Hạch toán mua cổ phiếu quỹ ntn???

  • Thread starter Morning Star
  • Ngày gửi
M

Morning Star

Sơ cấp
28/11/03
66
0
6
Hà Nội
Truy cập trang
#1
Công ty mình đang có nghiệp vụ mua cổ phiếu quỹ, mình đã tham khảo "Thông tư số 19/2003/TT-BTC ngày 20/3/2003 về việc hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần"; Trong đó có quy đinh:

"7. Quản lý và hạch toán cổ phiếu quỹ:
a. Cổ phiếu quỹ thuộc sở hữu chung của công ty và được loại trừ không chia cổ tức cho cổ phiếu quỹ cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phiếu.
b. Trị giá cổ phiếu quỹ trên Bảng cân đối kế toán được thể hiện là sự giảm bớt vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kinh doanh.
c. Chi phí cho việc mua, bán cổ phiếu quỹ được hạch toán như sau:
- Chi phí mua: Hạch toán vào giá vốn cổ phiếu quỹ.
- Chi phí bán: Hạch toán giảm trừ vào số tiền thu được do bán cổ phiếu quỹ."

Mình đọc mà vẫn không hiểu sẽ hạch toán vào sổ sách như thế nào? Bạn nào giúp mình với.

Cảm ơn nhiều nhé.
 
M

Morning Star

Sơ cấp
28/11/03
66
0
6
Hà Nội
Truy cập trang
#2
Em tìm được câu trả lời rồi ạ.

Khi mua vào CP quỹ,
Nợ TK 4111 - số cổ phiếu x giá trị sổ sách
Nợ TK 419 - số cổ phiếu x (giá mua - giá trị sổ sách)
Có TK 111, 112 - sổ cổ phiếu x giá mua

Khi bán CP quỹ,
Nợ TK 111, 112 - số cổ phiếu x giá bán
Nợ(Có) TK 4112 - số cổ phiếu x (giá bán - giá mua)
Có TK 4111 - số cổ phiếu x giá trị sổ sách
Có TK 419 - số cổ phiếu x (giá mua - giá trị sổ sách)

Có gì các bạn góp ý nhá.
 
F

Face_to_destiny

Thành viên thân thiết
26/9/04
114
0
0
36
In the end...
#3
Em tìm được câu trả lời rồi ạ.

Khi mua vào CP quỹ,
Nợ TK 4111 - số cổ phiếu x giá trị sổ sách
Nợ TK 419 - số cổ phiếu x (giá mua - giá trị sổ sách)
Có TK 111, 112 - sổ cổ phiếu x giá mua

Khi bán CP quỹ,
Nợ TK 111, 112 - số cổ phiếu x giá bán
Nợ(Có) TK 4112 - số cổ phiếu x (giá bán - giá mua)
Có TK 4111 - số cổ phiếu x giá trị sổ sách
Có TK 419 - số cổ phiếu x (giá mua - giá trị sổ sách)

Có gì các bạn góp ý nhá.
Theo tôi thì cách hạch toán như vậy là chưa chính xác, bởi lẽ cổ phiếu quỹ có bản chất như một khoản nợ. Vì thế, khi mua về sẽ hạch toán toàn bộ giá trị CP mua về theo giá mua vào TK 419 và giảm TK tiền. Khi bán hạch toán ngược lại, phần chênh lệch giữa giá trị mua và bán được hạch toán vào lãi/lỗ hoạt động tài chính trong kỳ...
 
minhgiang

minhgiang

Thành viên thân thiết
13/11/06
119
2
18
36
Hà Nội
#4
Theo mình hiểu thì
* Khi mua về:
Nợ TK 419: số cổ phiếu x giá mua
Có TK thanh toán: số tiền thanh toán
Đồng thời ghi đơn Có TK 010
* Khi tái phát hành hoặc chia cổ tức:
+ Nếu giá bán > giá gốc:
Nợ TK thanh toán, 3388 : số cổ phần x giá bán
Có TK 419: số cổ phần x giá gốc
Có TK 4112: phần chênh lệch số cổ phần x ( giá bán - giá gốc )
+ Nếu giá bán < giá gốc thì phải ghi ngược:
Nợ TK thanh toán, 3388: số cổ phần x giá bán
Nợ TK 4112: phần chênh lệch số cổ phần x ( giá gốc - giá bán )
Có TK 419: số cổ phần x giá gốc.
Có gì trao đổi thêm nhé mọi người. Thank!
 
K

KTCM

Sơ cấp
27/3/09
2
0
0
Ca Mau
#6
Cho em hỏi về cổ phiếu quỹ tí nhá,
CTY em đang mua lại cổ phiếu quỹ của cô đông, do điều kiện khó khăn nên các cổ đông nhỏ trong CTY đã đề nghị bán lại số cổ phần của họ cho CTY. nếu vậy em phải định khoản như thế nào, CTY em định mua lại số cổ phiếu quỹ đó và ghi giảm nguồn vốn kinh doanh như vậy theo các anh chị em phải định khoản như thế nào?
 
B

buitheduy

Thành viên thân thiết
6/11/08
273
1
16
Quy Nhon
#7
Cho em hỏi về cổ phiếu quỹ tí nhá,
CTY em đang mua lại cổ phiếu quỹ của cô đông, do điều kiện khó khăn nên các cổ đông nhỏ trong CTY đã đề nghị bán lại số cổ phần của họ cho CTY. nếu vậy em phải định khoản như thế nào, CTY em định mua lại số cổ phiếu quỹ đó và ghi giảm nguồn vốn kinh doanh như vậy theo các anh chị em phải định khoản như thế nào?
Hạh toán như hướng dẫn của minh giang
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều