Hạch toán lại TSCĐ sau quyết toán thuế

  • Thread starter pham thao
  • Ngày gửi
P

pham thao

Sơ cấp
29/3/06
39
0
0
Ha noi
#1
Sau khi thuế quyết toán xong đơn vị mình thì ra quyết định loại bỏ chi phí khấu hao tài sản cố định do trích khấu hao sai quy định.
Cả nhà giúp mình định khoản lại:
1. Định khoản đối với khoản khấu hao TSCĐ mình đã trích cho năm cũ (2005 và 2006) ??????
2. Định khoản đối với khoản khấu hao TSCĐ mình đã trích cho 08 tháng năm nay (2007)??????
 
T

thd6758

Thành viên thân thiết
4/5/07
2,279
119
63
Hà Nội
#2
Bạn hạch toán điều chỉnh vào tháng 8 bằng bút toán có 214 - nợ TK chi phí (số âm ) phần chênh lệch bị loại ra, Lưu ý phải chi tiết cho từng loại tài sản tham gia khấu hao nhé.
 
NPT

NPT

Thành viên thân thiết
7/6/06
2,086
10
38
48
Rừng Tây Nguyên
#3
Sau khi thuế quyết toán xong đơn vị mình thì ra quyết định loại bỏ chi phí khấu hao tài sản cố định do trích khấu hao sai quy định.
Cả nhà giúp mình định khoản lại:
1. Định khoản đối với khoản khấu hao TSCĐ mình đã trích cho năm cũ (2005 và 2006) ??????
2. Định khoản đối với khoản khấu hao TSCĐ mình đã trích cho 08 tháng năm nay (2007)??????
Bạn phải nói rõ là "do trích khấu hao sai qui định của chế độ kế toán hay chi phí khấu hao không được thuế chấp nhận" thì mới có câu trả lời chính xác cho bạn được.
 
E

economy

Sơ cấp
5/10/06
2
0
1
hanoi
#4
Ban doc chuan muc ke toan so 29 và chuan muc so 17 nhe!
 
P

pham thao

Sơ cấp
29/3/06
39
0
0
Ha noi
#5
Sau khi thuế quyết toán xong đơn vị mình thì ra quyết định loại bỏ chi phí khấu hao tài sản cố định do trích khấu hao sai quy định.
Cả nhà giúp mình định khoản lại:
1. Định khoản đối với khoản khấu hao TSCĐ mình đã trích cho năm cũ (2005 và 2006) ??????
2. Định khoản đối với khoản khấu hao TSCĐ mình đã trích cho 08 tháng năm nay (2007)??????
Mình xin bổ sung thêm như sau:
Mình đã đăng ký và trích khấu hao nhanh. Tuy nhiên cán bộ thuế không chấp nhận cho đơn vị được khấu hao nhanh. Bắt phải tính lại khấu hao.
Năm 2005+2006 mình đã hạch toán:
Nợ 642: 2tr/tháng x 12 tháng x 2 năm
Có 214: 2tr/tháng x 12 tháng x 2 năm
Tổng số khấu hao đã được kết chuyển vào 911 và doanh nghiệp mình có lãi năm 2005+2006
Năm 2007 mình cũng đã khấu hao được 07 tháng TSCD đó.
Trên biên bản quyết toán yêu cầu tính lại khấu hao TSCD đó là 1,5tr/tháng. Vậy chi phí năm 2005+2006 của mình tăng: 12tr; thuế TNDN tăng: 3,36tr.
Cách định khoản ntn? Nhờ mọi người tư vấn giúp.
 
N

nsviet

Sơ cấp
19/5/06
4
0
0
Ha noi
#6
a) đối với số khấu hao chênh lệch năm 2005 bạn phải điều chỉnh lại:
Nợ TK 214:
Có tk 421
Có tk 3334
b) đối với số khấu hao chênh lệch năm 2006, 2007 bạn không phải điều chỉnh lại khấu hao và lợi nhuận mà chỉ điều chỉnh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo như hướng dẫn của chuẩn mực kế toán số 17 " thuế thu nhập doanh nghiệp". cụ thể:
+ Nợ tk 243/ có tk 8212: tài sản thuế thu nhập hoãn lại (= chênh lệch kh*28%)
+ Nợ tk 8211/có tk 3334:số thuế thu nhập phải nộp (= chênh lệch kh*28%)
và phần tài sản thuế thu nhập hoãn lại sẽ được đơn vị khầu trừ vào thuế thu nhập doanh nghiệp của những năm sau ( chi tiết xem hướng dẫn chuẩn mực kế toán số 17 "thuế thu nhập doanh nghiệp"
 
Sửa lần cuối:
T

thd6758

Thành viên thân thiết
4/5/07
2,279
119
63
Hà Nội
#7
Để điều chỉnh số liệu quyết toán năm 2005, 2006 đối với khoản khấu hao bị loại trừ bạn hạch toán như sau :
Điều chỉnh khấu hao có 214 - nợ 4211 : -12Tr (cái này hình như bạn nói chưa đúng vì loại khấu hao chi phí giảm chứ và tăng thu nhập chịu thuế)
Tăng phần thuế TNDN phải nộp có 3334 - nợ 4211 : 3,36 Tr
Đối với phần đã trích năm 2007 bạn trính vào TK nào thực hiện điều chỉnh trên tài khoản đó ví dụ 7 tháng bạn trích có 214 - nợ 642 : số đã trích nay điều chỉnh lại có 214 - nợ 642 : - phần trích quá
Bạn nên hiểu răng chúng ta thực hiện điều chỉnh các bút toán đã ghi do vậy phải sử dụng phương pháp sửa sai bằng số âm chứ không hạch tians ngược lại được sẽ làm sai bản chất kinh tế của nghiệp vụ.
 

Thành viên trực tuyến

  • Joni Trần
Xem nhiều