Tính giá vốn khi cho thuê lại kho

  • Thread starter duychung
  • Ngày gửi
D

duychung

Sơ cấp
31/10/06
25
0
0
#1
Tiện đây nhờ các bạn cho mình hỏi nhờ một chút nhé:
Công ty mình thuê nhà kho mỗi quí là 35.700.000 (đã có thuế) hóa đơn ghi là tiền thuê kho, ngoài ra công ty mình lại cho thuê lại mỗi quí là 19.800.000(đã có thuế)nhưng hóa đơn ghi là phí trông giữ hàng hoá. Mình thấy kế toán trước của mình hạch toán:
Nợ tk 6427,133/có tk 111
Nợ tk 111/có tk 511.331
Còn hạch toán thêm giá vốn nữa. Như vậy có đúng không và cách tính giá vốn ntn,và định khoản phần này như thế nào.
Mình nhờ các bạn giúp mình.
Mình cảm ơn nhiều
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
21
38
Hà Nội - TP. HCM
#2
Kế toán đã hạch toán chi phí tiền thuê kho rồi mà lại hạch toán thêm giá vốn đối với việc cho thuê kho (trông giữ hàng hóa) là đã hạch toán trùng rồi.

- Nếu đã hạch toán toàn bộ chi phí thuê kho vào chi phí quản lý thì không hạch toán giá vốn đối với hoạt động trông giữ hàng hóa nữa và doanh thu từ hoạt động trông giữ hàng hóa sẽ hạch toán vào thu nhập khác. Hạch toán như sau là đủ:
Nợ TK 6427, Nợ TK 133/Có TK 331
Nợ TK 111/Có TK 711, Có TK 3331

- Nếu hoạt động trông giữ hàng hóa là hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì sẽ hạch toán doanh thu và giá vốn đối với hoạt động này. Giá vốn sẽ tính theo tỷ lệ sử dụng diện tích của kho đã thuê cho hoạt động trông giữ hàng hóa so với tổng diện tích của kho thuê. Và chi phí quản lý bằng (=) chi phí thuê kho trừ đi (-) giá vốn của hoạt động trông giữ hàng hóa. Khi đó, hạch toán như sau mới là đầy đủ:
Nợ TK 111/Có TK 511, Có TK 3331
Nợ TK 632, Nợ TK 133/Có TK 331
Nợ TK 6427, Nợ TK 133/Có TK 331
 

Thành viên trực tuyến

  • vykhanh123
Xem nhiều