vậy, còn với danh sách cổ đông là công ty thì chúng tôi có phải khấu trừ 5% thuế thu nhập từ đầu tư vốn hay không?.

Ví dụ: Cổ đông là cá nhân A khi nhận cổ tức bằng tiền mặt 1000đ thì chịu thuế TNCN từ đầu tư vốn 5% = 50 đồng, cá nhân sẽ nhận = 1000-50=950 đồng.

Còn cổ đông là công ty X khi nhận cổ tức bằng tiền mặt 1000đ thì có chịu thuế 5% hay không?, hay công ty X nhận cổ tức = 1000đ luôn? (không phải khấu trừ tiền thuế 50 đồng).

Kính mong nhận sự tư vấn của Mọi người. Chân thành cảm ơn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Trịnh Hồng Khánh

Trịnh Hồng Khánh

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
Thành viên BQT
Công ty tôi là công ty công chúng có niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán việt Nam Hose.

Năm 2023, công ty chứng tôi chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 1000đ/cp.

Vậy, khi chia cổ tức bằng tiền mặt thì công ty chúng tôi sẽ khấu trừ 5% thuế thu nhập từ đầu tư vốn cho cá nhân (danh sách cá nhân là cổ đông do trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp)

Vậy, còn với danh sách cổ đông là công ty thì chúng tôi có phải khấu trừ 5% thuế thu nhập từ đầu tư vốn hay không?.

Ví dụ: Cổ đông là cá nhân A khi nhận cổ tức bằng tiền mặt 1000đ thì chịu thuế TNCN từ đầu tư vốn 5% = 50 đồng, cá nhân sẽ nhận = 1000-50=950 đồng.

Còn cổ đông là công ty X khi nhận cổ tức bằng tiền mặt 1000đ thì có chịu thuế 5% hay không?, hay công ty X nhận cổ tức = 1000đ luôn? (không phải khấu trừ tiền thuế 50 đồng).

Kính mong nhận sự tư vấn của Mọi người. Chân thành cảm ơn.
Chào anh chị!

Cổ đông là Công ty / Doanh nghiệp thì chịu thuế TNDN, và cổ túc là lợi nhuận sau thuế rồi nên Công ty X nhận cổ tức sẽ không chịu thuế khoản này
 
  • Love
Reactions: MINA

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA