Mỗi tuần một chuyên đề

Ý nghĩa của các con số

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Nghề kế toán này chắc không ai là không động đến các con số nhỉ !
Các bác thử nêu một vài con số có ý nghĩa mà mình đã gặp để mọi người tham khảo nhé !
Em xin mở màn : Mấy hôm WKT ngừng hoạt động đâm ra em dỗi việc lên ngồi bật camera xem tình hình đường xá thế nào thì có thống kê được một con số như sau :
+ Gần 30% phụ nữ đi các loại xe như @, Dylan... là trông xinh.
+ Nhưng số phụ nữ xinh ngồi sau các loại xe đó lên đến gần 75%
:wall


2/ Mối liên quan giữa ba con số : 1,5,9
Cứ 5 phút vui vẻ thì sau 9 tháng sẽ có thêm 1 miệng ăn
( đã nói rồi nhưng có liên quan nên em cho nó vào đây )


Bác nào còn số nào nữa thì tiếp tục nhé !
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Nghề kế toán này chắc không ai là không động đến các con số nhỉ !
Các bác thử nêu một vài con số có ý nghĩa mà mình đã gặp để mọi người tham khảo nhé !
Em xin mở màn : Mấy hôm WKT ngừng hoạt động đâm ra em dỗi việc lên ngồi bật camera xem tình hình đường xá thế nào thì có thống kê được một con số như sau :
+ Gần 30% phụ nữ đi các loại xe như @, Dylan... là trông xinh.
+ Nhưng số phụ nữ xinh ngồi sau các loại xe đó lên đến gần 75%
:wall


2/ Mối liên quan giữa ba con số : 1,5,9
Cứ 5 phút vui vẻ thì sau 9 tháng sẽ có thêm 1 miệng ăn
( đã nói rồi nhưng có liên quan nên em cho nó vào đây )


Bác nào còn số nào nữa thì tiếp tục nhé !
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
846
10
18
42
Nha Trang
A small truth to make our Life's 100% successful..........

If A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Then

H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%
K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%
L+O+V+E=12+15+22+5=54%
L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%

(None of them makes 100%) ...................................
Then what makes 100%

Is it Money? ..... No!!!!!
Leadership? ...... NO!!!!
Every problem has a solution, only if we perhaps change our "A T T I T U D E".
It is O U R A T T I T U D E towards Life and Work that makes OUR Life 100% Successful..

A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

Don't you think so?
 
B

Bình_OverAC

Over Abnormal / Crazy
14/5/04
846
10
18
42
Nha Trang
A small truth to make our Life's 100% successful..........

If A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Then

H+A+R+D+W+O+R+K = 8+1+18+4+23+15+18+11 = 98%
K+N+O+W+L+E+D+G+E = 11+14+15+23+12+5+4+7+5 = 96%
L+O+V+E=12+15+22+5=54%
L+U+C+K = 12+21+3+11 = 47%

(None of them makes 100%) ...................................
Then what makes 100%

Is it Money? ..... No!!!!!
Leadership? ...... NO!!!!
Every problem has a solution, only if we perhaps change our "A T T I T U D E".
It is O U R A T T I T U D E towards Life and Work that makes OUR Life 100% Successful..

A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

Don't you think so?
 
nang

nang

Guest
Ơ em thấy bài này rùi nha! Bác OverAC!! Ở Đôi khi của em đó :leu:

Anyway, why? ?
Don't you think so?

I think
Every problem has a solution, only if we perhaps change our "A T T I T U D E".
It is O U R A T T I T U D E towards Life and Work that makes OUR Life 100% Successful..

A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

Yes, always...!! :il
 
nang

nang

Guest
Ơ em thấy bài này rùi nha! Bác OverAC!! Ở Đôi khi của em đó :leu:

Anyway, why? ?
Don't you think so?

I think
Every problem has a solution, only if we perhaps change our "A T T I T U D E".
It is O U R A T T I T U D E towards Life and Work that makes OUR Life 100% Successful..

A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

Yes, always...!! :il
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA