Kế toán hợp nhất

  • Thread starter kiemtoan
  • Ngày gửi
K

kiemtoan

Sơ cấp
6/8/04
38
2
8
39
Hanoi
#1
Có tình huống này bà con cùng nghiên cứu và xử lý nhé:

Công ty X đầu tư bằng cổ phiếu vào Công ty F với tỷ lệ 60% vốn cổ phần của F, vào Công ty C với 35% vốn cổ phần của C, vào Công ty R với 25% vốn cổ phần của R. Công ty F đã đầu tư vào các công ty khác thông qua hình thức cổ phiếu như sau; A (40% vốn cổ phần), B(60% vốn cổ phần), C(20% vốn cổ phần).

a) Xác đinh quyền kiểm soát và tỷ lệ lợi ích của Công ty X đối với các công ty F, A, B, C , R. Trong các công ty trên công ty nào là công ty con, công ty nào là công ty liên kết của Công ty X.

b) Ngày 1.1.2005, công ty X bán cho công ty F một lô hàng giá vốn 600 triệu, giá bán 800 triệu (chưa thuế GTTG, thuế suất 10%). Công ty F đã bán 1/2 lô hàng trên cho một DN khác với giá bán 550 triệu (đã có VAT). Cùng ngày, công ty F đã bán một thiết bị mới trị giá 1.200 triệu cho công ty X với giá bán 1.500 triệu (chưa thuế GTGT, thuế suất 5%). Công ty X đã tiến hành khấu hao thiết bị trên theo phương pháp đường thẳng với tgsd ước tính là 10 năm (giá trị thanh lý thu hồi ước tính = 0).

Khi lập BCTC hợp nhất, công ty X đã công từng khoản phải thu, TSCĐ, HTK, phải trả, thuế và các khoản phảo nộp Nhà nước... trên BCTC của X và F để hình thành các chỉ tiêu tương ứng trên BCTC hợp nhất.

Sai sót này ảnh hưởng gì đến các khoản mục của BCTC hợp nhất ngày 31.12.2005.
 

Thành viên trực tuyến

  • meothang12
  • aduy1992
  • Cáo Đầu Tròn
Xem nhiều