Viết hóa đơn cho chiết khấu thương mại

  • Thread starter t nguyet
  • Ngày gửi
T

t nguyet

Thành viên thân thiết
23/5/06
97
1
0
35
Quang Nam
#1
Giúp em với: Công ty em kinh doanh khách sạn, trong hợp đồng với khách hàng là nếu khách đặt 10 phòng thì sẽ miễn phí một phòng, có nghĩa là thu tiền 9 phòng còn 1 phòng không thu tiền. Như vậy em phải viết hóa đơn như thế nào? Còn trường hợp công ty khách hàng đi khảo sát khách sạn, mình miễn phí không thu tiền thì có phải viết hóa đơn không?Nếu viết thì viết như thế nào?tên người mua là khách hàng hay tên doanh nghiệp mình?:wall::wall::wall:
 
T

tungson

Cao cấp
23/7/05
674
1
0
Tp.HCM
#2
Nếu khách đặt 10 phòng thì xuất hóa đơn 9 phòng.
Để đơn giản, bạn chỉ báo cáo số liệu của 9 phòng đó thôi.
 
T

t nguyet

Thành viên thân thiết
23/5/06
97
1
0
35
Quang Nam
#3
Lâu nay em vẫn viết hóa đơn 9 phòng như vậy nhưng vừa rồi em mua nước Lavie, 6 thùng thì được miễn phí một thùng, Khi trước thì người ta vẫn viết hóa đơn 6 thùng tính tiền và thuế;còn một thùng người ta ghi trên hóa đơn là miễn phí, nhưng mới đây người ta viết cho em 2 hóa đơn 1 cái là tiền nước 6 thùng và một cái hóa đơn thùng miễn phí, hỏi người ta nói thuế biểu viết như vậy?
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Cao cấp
24/4/07
706
0
0
Hai phong
#4
Lâu nay em vẫn viết hóa đơn 9 phòng như vậy nhưng vừa rồi em mua nước Lavie, 6 thùng thì được miễn phí một thùng, Khi trước thì người ta vẫn viết hóa đơn 6 thùng tính tiền và thuế;còn một thùng người ta ghi trên hóa đơn là miễn phí, nhưng mới đây người ta viết cho em 2 hóa đơn 1 cái là tiền nước 6 thùng và một cái hóa đơn thùng miễn phí, hỏi người ta nói thuế biểu viết như vậy?
Có 2 cách viết mà, họ viết tách ra làm 2 hóa đơn như vậy cũng đúng bạn ạ.
 
T

t nguyet

Thành viên thân thiết
23/5/06
97
1
0
35
Quang Nam
#5
Nhưng mà:
Cách viết 1:cùng 1 hóa đơn thì người ta viết thùng khuyến mãi đó giá bằng 0 có nghĩa là thuế GTGT cũng bằng 0
Cách viết 2: Hóa đơn thùng miễn phí có tiền của thùng nuớc đó và thuế suất nữa.
Hai cách viết đó khác nhau mà, em chẳng hiểu gì cả. Chị giải thích kỹ giúp em với.
Mà hóa đơn thùng nước miễn phí đó em có được khấu trừ thuế đầu vào không?
 
T

thd6758

Thành viên thân thiết
4/5/07
2,279
119
63
Hà Nội
#6
Do hiện nay hàng khuyến mãi vẫn phải ghi đầy đủ doanh thu và thuế để đơn vị hạch toán vì thế để tiện theo dõi thanh toán người ta sẽ viết trên hai hóa đơn.
Còn cách hạch toán đối với hàng khuyến mại không thu tiền được hướng dẫn rất kỹ trong chế độ kế toán các bạn chịu khó đọc nhé.
 
ngocluyen12

ngocluyen12

Cao cấp
24/4/07
706
0
0
Hai phong
#7
Nhưng mà:
Cách viết 1:cùng 1 hóa đơn thì người ta viết thùng khuyến mãi đó giá bằng 0 có nghĩa là thuế GTGT cũng bằng 0
Cách viết 2: Hóa đơn thùng miễn phí có tiền của thùng nuớc đó và thuế suất nữa.
Hai cách viết đó khác nhau mà, em chẳng hiểu gì cả. Chị giải thích kỹ giúp em với.
Mà hóa đơn thùng nước miễn phí đó em có được khấu trừ thuế đầu vào không?
Bạn hãy tham khảo công văn này nhé! Xin lỗi vì không biết tải file thì phải, nên mình coppy luôn cho bạn.

TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 6389 /CT – TTHT TP. Hồ Chí Minh , ngày 05 tháng 07 năm 2007
V/v Hướng dẫn việc tính thuế GTGT và
lập hóa đơn đối với hàng hóa khuyến mãi
khi thực hiện Thông tư số 32/2007/TT-BTC
ngày 09/04/2007 của Bộ Tài Chính

Kính gởi : Các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh


Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/06/2007, thì :
Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng, khuyến mại hoặc để trả thay lương, phải lập hóa đơn và tính thuế GTGT . Giá tính thuế GTGT là giá tính thuế của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại cùng thời điểm phát sinh các hoạt động này.
Như vậy kể từ ngày 04/06/2007 các cơ sở kinh doanh khi xuất hàng hóa khuyến mãi, phải lập hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT theo giá bán của hàng hóa cùng loại tương đương tại thời điểm khuyến mãi .
Thí dụ : Công ty A sản xuất sơn DX có chương trình khuyến mãi : khách hàng mua một lần 10 thùng sơn với đơn giá bán : 100.000 đồng/thùng, được khuyến mãi 1 thùng sơn cùng loại không thu tiền.
Vậy khi Cty A bán 100 thùng sơn DX cho khách hàng – Công ty B, khuyến mãi 10 thùng sơn DX cho Công ty B không thu tiền, thì việc lập hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT được thực hiện như sau :
1/ Về việc lập hóa đơn GTGT : Công ty A có thể lựa chọn 1 trong 2 cách lập hóa đơn GTGT như sau :
Cách 1 : Lập 1 hóa đơn GTGT , bao gồm 100 thùng sơn bán và 10 thùng sơn khuyến mãi cho Công ty B – Trên hóa đơn ghi rõ trị giá hàng hóa khuyến mãi và tiền thuế GTGT không thu tiền .


STT Tên Hàng hóa , dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Thùng sơn DX Thùng 100 100.000 đ 10.000.000 đ
2 Thùng sơn DX khuyến mãi Thùng 10 100.000 đ 1.000.000 đ
( 10 thùng sơn DX khuyến mãi không thu tiền )
Cộng tiền hàng : 11.000.000 đ
Thuế suất thuế GTGT : 10 % Thuế GTGT : 1.100.000 đ
Tổng cộng tiền thanh toán : 12.100.000 đ

Cách 2 : Lập 2 hóa đơn GTGT : 1 hóa đơn GTGT và tính thuế GTGT cho 100 thùng sơn DX bán ; lập 1 hóa đơn GTGT, tính thuế GTGT cho 10 thùng sơn khuyến mãi như bán các thùng sơn DX cùng loại , nhưng trên hoá đơn ghi rõ “Hàng khuyến mãi không thanh toán “.
Hóa đơn thứ 1 : bán 100 thùng sơn DX

STT Tên Hàng hóa , dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Thùng sơn DX Thùng 100 100.000 đ 10.000.000 đ
2
Cộng tiền hàng : 10.000.000 đ
Thuế suất thuế GTGT : 10 % Thuế GTGT : 1.000.000 đ
Tổng cộng tiền thanh toán : 11.000.000 đ

Hóa đơn thứ 2 : khuyến mãi 10 thùng sơn DX

STT Tên Hàng hóa , dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền

1 Thùng sơn DX khuyến mãi Thùng 10 100.000 đ 1.000.000 đ
( Hàng khuyến mãi không thu tiền )
Cộng tiền hàng : 1.000.000 đ
Thuế suất thuế GTGT : 10 % Thuế GTGT : 100.000 đ
Tổng cộng tiền thanh toán : 1.100.000 đ


2/ Một số điểm lưu ý :
2.1/ Đối với doanh nghiệp bán hàng có xuất hàng khuyến mãi .
a/ Việc hạch toán kế toán đối với hàng hóa khuyến mãi : Doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện theo đúng chế độ kế toán hiện hành mà doanh nghiệp đang áp dụng .
b/ Trị giá hàng hóa khuyến mãi được tính vào chi phí (khoản mục chi phí bị khống chế theo quy định tại điểm 11 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của BTC hướng dẫn về thuế TNDN ).
2.2 Đối với doanh nghiệp mua có nhận hàng khuyến mãi .
a/ Việc hạch toán kế toán đối với hàng hóa nhận khuyến mãi : Doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện theo đúng chế độ kế toán hiện hành mà doanh nghiệp đang áp dụng .
b/ Hàng hóa nhận khuyến mãi , không phải thanh toán tiền có hóa đơn GTGT ghi tên địa chỉ, mã số thuế đơn vị được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán vào thu nhập khác khi tính thuế TNDN phần trị giá hàng hóa khuyến mãi và tiền thuế GTGT .
c/ Trường hợp đơn vị mua hàng là các nhà phân phối lại sản phẩm của các đơn vị sản xuất hoặc nhập khẩu, có nhận hàng hóa khuyến mãi để khuyến mãi lại cho người mua, thì khi nhận hàng hóa khuyến mãi có hóa đơn GTGT được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào, khi xuất hàng hóa cho người mua phải lập hóa đơn GTGT tính thuế GTGT cho hàng hóa khuyến mãi theo hướng dẫn nêu trên .
3/ Xử lý tồn tại
- Trường hợp đơn vị mua hàng là các nhà phân phối lại sản phẩm của các đơn vị sản xuất hoặc nhập khẩu, có nhận hàng hóa khuyến mãi để khuyến mãi lại cho người mua trước ngày 04/06/2007 (ngày Thông tư số 32/2007/TT-BTC có hiệu lực thi hành) theo quy định trước đây trên hóa đơn GTGT, không tính thuế GTGT thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, nhưng nếu khuyến mãi hàng lại cho khách hàng kể từ ngày 04/06/2007 thì vẫn phải tính thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 32/2007/TT-BTC .
- Trường hợp các cơ sở sản xuất kinh doanh có khuyến mãi hàng hóa kể từ ngày 04/06/2007, đã lập hóa đơn GTGT không tính thuế GTGT, thì nay phải lập hóa đơn GTGT, để tính và kê khai thuế GTGT bổ sung cho toàn bộ số hàng hóa khuyến đã không tính thuế GTGT. (có thể lập 1 tờ hóa đơn GTGT để kê khai tính thuế GTGT cho toàn bộ hóa đơn GTGT xuất hàng hóa khuyến mãi không tính thuế GTGT – Nếu hàng hóa khuyến mãi có cùng thuế suất thuế GTGT )
Cục Thuế thông báo các Cơ sở kinh doanh biết để thực hiện, nếu còn nội dung nào chưa rõ đề nghị Công ty liên hệ Cục Thuế TP – Phòng Tuyên Truyền - Hỗ trợ để được hướng dẫn thêm.
KT/CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nơi Nhận :
- Như trên ;
- TCT (Ban CS, Ban PC) “ Để báo cáo”
- Các Phòng thuộc Cục Thuế
- Các CCT quận , huyện
- Lưu (HC, TTHT).
QT
Nguyễn Đình Tấn (đã ký)
 
T

t nguyet

Thành viên thân thiết
23/5/06
97
1
0
35
Quang Nam
#8
Nhưng chi ơi!em con một thắc mắc nhỏ là: chiết khấu thương mại là mình mua nhiều nên được bớt giá, đó là trong hợp đồng với khách hàng. Khi đến số lượng đó thì được bớt giá, ví dụ như chỗ công ty em: Khách hàng ở 10 phòng se thu tiền 9 phòng và 1 phòng miễn phí. Còn khuyến mãi là theo đợt hàng theo chính sách của công ty, đến thời hạn nào đó là hết. Em hiểu thế có đúng không ạ, nếu như vậy thì 2 trường hợp này khác nhau, sao ma co cùng cách viết hóa đơn được. Em mới làm nên chẳng hiểu được, chị giúp em nha.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • khanhnguyennt
  • pedeconlinhduong
  • thuongdan
  • xediengiatot
  • nguyenhanh92
Xem nhiều