Bản tin VBPL đợt 2 tháng 6/2007

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
Chính sách thuế-Theo quy định hiện hành, duy ty, sửa chữa, phục chế, xây dựng các công trình văn hoá, nghệ thuật, công trình phục vụ lợi ích công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà tình nghĩa bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo, cả trường hợp được nhà nước cấp hỗ trợ một phần vốn không quá 30% tổng số vốn thực chi cho công trình không thuộc đối tượng chịu thuế.

Theo đó, trường hợp một doanh nghiệp thi công xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo, kể cả trường hợp được nhà nước cấp hỗ trợ một phần vốn không quá 30% tổng số vốn thực chi cho công trình thì hoạt động xây nhà này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Trường hợp doanh nghiệp thi công xây dựng nhà ở không đáp ứng quy định trên thì hoạt động xây dựng nhà thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10% theo quy định của pháp luật. (Theo Công văn số 2207/TCT-PCCS ngày 07 tháng 06 năm 2007 của TCT).

Trở lời đơn khiếu nại – Theo quy định hiện hành, khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết: Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết hạn thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật mà khiếu nại không được giải quyết hoạt kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại mà người khiếu nại không đồng ý, thì có quyền tiếp tục khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại tiếp theo, trừ trường hợp quyết định giải quyết khiếu nại đó là quyết địh giải quyết khiếu nại cuối cùng, đối với vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn nói trên có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày. (Theo Công văn số 2188/TCT-PCCS ngày 06 tháng 06 năm 2007 của TCT).

Truy thu thuế nhà đất – Theo quy định hiện hành, tổ chức, cá nhân có hành vi không kê khai hoặc khai man trốn thuế, thì ngoài việc phải nộp đủ số thuế theo quy định tại Pháp lệnh này, còn bị phạt tiền từ một đến ba lần số thế gian lận.

Nếu phát hiện và kết luận có sự man khai, trốn thuế, lậu thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, thì trong thời hạn ba năm, kể từ ngày khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thế, cơ quan thuế có quyền ra lệnh truy thu hoặc truy hoàn thuế.

Theo đó, trường hợp tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp thuế nhà, đất nhưng không kê khai nộp thuế nhà, đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì bị truy thu thuế nhà, đất theo quy định trên. (Theo Công văn số 2189/TCT-PCCS ngày 06 tháng 06 năm 3007 của TCT).

Áp dụng thuế suất theúe GTGT 0% – Theo quy định hiện hành, thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất.

Dịch vụ xuất khẩu và dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất để sử dụng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế xuất, trừ các dịch vụ sử dụng cho tiêu dùng cá nhân.

Theo đó, trường hợp một công ty ký hợp đồng với doanh nghiệp chế xuất thi công xây dựng, lắp đặt công trình như: xây dựng sân bóng, xây hồ nước để phục vụ cho sinh hoạt của công nhân và dịch vụ chăm sóc, bảo dưỡng cây cảnh khuôn viên thì hoạt động xây dựng, lắp đặt này và dịch vụ chăm sóc và bảo dưỡng cây cảnh được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. (Theo Công văn số 2165/TCT-PCCS ngày 05 tháng 06 năm 2007 của TCT).

Trích khấu hao TSCĐ là quyền sử dụng đất – Theo quy định hiện hành, quyền sử dụng đất lâu dài là tài sản cố định vô hình đặc biệt, doanh nghiệp ghi nhận là tài sản cố định vô hình theo nguyên giá nhưng không được trích khấu hao. (Theo Công văn số 2159/TCT-PCCS ngày 04 tháng 06 năm 2007 của TCT).

Ưu đãi thuế TNDN đối với chi nhánh hạch toán độc lập – Theo quy định hiện hành, cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được miễn thuế, giảm thuế theo quy định của pháp luật là các cơ sở kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập và đăng ký thuế theo kê khai.

Đồng thời, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo đó, khi cơ sở kinh doanh thành lập chi nhánh thì chi nhánh đó là đơn vị phụ thuộc của cơ sở kinh doanh. Vì vậy, chi nhánh không thuộc diện ưu đãi như cơ sở mới thành lập theo quy định của pháp luật mà chỉ được hưởng ưu đãi theo mức đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh như trên. (Theo Công văn số 2183/TCT-PCCS ngày 06 tháng 06 năm 2007 của TCT).

Đăng ký quyền xuất nhập khẩu- Ngày 31 tháng 05 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 90/2007/NĐ-CP quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

Theo đó, điều kiện đăng ký quyền xuất khẩu, nhập khẩu như sau: thương nhân nước ngoài (TNNN) không bị tước quyền hoạt động thương mại hoặc đang chịu các hình phạt liên quan đến hoạt động thương mại theo quy định của pháp luật nước ngoài và pháp luật của Việt Nam; không có tiền án, không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự đối với TNNN là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật đối với TNNN là tổ chức kinh tế…

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Thương mại hoặc cơ quan được ủy quyền có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, nhập khẩu cho TNNN. Nếu từ chối không cấp thì cũng trong thời gian 30 ngày phải thông báo cho TNNN bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, phải thông báo cho TNNN để bổ sung hoặc làm lại hồ sơ…

Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, nhập khẩu, TNNN phải công bố công khai các nội dung được ghi trong Giấy chứng nhận của mình trong ba số liên tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên một trong các loại tờ báo viết phổ biến toàn quốc tại Việt Nam.

Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu tối đa là 5 năm. Trước ngày hết hạn Giấy chứng nhận 60 ngày làm việc, TNNN không có hiện diện tại Việt Nam có thể đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận nếu có đủ điều kiện…

Nghi định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quy định về ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh- Ngày 05 tháng 06 năm 2007, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 03/2007/TT-NHNN hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 22/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, điều kiện để thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài phải có tổng tài sản có ít nhất là tương đương 10 tỷ USD vào cuối năm tài chính trước năm xin cấp giấy phép…

Các ngân hàng Việt Nam tham gia góp vốn thành lập ngân hàng liên doanh hoặc các tổ chức nước ngoài không phải là ngân hàng nước ngoài tham gia góp vốn thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài phải là các ngân hàng, tổ chức có uy tín, có năng lực tài chính, hoạt động lành mạnh, kinh doanh hiệu quả, có lãi theo các nguyên tắc: Có thời gian hoạt động tối thiểu là 5 năm; Có tổng tài sản tối thiểu 10.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn 02% tổng dư nợ, không vi phạm các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng vào năm trước năm xin cấp giấy phép cho đến thời điểm Ngân hàng Nhà nước xem xét hồ sơ xin cấp giấy phép; Kinh doanh có lãi trong ba 03 năm liên tiếp trước năm xin cấp giấy phép…

Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoặc Ngân hàng mẹ (đối với trường hợp Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài) phải đảm bảo góp đủ số vốn điều lệ, vốn được cấp thiếu hụt so với vốn pháp định trong vòng 06 tháng kể từ ngày giá trị thực có của vốn điều lệ, vốn được cấp bị giảm thấp hơn mức vốn pháp định.

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Mua cổ phần ưu đãi cho người lao động khi cổ phần hoá công ty Nhà nước – Theo quy định hiện hành, thời gian được tính để mua cổ phần ưu đãi theo giá ưu đãi là tổng thời gian (không kể tháng lẻ) đã làm việc thực tế tại doanh nghiệp nhà nước; cơ quan, đơn vị trực thuộc khu vực nhà nước; đơn vị thuộc lực lượng vũ trang đến thời điểm cổ phần hoá, kể cả thời gian người lao động đã nhận trợ cấp mất việc, thôi việc, hướng chế độ xuất ngũ hoặc phục viên.

Như vậy, thời gian người lao động làm việc trong các công ty cổ phần trong đó Nhà nước nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên (doanh nghiệp Nhà nước) thì được tính là thời gian để mua cổ phần ưu đãi giảm giá theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động có thời gian ở đơn vị không thuộc khu vực nhà nước, thời gian là thanh niên xung phong, thời gian đã hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian tạm hoãn hợp đồng theo thoả thuận thì thời gian đó không được tính để hưởng chế độ mua cổ phần ưu đãi giảm giá khi cổ phần hoá công ty nhà nước. (Theo Công văn số 1939/LĐTBXH-LĐVL ngày 06 tháng 06 năm 2007 của BLĐTBXH)

Quản lý lao động và tiền lương - Ngày 28 tháng 05 năm 2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 86/2007/NĐ-CP quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.
Theo đó, công ty được áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn so với mức lương tối thiểu chung để làm cơ sở tính đơn giá tiền lương, nhưng phải bảo đảm đủ các điều kiện: Nộp ngân sách nhà nước theo quy định; Mức tăng tiền lương bình quân phải thấp hơn mức tăng năng suất lao động bình quân; Lợi nhuận kế hoạch không thấp hơn so với lợi nhuận thực hiện của năm trước liền kề, trừ trường hợp đặc biệt.

Tiền lương và phụ cấp của thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc và Kiểm soát viên được trả căn cứ vào việc thực hiện lợi nhuận và năng suất lao động của công ty theo nguyên tắc: lợi nhuận và năng suất lao động tăng thì tiền lương, phụ cấp tăng, lợi nhuận và năng suất lao động giảm thì tiền lương, phụ cấp giảm, nhưng thấp nhất bằng mức lương tính trên cơ sở hệ số lương theo hạng công ty được xếp, phụ cấp lương (nếu có) và mức lương tối thiểu chung.

Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc không bảo đảm tiền lương và các chế độ khác cho người lao động, để lỗ 02 năm liên tiếp hoặc không đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn 2 năm liên tiếp hoặc lỗ lãi đan xen nhau nhưng không khắc phục được… thì không được nâng bậc lương hoặc phải hạ bậc lương, không được hưởng lương theo hệ số điều chỉnh, không được thưởng.

Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI
CHÍNH PHỦ
 • Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về việc phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra thị trường vốn quốc tế.
 • Quyết định số 674/QĐ-TTg ngày 01 tháng 06 năm 2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Bưu chính Việt Nam
 • Quyết định số 671/QĐ-TTg ngày 01 tháng 06 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Tổng tiến độ Dự án thủy điện Sơn La.
 • Quyết định số 79/2007/QĐ-TTg ngày 31 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học”.
 • Quyết định số 78/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phòng, chống động đất, sóng thần.
 • Nghị định số 95/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá
 • Nghị định số 94/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 06 năm 2007 của CP về việc quản lý hoạt động bay.
 • Nghị định số 93/2007/NĐ-CP ngày 04 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
 • Nghị định số 91/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
 • Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ quy định về quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.
 • Nghị định số 89/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về việc thành lập thành phố Hà Tĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh.
 • Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ về việc thoát nước đô thị và khu công nghiệp.
 • Thông báo số 123/TB-VPCP ngày 04 tháng 06 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về xử lý sau thanh tra dự án nâng cấp, cải tạo Quốc lộ 5.
 • Thông báo số 122/TB-VPCP ngày 01 tháng 06 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.
 • Công điện số 659/CĐ-TTg ngày 31 tháng 05 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai khẩn cấp việc phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển, bảo đảm thông tin liên lạc.
 • Công văn số 2961/VPCP-CN ngày 31 tháng 05 năm 2007 của TTCP về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại TP. Hồ Chí Minh.
 • Công văn số 663/TTg-KTTH ngày 31 tháng 05 năm 2007 của TTCP về việc kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản của các Ban Quản lý dự án sử dụng vốn Nhà nước.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
BỘ TÀI CHÍNH
 • Quyết định số 1968/QĐ-BTC ngày 06 tháng 06 năm 2007 của BTC về việc cơ chế quản lý, điều hành giá bán xăng.
 • Quyết định số 44/2007/QĐ-BTC ngày 04 tháng 06 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc dừng hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá điếu sản xuất trong nước có nhãn mác nước ngoài xuất khẩu.
 • Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04 tháng 06 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành Tài chính.
 • Quyết định số 42/2007/QĐ-BTC ngày 04 tháng 06 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc phân công nhiệm vụ thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng giả trong lĩnh vực Hải quan.
 • Quyết định số 41/2007/QĐ-BTC ngày 31 tháng 05 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN - Hàn Quốc.
 • Thông tư số 55/2007/TT-BTC ngày 29 tháng 05 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thông báo số 226/TB-BTC ngày 29 tháng 06 năm 2007 của BTC về việc thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 06/2007.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
TỔNG CỤC THUẾ
 • Công văn số 2230/TCT-PCCS ngày 08 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc lệ phí trước bạ và thuế TN từ chuyển quyền thuê đất.
 • Công văn số 2228/TCT-PCCS ngày 08 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc tờ khai hải quan hàng xuất khẩu.
 • Công văn số 2227/TCT-PCCS ngày 08 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc trả lời chính sách thuế.
 • Công văn số 2226/TCT-PCCS ngày 08 tháng 06 năm 2007 của TCT gửi Công ty sản xuất kẹo Perfetti Việt Nam về việc xác định chi phí hợp lý đối với tiền hoa hồng đại lý.
 • Công văn số 2225/TCT-PCCS ngày 08 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc thuế TN từ chuyển quyền sử dụng đất.
 • Công văn số 2224/TCT-PCCS ngày 08 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc giá tính thuế tài nguyên.
 • Công văn số 2223/TCT-TS ngày 08 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc thu tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 2222/TCT-DNNN ngày 08 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào quá 3 tháng.
 • Công văn số 2220/TCT-TS ngày 08 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc giá tính thu lệ phí trước bạ.
 • Công văn số 2207/TCT-PCCS ngày 07 tháng 06 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 2205/TCT-PCCS ngày 07 tháng 06 năm 2007 của TCT gửi Cục thuế tỉnh Thái Nguyên về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 2196/TCT-TS ngày 06 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc chính sách thu tiền sử dụng đất.
 • Công văn số 2195/TCT-PCCS ngày 06 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 2194/TCT-PCCS ngày 06 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế đối với khoản hỗ trợ nhận được từ nước ngoài.
 • Công văn số 2193/TCT-PCCS ngày 06 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê tài chính.
 • Công văn số 2192/TCT-PCCS ngày 06 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc cấp phát biên lai thu tiền phạt.
 • Công văn số 2191/TCT-PCCS ngày 06 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc trích khấu hao tài sản cố định.
 • Công văn số 2190/TCT-PCCS ngày 06 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc doanh thu tính thuế TNDN.
 • Công văn số 2189/TCT-TS ngày 06 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc truy thu thuế nhà, đất.
 • Công văn số 2188/TCT-TS ngày 06 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc trả lời đơn khiếu nại.
 • Công văn số 2187/TCT-TS ngày 06 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc gửi cục thuế tỉnh Gia Lai về việc chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 2186/TCT-TS ngày 06 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi miễn, giảm thuế.
 • Công văn số 2185/TCT-PCCS ngày 06 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc thuế GTGT khi chuyển quyển sử dụng đất.
 • Công văn số 2183/TCT-PCCS ngày 06 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi thuế TNDN đối với chi nhánh hạch toán độc lập.
 • Công văn số 2182/TCT-DNK ngày 06 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc số thuế GTGT còn nợ của Xí nghiệp tư doanh Minh Tâm.
 • Công văn số 2166/TCT-PCCS ngày 05 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 2165/TCT-PCCS ngày 05 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.
 • Công văn số 2164/TCT-PCCS ngày 05 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 2159/TCT-PCCS ngày 04 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc trích khấu hao tài sản cố định là quyền sử dụng đất.
 • Công văn số 2158/TCT-PCCS ngày 04 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc thủ tục đăng ký mã số thuế thuế TNCN.
 • Công văn số 2156/TCT-PCCS ngày 04 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc hoá đơn, chứng từ.
 • Công văn số 2153/TCT-PCCS ngày 04 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc chi phí thuê ngoài.
 • Công văn số 2152/TCT-PCCS ngày 04 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc khấu hao tài sản cố định.
 • Công văn số 2150/TCT-PCCS ngày 04 tháng 06 năm 2007 của TCT gửi Tổng cục thuế tỉnh Lạng Sơn về việc ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 2149/TCT-PCCS ngày 04 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.
 • Công văn số 2148/TCT-PCCS ngày 04 tháng 06 năm 2007 của TCT về việc thuế TNDN.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 • Công văn số 2962/TCHQ-GSQL ngày 31 tháng 05 năm 2007 về việc dán tem đối với hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu
 • Công văn số 2943/TCHQ-GSQL ngày 31 tháng 05 năm 2007 về việc Địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng gia công
 • Công văn số 2942/TCHQ-GSQL ngày 31 tháng 05 năm 2007 về việc phân biệt quặng thô và tinh quặng căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BCN.
 • Công văn số 2909/TCHQ-GSQL ngày 30 tháng 05 năm 2007 về việc Đưa hàng vào kho ngoại quan tại cửa khẩu xuất.
 • Công văn số 2900/TCHQ-GSQL ngày 29 tháng 05 năm 2007 về việc thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ
 • Công văn số 3040/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 06 năm 2007 của TCHQ về việc gia hạn thời gian ân hạn nộp thuế.
 • Công văn số 3039/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 06 năm 2007 của TCHQ về việc ân hạn thuế.
 • Công văn số 3038/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 06 năm 2007 của TCHQ về việc cung cấp thông tin giá tính thuế ô tô.
 • Công văn số 3028/TCHQ-KTTT ngày 05 tháng 06 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 3013/TCHQ-KTTT ngày 04 tháng 06 năm 2007 của TCHQ Công ty TNHH Sơn Hải về việc trả lời khiếu nại giá tính thuế hàng nhập khẩu.
 • Công văn số 3012/TCHQ-KTTT ngày 04 tháng 06 năm 2007 của TCHQ về việc giải quyết đề nghị xoá nợ phạt chậm nộp thuế.
 • Công văn số 3011/TCHQ-KTTT ngày 04 tháng 06 năm 2007 của TCHQ về việc áp dụng biểu thuế nhập khẩu.
 • Công văn số 2995/TCHQ-KTTT ngày 01 tháng 06 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 2994/TCHQ-KTTT ngày 01 tháng 06 năm 2007 của TCHQ về việc giải toả cưỡng chế.
 • Công văn số 2990/TCHQ-KTTT ngày 01 tháng 06 năm 2007 của TCHQ về việc phân loại hàng hoá nhập khẩu.
 • Công văn số 2972/TCHQ-KTTT ngày 01 tháng 06 năm 2007 của TCHQ về việc xác định giá tính thuế xe ô tô Toyota Prado nhập khẩu.
 • Công văn số 2613/TCHQ-GSQL ngày 15 tháng 06 năm 2007 của TCHQ về việc giải quyết vướng mắc về C/O.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH– XÃ HỘI
 • Quyết định số 17/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 05 năm 2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập trung tâm dạy nghề.
 • Quyết định số 16/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 05 năm 2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời Danh mục 48 nghề đào tạo trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề năm 2007.
 • Quyết định số 15/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 05 năm 2007 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành mẫu bằng, chứng chỉ nghề.
 • Công văn số 1972/LĐTBXH-BHXH ngày 07 tháng 06 năm 2007 của BLĐTBXH về việc giải quyết bảo hiểm xã hội đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/ND-CP.
 • Công văn số 1967/LĐTBXH-TL ngày 07 tháng 06 năm 2007 của BLĐTBXH về việc xếp lương tương đối với chức danh quản lý công ty.
 • Công văn số 1939/LĐTBXH-LĐVL ngày 06 tháng 06 năm 2007 của BLĐTBXH về việc thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước được tính để mua cổ phần ưu đãi giảm giá cho người lao động khi cổ phần hoá công ty nhà nước.
 • Công văn số 1938/LĐTBXH-LĐVL ngày 06 tháng 06 năm 2007 của BLĐTBXH về việc giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#7
CÁC CƠ QUAN KHÁC
 • Quyết định số 814/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 05 năm 2007 của BTNMT về việc uỷ quyền Cục trưởng Cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa uỷ quyền Bộ trưởng các văn bản liên quan đến hoạt động khoáng sản.
 • Quyết định số 25/2007/QĐ-BCN ngày 29 tháng 05 năm 2007 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quyết định số 24/2007/QĐ-BXD ngày 07 tháng 06 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 397: 2007 "Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng - Mức an toàn trong sử dụng và phương pháp thử".
 • Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05 tháng 06 năm 2007 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.
 • Quyết định số 23/2007/QĐ-BXD ngày 04 tháng 06 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 395: 2007 “Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn”.
 • Quyết định số 22/2007/QĐ-BXD ngày 30 tháng 05 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 104: 2007 "Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế".
 • Quyết định số 21/2007/QĐ-BXD ngày 28 tháng 05 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy định các yêu cầu về tiêu chuẩn xây dựng công sở các cơ quan hành chính nhà nước.
 • Quyết định số 13/2007/QĐ-BTM ngày 31 tháng 05 năm 2007 của BTM về việc uỷ quyền thực hiện một số nhiệm vụ cho Ban quản lý Khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh.
 • Quyết định số 12/2007/QĐ-BTM ngày 31 tháng 05 năm 2007 của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu E để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.
 • Quyết định số 01/2007/QĐ-KTNN ngày 21 tháng 05 năm 2007 của Kiểm toàn nhà nước về việc ban hành Quy chế thi, cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước.
 • Thông tư số 06/2007/TT-BTM ngày 30 tháng 05 năm 2007 của Bộ Thương mại về hướng dẫn việc nhập khẩu xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên.
 • Thông tư số 05/2007/TT-BTNMT ngày 30 tháng 05 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn các trường hợp được ưu đãi về sử dụng đất và việc quản lý đất đai đối với các cơ sở giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục - thể thao, khoa học - công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
 • Thông tư số 03/2007/TT-NHNN ngày 05 tháng 06 năm 2007 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thông tư số 01/2007/TT-UBDT ngày 04 tháng 06 năm 2007 của UBDT về việc hướng dẫn xác định năng lực và quy trình phân cấp cho xã làm chủ đầu tư các công trình, dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010.
 • Công điện số 1197/CĐ-BTS ngày 04 tháng 06 năm 2007 của Bộ Thuỷ sản về việc triển khai Công điện số 659/CĐ-TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai khẩn cấp việc phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển, bảo đảm thông tin liên lạc.
 

Thành viên trực tuyến

 • beyeu0308
 • maisunmei2019
 • diemluu
 • qnhan30a3
 • xediengiatot
 • daongocnam0603
 • okletsgono123
 • goivanphong
Xem nhiều