Nguồn vốn kinh doanh tăng khi nhận

  • Thread starter phamtuandung8
  • Ngày gửi
P

phamtuandung8

Sơ cấp
11/7/07
9
0
0
41
Hải Dương
#1
Nhờ các anh (chị) giúp tối trường hợp sau nhé:
Khi nhận vốn góp liên doanh ngắn hạn (bằng TS) thì ghi tăng tài sản và tăng nguồn vốn, anh (chị) chỉ giúp là nguồn vốn hạch toán vào tài khoản 411 có đúng không (cho vào tài khoản nào khác)?
Cảm ơn nhiều!
 
lethuhien

lethuhien

Sơ cấp
6/9/06
68
0
0
Ha Noi
#2
Khi nhận vốn góp kinh doanh:
Nợ TK TS
Có TK 411
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều