Mã số - Mã vạch

  • Thread starter Anhchuot
  • Ngày gửi
A

Anhchuot

Lên thớt...
23/7/03
362
6
18
Hanoi
www.
Trong thực tế chúng ta rất hay mua phải hàng nhái, để không bị lừa các bạn nên nhớ một vài mã số của các nước tránh phải mua nhầm hàng Italia, USD thành 693 ( China ) :leu:
Mã số các quốc gia trên thế giới
:talk
STT Ma so Kí hiệu Tên nước
1. 00 - 09 UCC USA và Canada
2. 20 - 29 Số trong các cửa hàng
3. 30 - 37 Genood France
4. 380 CCI Bungari
5. 383 SANA Stovenia
6. 385 CROEAN Croatia
7. 387 EAN - BIH Bosnia - Heczegonia
8. 400 - 440 CCG German
9. 45 - 49 DCC Japan
10. 460 - 469 UNISCAN LB Nga
11. 471 CAN Taiwan
12. 474 EAN Esbonia
13. 475 EAN Latsvia
14. 479 EAN Srilanca
15. 479 EAN Litva
16. 480 PANC Philipin
17. 482 EAN Ucraina
18. 484 EAN Mondova
19. 489 HKANA Hong Kong
20. 50 ANA Ltd England
21. 520 HELLCAI Hy Lạp
22. 529 EAN Sip
23. 531 EAN-MAC EYR Macedonia
24. 535 MANA Malta
25. 539 ANAI Ailen
26. 54 ICODIF Bir & Lucxembua
27. 562 CODIPOR Portunar
28. 569 EAN Aixolen
29. 57 EAN Dan Mach
30. 590 EAN Ba Lan
31. 594 EAN Rumani
32. 599 HPMA Hungari
33. 600 - 601 SAANA Nam Phi
34. 609 EAN

35. 611 EAN Maroc
36. 613 EAN Algieri
37. 619 TUNICODE Tuynizi
38. 64 EAN Phan Lan
39. 690 - 693 EAN China
40. 70 EAN Nauy
41. 729 EAN Ixraen
42. 73 EAN Thuy Dien
43. 740 - 745 ICCC Guatemala, Samado, Panama, Nicaragoa…
44. 746 EAN Daminia
45. 750 AMECOF Mehico
46. 759 CIF Venezuala
47. 76 EAN Thuy Si
48. 770 IAC Colombia
49. 773 CUNA Uruguay
50. 775 APC Peru
51. 777 EAN Bolivia
52. 779 CORIGO Achentina
53. 780 CNC-DEPCO Chi Le
54. 784 EAN Paraguay
55. 786 ECOP Equado
56. 789 ABAC Brazin
57. 80 - 83 INDICOP Italia
58. 84 AECOC Tay Ba Nha
59. 850 EAN Cuba
60. 858 EAN Slovakia
61. 859 EAN Sec
62. 860 YANA Nam T­
63. 869 UCCET Tho Nhi Ki
64. 87 EAN Holland
65. 880 EAN Korea
66. 885 TANC Thailand
67. 888 SANC Singapo
68. 890 EAN India
69. 893 EAN Vietnam
70. 899 EAN Indonexia
71. 90 - 91 EAN Ao
72. 93 EAN Australia
73. 94 EAN New Zeland
74. 955 MANC Malayxia
75. 977 ISSN An pham
76. 978 - 979 ISBN Book
77. 980 Invoice

78. 99 VÐ, phieu

:pepsi:
 
Trang tin Webketoan
A

Anhchuot

Lên thớt...
23/7/03
362
6
18
Hanoi
www.
Còn đây là cách kiểm tra mã số, cách cấu tạo mã vạch. Các bạn xem qua nhe'.
MÃ SỐ VÀ MÃ VẠCH CỦA SẢN PHẨM
:f_o
1. Mã số và mã vạch của hàng hóa
Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý kho người ta thường in trên hàng hóa một loại mã hiệu đặc biệt gọi là mã số mã vạch của hàng hóa. Mã số mã vach của hàng hóa bao gồm hai phần : mã số của hàng hóa và mã vạch là phần thể hiện mã số bằng vạch để cho máy đọc.
:chuoi
1. 1. Mã số
Mã số của hàng hóa là một dãy con số dùng để phân định hàng hóa, áp dụng trong quá trình luân chuyển hàng hóa từ người sản xuất, qua bán buôn, lưu kho, phân phối, bán lẻ tới người tiêu dùng. Mã số hàng hóa là "thẻ căn cước" của hàng hóa, giúp ta phân biệt được nhanh chóng và chính xác các loại hàng hóa khác nhau.
Mã số hàng hóa là con số duy nhất đặc trưng cho hàng hóa. Mỗi loại hàng hóa được nhận diện bởi một dãy số và mỗi dãy số chỉ tưng ứng với một loại hàng hóa.
Trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ có hai loại, một loại sử dụng 13 con số (EAN-13) và loại kia sử dụng 8 con số (EAN-8).

Mã số EAN-13 gồm 13 con số có cấu tạo như sau :
Từ trái sang phải
Mã quốc gia: hai hoặc ba con số đầu.
Mã doanh nghiệp: có thể gổm từ bốn, năm hoặc 6 con số
Mã mặt hàng: có thể là năm, bốn hoặc ba con số tùy thuộc vào mã doanh nghiệp.
Số cuối cùng là số kiểm tra.
Để đảm bảo tính thống nhất và tính đơn nhất của mã số, mã quốc gia phải do tổ chức mã số vật phẩm quốc tế (EAN lnternational) cấp cho các qưốc gia là thành viên của tổ chức này. Mã số quốc gia của Việt Nam là 893. Danh mục mã số quốc gia của các nước cho trong phụ lục. Mã số EAN-8 gồm 8 con số có cấu tạo như sau :
Ba số đầu là mã số quốc gia giống như EAN-13;
Bốn số sau là mã mặt hàng.
Số cuối cùng là số kiểm tra.
Mã EAN-8 chỉ sử dụng trên những sản phẩm có kích thước nhỏ, không đủ chỗ ghi mã
EAN-13 (ví dụ như thỏi son, bút bi)
:chuoi
1.2. Cách tính số kíểm tra cho mã EAN-13 và mã EAN-8
Bước 1 : Từ phải sang trái, cộng tất c các con số ở vị trí lẻ (trừ số kiểm tra C);
Bước 2: Nhân kết quả bước 1 với 3;
Bước 3 : Cộng giá tri của các con số còn lại
Bước 4 : Cộng kết quả bước 2 với bước 3;
Bước 5 : Lấy bội số của 10 lớn hơn và gần kết quả bước 4 nhất trừ đi kết quả bước 4,
kết quả là số kiểm tra C.
:chuoi
Ví dụ : Tính số kiểm tra cho mã 893456501001 C
Bước 1 : 1 + 0 + + 0+ 6 + 4+ 9 - 20
Bước 2 : 20 x 3 = 60 .
Bước 3 : 8 + 3 + 5 + 5 + 1 + 0 : 22
Bước 4 : 60 + 22 = 82
Bước 5 : 90 - 82 - 8
Mã EAN-13 hoàn chỉnh sẽ là : 893456501001 8
:chuoi
1. 3. Mã vạch
Mã vạch là một nhóm các vạch và khoảng trống song song đặt xen kẽ dùng để thể hiện mã số dưới dạng máy quét (scanner) có thể đọc được.
Mã vạch EAN có cấu tạo như sau :
Kể từ bên trái, khu vực để trống không ghi ký hiệu nào, ký hiệu bắt đầu, ký hiệu dãy số bên trái, ký hiệu phân cách, ký hiệu dãy số bên phải, số kiểm tra , ký hiệu kết thúc, sau đó là khoảng trống bên phải. Toàn bộ khu vực mã vạch EAN-13 tiêu chuẩn có chiều dài 37,29mm và chiều cao là 25,93 mm. Mã vạch EAN-8 có cấu tạo tương tự nhưng chỉ có chiều dài tiêu chuẩn là 26,73 mm và chiều cao 21,31 mm. Độ phóng đại của mã vạch EAN-13 và EAN-8 nằm trong khoảng từ 0,8 đến 2,O Thông thường trên các sản phẩm bán lẻ (các đơn vị tiêu thụ) người ta dùng mã EAN có độ phóng đại 0,9 và 1,O, còn trên đơn vị gửi đi - mã EAN có độ phóng đại từ 1,5 đến 2,O.
:chuoi
2. Lợi ích của việc áp dụng mã vạch trong bán hàng
Tăng năng suất: nhanh chóng tính tiền, làm hóa đơn phục vụ khách hàng;
Tiết kiệm: sử dụng ít nhân lực và tốn ít thời gian trong khâu kiểm kê, tính toán;
Chính xác: nhờ mã vạch, người ta phân biệt chính xác các loạl hàng hóa mà có khi bằng mắt thường ta thấy chúng rất giống nhau, tránh nhầm lẫn khi tính giá, phục vụ khách hàng tốt hơn.
:chuoi
3. ln mã vạch trên hàng hóa
Việc chuyển mã số thành mã vạch theo tiêu chẩn mã hóa được thực hiện bằng máy in mã vạch hay bằng máy vi tính với phần mềm thích hợp; công việc này không bao giờ được thực hiện bằng thước hay bút vẽ.
Các điểm cần chú ý khi in mã EAN :
Không in chữ hay bất kỳ hình vẽ gì vào vùng diện tích xung quanh mã (đánh dấu bằng khung đen trên film master):
Màu lý tưởng để in mã vạch là màu đen trên nền trắng. Có thể in một số màu nền và màu vạch khác để bao bì đẹp hơn ; khi đó phải tuân thủ theo bảng các màu nền và màu vạch tiêu chuẩn do tổ chức EAN quốc gia cung cấp; Mã vạch nên đặt ngang, các vạch vuông góc với mặt phẳng đáy sản phẩm, mã số ở dưới .
 
P

pnphuong

NHẪN
12/12/02
610
7
18
Hanoi
Còn một ưu điểm nữa là sử dụng mã vạch có nhiễm từ trong quản lý hàng hóa rất tiện. Bạn vào siêu thị? Mua hàng.... Cất vào túi....Không trả tiền.... Qua cửa ... Reng reng... :lol Vì là mã vạch chưa tính tiền nên chưa được khử từ, báo động và bảo vệ siêu thị sẽ xin lại số hàng hóa mà bạn quên thanh toán :wall
Webketoan Zalo OA
 
C

CNN

Cao cấp
14/3/03
506
2
0
ĐH KTQD
Lại nói tới chuyện mã số mã vạch. Có vẻ vì tính tiện dụng của nó mà bây giờ ở đâu cũng thấy mã số mã vạch. Đến cái thẻ thư viện cũng có một dãy mã vạch, ---->khi tới lớp, đi vào thư viện, thì người ta không gọi tên mà gọi nhau bằng số, nhiều lúc cảm thấy như mình là tù giam lỏng! :lol
 
A

Anhchuot

Lên thớt...
23/7/03
362
6
18
Hanoi
www.
Mình thấy việc sử dụng mã vạch rất hay, thuận lợi đủ đường. Ở trường mình, quản lý SV rất đơn giản, nhất là khi thi cử, roẹt một cái máy tính khai báo hết thông số của SV, có mà chạy đằng trời - thi hộ hả - quên ngay đi :no . Muốn xem điểm, roẹt một cái toàn bộ điểm của cả khóa học xuất hiện - nhanh chóng đỡ phiền hà một ai, bởi các bạn biết đấy cái khâu xin bảng điểm ... ở ta rất mất thời gian, nhiễu, bực mình lắm :wall
 
Margarita

Margarita

Guest
8/10/03
55
0
0
Truy cập trang
Mình xin bổ sung ứng dụng thẻ từ: Không những máy tính khai báo hết thông số của sinh viên, nó còn báo cho bạn biết: bạn thi phòng nào? giờ nào? bạn đến muộn hay sớm? bạn bị quá thời gian thi không? Bạn có được thi không? Bạn không được thi vì chưa nộp học phí? :leu: . Nói chung rất tiện lợi, công việc của giám thị hầu như là nhàn rỗi. :chuoi Giám thị làm 2 việc quan trọng nhất là gọi sinh viên vào phòng và trông khi sinh viên thi, nay thì không phải gọi nữa. Giờ đấy, phòng đấy, sinh viên cứ thế mà đến thi thôi. Chuyện thi hộ á, quên ngay đi, vì mặt mũi hiển thị ngay trên máy rồi, quay bài á, nói thật là không thể kịp vì thi trắc nghiệm, 50 câu, 60 phút :wall , chả kịp mà nhìn với ngó. Thẻ từ lại còn đẹp nữa, thỉnh thoảng khoe với mấy em bên các trường khác, nhìn cái thẻ vẫn ép Plastic nay cong và rách nát hết cả, đây thẻ từ trông như cái thẻ CreditCard của VCB mới cả ANZ nhé, oai phải biết :eek:k
 
P

pthao

Trung cấp
7/10/03
153
0
0
40
Ho Chi Minh City
Cho pthao hỏi một tí nha .
1/Anh chuột ghi là 45-49 là mã số của Nhật
Vậy là bao gồm ả các số 45,47,48,49 đều là hàng của Nhật
Hay chỉ có mã số 45 và 49 thôi
Bởi pthao có cấm một món hàng nó ghi made in Japan nhưng mã số 47

2/Chữ EAN là viết tắt của chữ gì vậy ?

Thanks Anh Chuột
 
A

Anhchuot

Lên thớt...
23/7/03
362
6
18
Hanoi
www.
1) Bất cứ SP, hàng hóa nào có mã từ 45-49 đều xuất xứ từ Japan

2) EAN viết tắt là gì?

Năm 1974, các nhà sản xuất và cung cấp của 12 nước châu Âu đã thành lập một hội đồng đặc biệt để nghiên cứu khả năng áp dụng hệ thống mã số vật phẩm tiêu chuẩn và thống nhất cho châu Âu, tương tự như UPC của Mỹ. Kết quả là một hệ thống mã số của châu Âu được thiết lập trên cơ sở UPC và gọi là EAN (European Article Numbering).

Năm 1992 tên của tổ chức được đổi thành "EAN - quốc tế" (EAN - INTERNATIONAL).

Các tiêu chuẩn của EAN - Quốc tế gồm có:

* Tiêu chuẩn phân định hàng hóa, dịch vụ và địa điểm.

* Tiêu chuẩn mã số bổ sung để thông tin các dữ liệu.

* Các mẫu mã vạch tiêu chuẩn cho phép lấy tự động, chính xác các dữ liệu phân định và dữ liệu bổ sung.

* Mẫu tiêu chuẩn cho giao dịch thương mại được thông tin từ máy tính đến máy tính.
 

Xem nhiều