Lập hóa đơn hàng khuyến mại theo TT32

  • Thread starter menhimcon
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
M

menhimcon

Sơ cấp
26/5/07
9
0
0
Lao Cai
#1
Cấp cứu ... Cấp cứu!!
Thưa các bác, em đang có một vấn đề cấn giải quyết ngay về lập hóa đơn hàng khuyến mại, đọc ở TT 32 và chế độ kế toán nhưng chưa hiểu lắm mong bác nào cao kiến, chỉ giáo gấp giúp em. em xin chân thành cảm ơn. Em đã cố gắng diễn đạt nhưng văn còn thấp mong các bác cố gắng đọc giup em. Vấn đề của em như sau:

Tại điểm 5.4 IV B của TT 32 quy định như sau:
5.4- Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo:
a- Đối với hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi rõ là hàng tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh không thu tiền. Cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn để làm chứng từ hạch toán.
b- Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo, trả thưởng, trả thay tiền lương cho người lao động hoặc tiêu dùng nội bộ không phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hoặc phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá cho khách hàng.

Ở mục b thì hiểu theo cách nào là đúng đối vói hàng hóa dùng để khuyến mại"
1. Không kể xuất hàng khuyến mại phục vụ cho kinh doanh hàng hóa chịu thuế hay không chịu thuế khi xuất hàng khuyến mại đều phải lập hóa đơn như xuất bán hàng hóa cho khách hàng. Hay.
2. đỗi vói hàng khuyến mại không phục vụ cho sản xuất kinh doanh hoặc phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa không chịu thuế thì phải lập hóa đơn như xuất bán hàng hoá.

Theo cách hiểu của em thì cứ xuất hàng khuyến mại là phải lập hóa đơn như bán hàng hóa và không phụ thuộc vào việc xuất hàng phục vụ cho kinh doanh hàng hóa chịu thuế hay không chịu thuế. Đoạn " ...không phục vụ cho SXKD hoặc phục vụ cho SXKD HHDV không chịu thuế.." ở phần b chỉ giải thích thêm cho " Hàng hóa tiêu dùng nội bộ" thôi vì ở phần a có hướng dẫn đối với hàng tiêu dùng nội bộ phục vụ cho "hàng chịu thuế GTGT " nên phần b hứong dãn cho hàng tiêu dùng nội bộ " không phục vụ cho SXKD hoặc cho SXKD hàng không chịu thuế.
Cách hiều này của em cũng giống với hướng dẫn tại CV 6389/CT-TTHT ngày 05/07/2007 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh

Nhưng nếu theo cách hiểu của em và hướng dẫn tại CV 6389 trên thì không phù hợp với CĐKT ban hành theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 đối với TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ, vì ở QĐ này hướng dẫn cho hai trường hợp đối với hàng khuyến mại như sau:
- Nếu khuyến mại phục vụ cho SXKD hàng chịu thuế GTGTthì hạch toán như sau ( không có thuế đầu ra)
Nợ 641: Chi phí bán hàng.
Có 512: DT nội bộ ( giá vốn hoặc chi phí sản xuất sản phẩm).
- Nếu khuyến mại phục vụ cho SXKD hàng hóa không chịu thuế GTGT thì hạch toán:
Nợ 641: Chi phí SX hoặc giá vốn + thuế đầu ra.
Có 512 : Giá vốn hoặc chi phí SX.
Có 3331: Thuế GTGT phải nộp.

Vậy, Theo chế độ kế toán thì chỉ tính thuế khi xuất hàng khuyến mại phục vụ cho SXKD hàng hóa không chịu thuế.
Như vậy, thì lại không đồng nhất với hướng dẫn tại CV 6389 của Cục thuế TP HCM.
Vây phải hiểu như thế nào mới được các bác nhỉ. mong các bác giúp em vơi...em đang rất cần mà không biết hiểu thế nào. Rất mong ý kiến của các bác sớm.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều