Ứng dụng Excel - Kiểm phiếu bầu cử

 • Thread starter Kelangthang2005
 • Ngày gửi
K

Kelangthang2005

Sơ cấp
14/9/05
16
0
1
39
Vietnam
#1

Chào cả nhà,
Cty tôi đang chuẩn bị Đại Hội Cổ Đông thường niên, tôi được phân công vào Ban Kiểm Phiếu, tôi đang đau đầu vì chưa biết làm cách nào để khi tiến hành đại hội thì sẽ kiểm phiếu : Nhanh và Chính Xác theo yêu cầu của sếp được.

Cty tôi có : 400 cổ đông
Bầu HĐQT : 5 người
Phương thức bầu cử : bầu dồn phiếu

VD : 01 Cổ đông có 500 cổ phiếu phổ đông thì sẽ có : 500x5=2.500 Phiếu bầu cho các ứng cử viên. Cổ đông này : Có thể bầu tất cả số phiếu bầu của mình cho 01thành viên hoặc chia nhỏ cho các thành viên ứng cử theo tỷ lệ nhất định.

Tôi đang thiết kế : Bảng tính Excel để nhập các dữ liệu khi cổ đông biểu quyết để : Thống Kê số lượng phiếu bầu cho từng ứng viên nhưng vẫn chưa được.
Mong cả nhà mình cùng giúp đỡ.
Thanks all !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
M

meouot

Sơ cấp
#2

Chào cả nhà,
Cty tôi đang chuẩn bị Đại Hội Cổ Đông thường niên, tôi được phân công vào Ban Kiểm Phiếu, tôi đang đau đầu vì chưa biết làm cách nào để khi tiến hành đại hội thì sẽ kiểm phiếu : Nhanh và Chính Xác theo yêu cầu của sếp được.

Cty tôi có : 400 cổ đông
Bầu HĐQT : 5 người
Phương thức bầu cử : bầu dồn phiếu

VD : 01 Cổ đông có 500 cổ phiếu phổ đông thì sẽ có : 500x5=2.500 Phiếu bầu cho các ứng cử viên. Cổ đông này : Có thể bầu tất cả số phiếu bầu của mình cho 01thành viên hoặc chia nhỏ cho các thành viên ứng cử theo tỷ lệ nhất định.

Tôi đang thiết kế : Bảng tính Excel để nhập các dữ liệu khi cổ đông biểu quyết để : Thống Kê số lượng phiếu bầu cho từng ứng viên nhưng vẫn chưa được.
Mong cả nhà mình cùng giúp đỡ.
Thanks all !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
A

anhquyhaui

Sơ cấp
2/7/10
0
0
0
33
ha noi
#3
BS Vote - PHẦN MỀM KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG MÃ VẠCH

Phần mềm gồm 2 module chức năng chính:

http://bluesofts.net/images/stories/icon-bs-vote-small/bs-vote.png
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbluesofts.net%2Fimages%2Fstories%2Ficon-bs-vote-small%2Fbs-vote.png&hash=8c88af09a00e95524adc8ac4d3bb066e

Bầu cử Đảng - ĐoànKiểm phiếu bầu cử áp dụng cho khối Đảng Ủy, Ủy Ban,
Hội Đồng Nhân Dân các cấp, Hành chính sự nghiệp...


proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbluesofts.net%2Fimages%2Fstories%2Ficon-bs-vote-small%2Fbs-vote3.png&hash=a41c6ed6662119bb46feb386e5beb657


Bầu cử Hội Đồng Cổ Đông

Giải pháp bầu cử bằng mã vạch áp dụng cho
các Công ty cổ phần

Phần mềm BS Vote tích hợp cả hai quy trình kiểm phiếu tự độngbán tự động, tức là xử lý dữ liệu phiếu bầu cử bằng máy quét hoặc bằng tay tùy thuộc vào điều kiện đơn vị.​

 • Kiểm phiếu theo quy trình bán tự động: Hệ thống máy tính không có máy quét mã vạch (Barcode Reader).
 • Kiểm phiếu tự động: Hệ thống máy tính kết hợp với máy quét mã vạch. Vì vậy người dùng không phải nhập mã đại biểu bằng tay.
Cả 2 hệ thống trên đều thực hiện qua các máy tính được nối mạng, dữ liệu được tập trung về máy chủ đảm bảo tốc độ nhanh, chính xác và an toàn.

Mô hình hệ thống bầu cử Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng mã vạch

 1. Giai đoạn chuẩn bị cho ĐHCĐ:
  - Cập nhật danh sách Cổ đông, danh mục, dữ liệu ủy quyền...
  - In thư mời, thẻ Đại biểu, phiếu biểu quyết.
 2. Giai đoạn tiến hành ĐHCĐ
  • Đăng kí Đại biểu:
   - Check-in, cập nhật dữ liệu ủy quyền, hiển thị số đại biểu và số lượng Cổ phần.
   - In phiếu biểu quyết phát sinh
  • Thống kê số liệu biểu quyết:
   - Cập nhật số liệu bằng thiết bị đọc mã vạch
   - Thống kê, hiển thị số liệu biểu quyết
Các chức năng chính của phần mềm BS Vote:

 1. Chuẩn bị dữ liệu và tài liệu cho Đại hội cổ đông:
  • Cập nhật danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông.
  • Cập nhật các danh mục.
  • Cập nhật dữ liệu về ủy quyền đối với các cổ đông đã gửi trước thư ủy quyền về Ban tổ chức trước khi tiến hành đại hội.
  • Tìm kiếm Cổ đông.
  • Báo cáo thống kê (Báo cáo tư cách đại biểu, báo cáo kiểm phiếu...)
  • Tự động trộn thư, In thư mời, gửi Email thông báo đến từng Cổ đông.
  • In thẻ đại biểu Cổ đông.
  • In sẵn các phiếu biểu quyết.

 1. Đăng kí đại biểu đến dự Đại hội cổ đông:
  • Ghi nhận thông tin Check-in nhanh chóng bằng cách đọc mã vạch 1 chiều in trên thẻ đại biểu, thư mời...
  • Cập nhật tại chỗ dữ liệu về ủy quyền đối với các đại biểu được ủy quyền nhưng chưa gửi trước thư ủy quyền về Ban tổ chức.
  • In các phiếu biểu quyết phát sinh nếu cần.
  • Thống kê và hiển thị liên tục số lượng đại biểu đã đến dự và số lượng cổ phần mà họ đại diện để xác định tính hợp pháp và thời điểm có thể bắt đầu tiến hành Đại hội theo quy định của Luật Chứng Khoán.
 2. Thống kê số liệu biểu quyết các vấn đề:
  • Đọc mã vạch trên phiếu biểu quyết.
  • Cập nhật thủ công số liệu trên phiếu biểu quyết.
  • Thống kê và hiển thị số liệu phiếu biểu quyết.
  • Kết xuất các báo cáo thống kê phục vụ đại hội.
  • Kết xuất các báo cáo gửi cho UBCKNN sau đại hội.
Hỗ trợ mạng LAN: Chương trình có thể chạy qua mạng LAN (CSDL Access theo cách Sharefull forder chứa CSDL). Khi hệ thống chạy qua mạng, chỉ có máy chủ và user có quyền admin mới được phép xem các báo cáo.
Tính năng "Gộp dữ liệu" (menu: Dữ liệu\Gộp dữ liệu): Cho phép gộp các file dữ liệu nằm phân tán. Chức năng này dùng trong trường hợp mạng bị lỗi hoặc cần gộp phiếu từ các Đơn vị bầu cử.


Màn hình một số chức năng của phần mềm kiểm phiếu bầu cử BS Vote


http://bluesofts.net/images/stories/Product/bs_vote/Main.png
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbluesofts.net%2Fimages%2Fstories%2FProduct%2Fbs_vote%2FMain.png&hash=1642489e6d3f9461a2206f6885d121a5

Màn hình chính


http://bluesofts.net/images/stories/Product/bs_vote/check-in1.png
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbluesofts.net%2Fimages%2Fstories%2FProduct%2Fbs_vote%2Fcheck-in1.png&hash=9fe3b3172dcb59c0c0ecc0b41a8fada1

Màn hình Check-in không ủy quyền
http://bluesofts.net/images/stories/Product/bs_vote/check-in2.png
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbluesofts.net%2Fimages%2Fstories%2FProduct%2Fbs_vote%2Fcheck-in2.png&hash=2cb7eb9933a70462373f71af3ada55a7

Check-in nhập giấy ủy quyềnhttp://bluesofts.net/images/stories/Product/bs_vote/vote_donphieu.png
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbluesofts.net%2Fimages%2Fstories%2FProduct%2Fbs_vote%2Fvote_donphieu.png&hash=a4371aea7e70e4375903445721a9dca1

Hình thức bầu dồn phiếuhttp://bluesofts.net/images/stories/Product/bs_vote/vote_kodonphieu.png
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbluesofts.net%2Fimages%2Fstories%2FProduct%2Fbs_vote%2Fvote_kodonphieu.png&hash=1953c8ea8d376d726ea5185d84cfa9b5

Hình thức bầu không dồn phiếuhttp://bluesofts.net/images/stories/Product/bs_vote/bieuquyet_vande.png
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fbluesofts.net%2Fimages%2Fstories%2FProduct%2Fbs_vote%2Fbieuquyet_vande.png&hash=9fc1886f3f35e1b7bc4166f3653270b0

Màn hình biểu quyết vấn đề


[FONT=&quot]CÔNG TY CỔ PHẦN BLUESOFTS[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
[FONT=&quot]32/106 Ngõ 79 đường Cầu Giấy - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel/Fax: (+
84) 04 37917200 – Mobil: (+84) 0904 210 337
Website: www.bluesofts.net -- Email: sales@bluesofts.net
[/FONT]​
 
MAI DUC TUAN

MAI DUC TUAN

Sơ cấp
21/5/16
3
0
1
40
#4
Kiểm phiếu bầu cử - Giúp bạn kiểm phiếu !
kiem phieu + kiem dem phieu bau cu
Công việc kiểm phiếu và thống kê kết quả phiếu bầu tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu bạn không có phương pháp thống kê và cách thức kiểm đếm rõ ràng, tối ưu thì với trường hợp số lượng phiếu bầu > 2000, chắc chắn bạn phải tốn khá nhiều thời gian.

Tổ bầu cử số 8, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng xin được chia sẻ 1 cách kiểm đếm kết quả bỏ phiếu đơn giản, dễ dùng và tiết kiệm thời gian.

Trước tiên bạn hãy tải file Excel dưới đây và lưu vào máy tính:

File bầu tối đa 5 ứng cử viên
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fci5.googleusercontent.com%2Fproxy%2FOZ7E6gCIilPMds3GBAm4qXRyw8BKQJx8rjMz060aT6gLo8XX-gTdXT6KhXKY7qR-1K1yoPnM0Ea_iPjqIVWkYgbfioYa%3Ds0-d-e1-ft%23http%3A%2F%2Fvn38.com%2FImages%2FViews%2FInc%2Fattachment.png&hash=62278198a6614cb4a5ef5f22a2987b48
Tải tập tin đính kèm
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fci4.googleusercontent.com%2Fproxy%2F7k9Cahcmr1hnEiiHeJ0Ys-zpdb0wEf8tPmBQbJn6rAtmpVIl3w3V9DDdfGLIF5fDhHrJX0Dit1ouFLIq2A8GsbOpUlSYriwIgaJf4DBfSqfOG0qzpA%3Ds0-d-e1-ft%23http%3A%2F%2Fvn38.com%2FUpload%2FUploadFile_2016%2FThumb%2FKiem_Phieu.xls.png&hash=afe5b16f35989d40b56644577f01578a


File bầu tối đa 9 ứng cử viên
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fci5.googleusercontent.com%2Fproxy%2FOZ7E6gCIilPMds3GBAm4qXRyw8BKQJx8rjMz060aT6gLo8XX-gTdXT6KhXKY7qR-1K1yoPnM0Ea_iPjqIVWkYgbfioYa%3Ds0-d-e1-ft%23http%3A%2F%2Fvn38.com%2FImages%2FViews%2FInc%2Fattachment.png&hash=62278198a6614cb4a5ef5f22a2987b48
Tải tập tin đính kèm
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fci3.googleusercontent.com%2Fproxy%2FSJSVEVTFKsd7ROBG1huYVl3h4CH5Dpd26ERpLumYjUe-jMj5NPBgO8XJN0iCzxtdMWYPxkN77dDI6TLnE5S_r6ZSsdNTNv5hEKF0hDpymJs69fAWQcHf%3Ds0-d-e1-ft%23http%3A%2F%2Fvn38.com%2FUpload%2FUploadFile_2016%2FThumb%2FKiem_Phieu09.xls.png&hash=c1c3e0ba85b748141509c2a223b2a583


File bầu tối đa 9 ứng cử viên (nén)
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fci5.googleusercontent.com%2Fproxy%2FOZ7E6gCIilPMds3GBAm4qXRyw8BKQJx8rjMz060aT6gLo8XX-gTdXT6KhXKY7qR-1K1yoPnM0Ea_iPjqIVWkYgbfioYa%3Ds0-d-e1-ft%23http%3A%2F%2Fvn38.com%2FImages%2FViews%2FInc%2Fattachment.png&hash=62278198a6614cb4a5ef5f22a2987b48
Tải tập tin đính kèm
proxy.php?image=https%3A%2F%2Fci3.googleusercontent.com%2Fproxy%2FqH3QzJEw26F_fibQ0giSCKvIBcJCVh-O3mxJEdlbvzU2RDIDOF6Tm-b8WScIyi_k0VWoOOYxMIQtOiDJhmeFY9Q-52CpLfcSA2VXaBWjDzVT2vTCH1PB%3Ds0-d-e1-ft%23http%3A%2F%2Fvn38.com%2FUpload%2FUploadFile_2016%2FThumb%2FKiem_Phieu09.rar.png&hash=0d2f0b96519b9fe6d29f5aea1d06d36a


Sau khi tải file xong, bạn mở file lên và làm theo 3 bước sau đây:

Bước 1: Nhập lại danh sách 5 ứng cử viên như trên phiếu bầu cử;

Bước 2: Vào Sheet 'Bang1', Nhập số liệu kiểm phiếu tại cột 'ĐỌC PHIẾU':

Ví dụ: - Phiếu gạch người thứ nhất và người thứ 2 thì gõ: 12
- Phiếu gạch người thứ 2 và thứ 3 thì gõ: 23
- Phiếu gạch người thứ 1, gạch người thứ 2 và người thứ 5 thì gõ: 125

Bước 3: Xem số lượng đã thống kê ở phía trên ngay sau khi nhập xong.

(Mỗi bảng nhập được 3.000 phiếu bầu, nếu hết bảng 1 thì nhập tiếp sang bảng 2 và 3)


* Một số kinh nghiệm trước khi kiểm đếm phiếu bầu cử:
- Ví dụ: Tổ kiểm phiếu của bạn gồm 03 người được phân công kiểm đếm nhóm phiếu bầu Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp Phường (phiếu màu trắng), việc đầu tiên 03 thành viên nên làm là sắp xếp lại phiếu bầu cử lại gọn gàng và bấm ghim theo từng nhóm 10 phiếu, đồng thời đánh số tứ tự từ 1 - 100,...

Người thứ nhất thì đánh dấu theo thứ tự A1... A100,... An
Người thứ nhất thì đánh dấu theo thứ tự B1... B100,... Bn
Người thứ nhất thì đánh dấu theo thứ tự C1... C100,... Cn

Khi đánh dấu xong các nhóm phiếu, bạn không được ghi các ký hiệu hoặc số thứ tự lên phiếu, bạn nên kẹp thêm một mẫu giấy trắng khác để ghi số thứ tự lên nhóm phiếu.

Công việc đọc phiếu cũng tiến hành theo thứ tự nhóm phiếu A rồi B rồi đến C;

Nếu sau đó có phát hiện sai sót buộc phải kiểm đếm lại thì chúng ta có phương pháp khoanh vùng theo từng nhóm đã đánh dấu và được sắp xếp theo thứ tự A, B, C trước đó.

Xem thê trên http://vn38.com
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều