Bảng kê thu mua nông lân sản

  • Thread starter DoHung
  • Ngày gửi

3865 lượt xem

D

DoHung

Trung cấp
1/1/04
211
0
0
42
Hanoi
Truy cập trang
Công ty chúng tôi thu mua Tre, luồng của các hộ nông dân làm nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Bạn nào có văn bản hướng dẫn việc đăng ký, mua và sử dụng "Bảng kê thu mua nông lâm sản" cho minh biét với.

Cám ơn nhiều !
 
D

DoHung

Trung cấp
1/1/04
211
0
0
42
Hanoi
Truy cập trang
OK cám on bạn nhieu.

Cái minh quan tâm là hướng dẫn thi hành việc sử dụng nó như thế nào thôi.
Bạn có thông tư hướng dẫn nào không ??

Cam ơn nhiều.
 
H

hoa

Sơ cấp
25/2/04
39
0
6
Hà Nội
Truy cập trang
Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 và thông tư 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn thi hành nghị định 89/2002/NĐ-CP
 
H

hoa

Sơ cấp
25/2/04
39
0
6
Hà Nội
Truy cập trang
Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 và thông tư 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 hướng dẫn thi hành nghị định 89/2002/NĐ-CP
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều

TEXT LINK