Bản tin VBPL đợt 3 tháng 8/2007

 • Thread starter tranvanhung
 • Ngày gửi
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#1
THUẾ

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi - Quyết định số 70/2007/QĐ-BTC ngày 03 tháng 7 năm 2007 về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, các loại động cơ chưa lắp ráp hoàn chỉnh nhập khẩu dùng cho xe tải có trọng lượng từ 10 đến 20 tấn sẽ áp dụng thuế suất 10% thay cho mức 20% cũ. Các loại xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa có tổng trọng lượng có tải tối đa trên 20 tấn nhưng không quá 24 tấn, đã qua sử dụng sẽ áp dụng thuế suất 30%, thay cho mức 35% cũ. Một số bộ phận, linh kiện khác áp dụng mức 10%, 15% và 20%...

Động cơ đốt trong dùng để tạo động lực, có dung tích trên 1.000 cm3, đã lắp ráp hoàn chỉnh, được bổ sung loại động cơ dùng cho xe vận tải hàng hóa có tổng trọng lượng 10-20 tấn có mức thuế 15%. Riêng các loại linh kiện phụ tùng thuộc dòng xe vận tải hàng hóa có tổng trọng lượng trên 20 tấn vẫn giữ nguyên thuế suất 3%...

Thuế nhập khẩu các mặt hàng điều hòa, máy lạnh, máy khâu, quạt được giảm từ 40% xuống còn 30%. Ôtô con nguyên chiếc giảm từ 80% xuống còn 70%...
Riêng mặt hàng xe máy, áp dụng thuế suất 80%, thay cho mức 90% hiện hành…
Nhóm mặt hàng lương thực thực phẩm: thịt trâu, thì bò tươi, đông lạnh; Thịt lợn tươi, đông lạnh, ướp lạnh… mức thuế mới là 12%; Sữa và kem chưa cô đặc: 10% (trước đây: 20%); Sữa và kem đã cô đặc với các mức thuế mới là 5%, 7%, 15% thay cho mức thuế cũ 10%, 15%, 30%...

Nhóm vật liệu xây dựng: phôi thép là 2% thay cho mức thuế trước đây là 5%; Thép xấy dựng: 5%, 7%, 8%, 10% (trước đây: 10%, 12%)…

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Sửa thuế nhập khẩu ôtô - Ngày 07 tháng 8 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 72/2007/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

Theo đó, đối với xe 5 chỗ có dung tích xi-lanh động cơ dưới 1000cc áp dụng mức thuế mới là 3000 USD/chiếc; từ 1000 đến 1500cc: 6300 USD; từ 1500 - 2000cc: 8075 USD; trên 2.000 đến dưới 2.500cc: 11.400 USD; từ 2.500 đến 3.000cc: 14.250 USD…

Ngoài ra, đối với loại xe chở từ 6 đến 9 người có dung tích dưới 2000cc áp dụng mức thuế là 7267 USD/chiếc; trên 2.000 đến 3.000cc: 10.640 USD…

Đối với loại xe chở từ 10 đến 15 người dung tích dưới 2000: 6460 USD/chiếc; trên 2.000 đến 3.000cc: 9120 USD…

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào – Thuế đầu vào của hàng hoá, dịch vụ được khấu trừ phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho. Trường hợp hoá đơn GTGT hoặc chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ mua vào phát sinh trong tháng nhưng chưa kê khai kịp trong tháng thì được kê khai khấu trừ vào các tháng tiếp sau, thời gian tối đa là 03 tháng kể từ thời điểm kê kai của tháng phát sinh.

Theo đó, trường hợp một công ty do tranh chấp giữa các cổ đông. Trong quá trình tranh chấp, Hội đồng quản trị của công ty đã họp và ra nghị quyết niêm phong con dấu vì chưa có người đại diện theo pháp luật. Công ty không có người đại diện theo pháp luật, không thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra thì công ty đó không được kê, khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào. (Theo Công văn số 3188/TCT-CS ngày 08 tháng 8 năm 2007 của TCT).

Kê khai thuế GTGT – Theo quy định hiện hành, số tiền ghi trên tờ khai làm tròn đến đơn vị tiền là đồng Việt Nam. Không ghi số thập phân trên tờ khai thuế GTGT. Đối với các chỉ tiêu không có số liệu phát sinh trong kỳ tính thuế thì phần số ghi vào Tờ khai được để trong ngoặc (…). Các chỉ tiêu điều chỉnh trên tờ khai phải có Bảng giải trình đính kèm.

Theo đó, khi lập tờ khai thuế GTGT các chỉ tiêu “Thuế GTGT chưa khấu trừ kỳ này” Mã số [41]; Chỉ tiêu “Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau” – Mã số [43], nếu có kết quả tính toán nhỏ hơn không (0) thì ghi vào Tờ khai kết quả đó và được để trong ngoặc (…). (Theo Công văn số 3178/TCT-HT ngày 08 tháng 8 năm 2007 của TCT).

Khấu hao tài sản cố định – Theo quy định hiện hành, tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí hợp lý phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.

- Tài sản cố định phải có đầy đủ hoá đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

- Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành.

Theo đó, trường hợp một căn nhà được dùng riêng cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và được quản lý, theo dõi, hạch toán sổ sách kế toán của doanh nghiệp, đáp ứng ba điều kiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành đối với TSCĐ thì được trích khấu hao vào chi phí hợp lý để tính thuế TNDN. (Theo Công văn số 3136/TCT-CS ngày 07 tháng 8 năm 2007 của TCT).

Thuế suất thuế GTGT đối với thang máy và lắp đặt thang máy – Thang máy áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%; hoạt động xây dựng, lắp đặt áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Theo đó, trường hợp một công ty sản xuất thang máy đồng thời thực hiện lắp đặt theo hợp đồng với bên mua; nếu trong hợp đồng thể hiện rõ giá bán của sản phẩm và giá lắp đặt thì áp dụng thuế suất 5% đối với thang máy và thuế suất 10% đối với hoạt động lắp đặt.

Trường hợp trong hợp đồng không thể hiện rõ giá bán sản phẩm và giá lắp đặt thì áp dụng thuế suất 10% trên toàn bộ giá trị hợp đồng. (Theo Công văn số 3137/TCT-CS ngày 07 tháng 8 năm 2007 của TCT).

Thuế TNDN đối với khoản trái tức trái phiếu Chính phủ - Theo quy định hiện hành, trái phiếu Chính phủ là một loại chứng khoán nợ, do Chính phủ phát hành, có thời hạn, có mệnh giá, có lãi, xác nhận nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ đối với người sở hữu trái phiếu.

Chênh lệch giá chứng khoán mua bán trong kỳ, thu lãi trái phiếu (trừ các loại trái phiếu được miễn thuế theo quy định của pháp luật) từ hoạt động tự doanh của công ty chứng khoán, hoạt động đầu tư tài chính của công ty quản lý quỹ thuộc doanh thu để tính thuế thu nhập chịu thuế.

Theo đó: (i) Trường hợp một công ty mua bán trái phiếu Chính phủ thì khoản lãi từ hoạt động mua bán này được tính vào doanh thu để tính thu nhập chịu thuế; (ii) Trường hợp công ty sở hữu trái phiếu Chính phủ thì trái tức trái phiếu Chính phủ mà công ty đó nhận được được tính vào doanh thu để tính thu nhập chịu thuế (trừ trái tức của các loại trái phiếu được miễn thuế theo quy định của pháp luật). (Theo Công văn số 3134/TCT-CS ngày 07 tháng 8 năm 2007 của TCT).

Chính sách thuế - Trường hợp Nhà thầu nước ngoài, Nhà thấu phụ nước ngoài có văn phòng điều hành tại một địa phương nhưng thực hiện hợp đồng xây dựng, lắp đặt tại một địa phương khác thì kê khai và tạm nộp thuế GTGT theo quy định hiện hành tại địa phương nơi có công trình xây dựng, nộp thuế TNDN và quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN tại địa phương nơi đặt văn phòng điều hành.

Đồng thời, thuế suất thuế 0% áp dụng đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất.

Theo đó, trường hợp một công ty (là nhà thầu nước ngoài) áp dụng phương pháp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khi thực hiện xây dựng, lắp đặt cho doanh nghiệp chế xuất thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Công ty đó phải kê khai và nộp thuế GTGT tại địa phương nơi thực hiện xây dựng, lắp đặt công trình nêu trên. Công ty đó thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho hoạt động xây dựng, lắp đặt cho doanh nghiệp chế xuất và kê khai, nộp thuế TNDN tại trụ sở chính. (Theo Công văn số 3222/TCT-CS ngày 10 tháng 8 năm 2007 của TCT).
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#2
THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da giày -Ngày 06 tháng 8 năm 2007, Bộ Công nghiệp ban hành Quyết định 36/2007/QĐ-BCN về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da - giầy đến năm 2010.

Theo đó, phát triển ngành da - giầy thành một ngành kinh tế quan trọng phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu ngoại tệ cho đất nước.

Khuyến khích mọi thành phần tham gia đầu tư sản xuất nguyên phụ liệu cho ngành da - giầy.

Bố trí sản xuất và đầu tư của ngành da - giầy trên toàn quốc được xác định thành 3 vùng (Phụ lục)

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bỏ dán tem hàng nhập khẩu - Theo Quyết định số 71/2007/QĐ-BTC ban hành ngày 06 tháng 8 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định: kể từ ngày 01/9/2007, không thực hiện dán tem hàng nhập khẩu đối với 16 mặt hàng nhập khẩu sau: Xe đạp nguyên chiếc; Quạt điện các loại; Máy thu hình nguyên chiếc (cũ và mới); Đầu Video nguyên chiếc (cũ và mới); Tủ lạnh nguyên chiếc dùng trong gia đình; Máy điều hoà không khí loại lắp vào cửa sổ hoặc lắp vào tường hoạt động độc lập (cũ và mới); Bếp ga các loại; Nồi cơm điện các loại…

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2007.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#3
PHÁP LÝ

Quy định chi tiết Luật Tiêu chuẩn và Luật quy chuẩn kỹ thuật - Ngày 01 tháng 8 năm 2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 127/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Theo đó, đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật bao gồm: Sản phẩm, hàng hoá được sản xuất để sử dụng trong nước; sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu; sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu; Dịch vụ liên quan đến các hoạt động sau: thương mại; bưu chính, viễn thông; công nghệ thông tin; xây dựng; giáo dục, đào tạo; lao động, dạy nghề; tài chính; ngân hàng; y tế; du lịch; văn hoá, giải trí; thể dục, thể thao; giao thông, vận tải; khoa học, công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; an ninh, an toàn; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thuỷ sản; tài nguyên và môi trường; các dịch vụ khác phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội cần được xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Quá trình sản xuất, khai thác, chế biến, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, vận hành, bảo hành, bảo trì, tái chế, tiêu huỷ, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá và các quá trình khác trong hoạt động kinh tế - xã hội cần được xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Môi trường đất, nước, không khí; tiếng ồn, độ rung, bức xạ, phóng xạ; chất thải rắn, nước thải, khí thải; phương tiện, công cụ và hoạt động quản lý, bảo vệ và gìn giữ môi trường; Các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội cần được xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng trên cơ sở dự thảo tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân đề nghị bao gồm: Đề nghị xây dựng tiêu chuẩn quốc gia của tổ chức, cá nhân kèm theo dự thảo tiêu chuẩn đề nghị; các tài liệu khác…

Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#4
CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Chế độ cho người LĐ tại công ty CP được chuyển từ công ty NN – Theo quy định hiện hành, trong vòng 12 tháng kể từ ngày công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu do nhu cầu tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, thay đổi công nghệ dẫn đến người lao động từ doanh nghiệp nhà nước chuyển sang bị mất việc làm hoặc thôi việc, kể cả người lao động tự nguyện thôi việc, thì người lao động được giải quyết trợ cấp mất việc theo quy định của Bộ luật lao động.

Nguồn chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc được hỗ trợ từ tiền thu của Nhà nước do cổ phần hoá doanh nghiệp hoặc quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp quy theo quy định của pháp luật. (Theo Công văn số 2706/LĐTBXH-LĐVL ngày 01 tháng 8 năm 2007 của BLĐTBXH).

Phí giới thiệu việc làm- Theo Thông tư liên tịch số 95/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ban hành ngày 07 tháng 8 năm 2007, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn: Trung tâm giới thiệu việc làm (TTGTVL) không được thu phí tư vấn việc làm đối với người lao động (NLĐ), còn đối với người sử dụng lao động (NSDLĐ) thì mức thu không quá 20.000 đồng/lần. Với doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm (DNGTVL) nếu tư vấn cho NLD thì không được phép thu quá 10.000 đồng/lần và NSDLĐ không quá 20.000 đồng…

Ngoài ra, khi giới thiệu việc làm, DNGTVL không được thu quá 200.000 đồng đối với người được tuyển. Còn đối với NSDLĐ thì TTGTVL và DNGTVL được phép thu không quá 10% tiền lương 1 tháng lương đầu ghi trong hợ đồng lao động. Đối với hoạt động cung ứng lao động theo yêu cầu của NSDLĐ thì mức thu không quá 30%...

Thông tư liên tịch này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#5
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI

CHÍNH PHỦ

 • Nghị quyết số 45/2007/NQQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2007 của CP về kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu, tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII.
 • Nghị quyết số 44/2007/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Sơn La.
 • Nghị quyết số 42/2007/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Tây.
 • Nghị quyết số 37/2007/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Lạng Sơn.
 • Nghị định số 132/2007/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
 • Nghị định số 131/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 157/2005/NĐ-CP ngày 23/12/2005 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với cán bộ, công chức công tác nhiệm kỳ tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.
 • Nghị định số 130/2007/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ về việc thành lập thành phố Sơn Tây thuộc tỉnh Hà Tây.
 • Nghị định số 129/2007/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về đê điều.
 • Quyết định số 128/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của TTCP về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.
 • Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
 • Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 • Quyết định số 130/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách tài chính đối với dự án đầu tư theo cơ chế phát triển sạch.
 • Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.
 • Quyết định số 126/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Biên giới quốc gia trực thuộc Bộ Ngoại giao.
· Thông tư số 01/2007/TT-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2007 của VPCP về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

 • Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp bàn về dự thảo Đề án Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông quốc gia đến năm 2010 và dự thảo Đề án Lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ.
 • Thông báo số 145/TB-VPCP ngày 03 tháng 8 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2007 và triển khai Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ.
 • Chỉ thị số 19/2007/CT-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở vào 0 giờ ngày 01/4/2009.
 • Công văn số 4356/VPCP-CCHC ngày 07 tháng 8 năm 2007 của VPCP về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ.
 • Công văn số 4256/VPCP-KG ngày 01 tháng 8 năm 2007 của VPCP về việc kéo dài thời gian làm việc đối với cán bộ, công chức có học vị Tiến sĩ khi đến tuổi nghỉ hưu ở các cơ sở giáo dục.
 • Công văn số 1081/TTg-TCCB ngày 07 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
 • Công văn số 1067/TTg-KTTH ngày 03 tháng 8 năm 2007 của TTCP về việc quy định kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#6
BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC THUẾ
 • Quyết định số 2607/QĐ-BTC ngày 02 tháng8 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 74/2007/TT-BTC ngày 04/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số.
 • Quyết định số 2581/QĐ-BTC ngày 31 tháng 07 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 77/2007/TT-BTC ngày 05/7/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo”.
 • Quyết định số 72/2007/QĐ-BTC ngày 07 tháng 8 năm 2007 của BTC về việc sửa đổi mức thuế tuyệt đối thuế nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.
 • Quyết định số 71/2007/QĐ-BTC ngày 06 tháng 8 năm 2007 của BTC về việc không thực hiện dán tem hàng nhập khẩu đối với 16 mặt hàng nhập khẩu.
 • Quyết định số 70/2007/QĐ-BTC ngày 03 tháng 8 năm 2007 của BTC về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 • Quyết định số 69/2007/QĐ-BTC ngày 03 tháng 8 năm 2007 của BTC về việc quy định tạm thời mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.
 • Quyết định số 68/2007/QĐ-BTC ngày 01 tháng 8 năm 2007 của BTC về việc ban hành “Qui chế hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn”.
 • Quyết định số 66/2007/QĐ-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo thuộc Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
 • Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2007 của BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.
 • Thông tư số 93/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số cơ chế, chính sách ưu đãi về tài chính đối với đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.
 • Thông báo số 267/TB-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2007 của BTC về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08/2007.
 • Công văn số 3222/TCT-HT ngày 10 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc trả lời chính sách thuế.
 • Công văn số 3221/TCT-HTQT ngày 10 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc xác nhận nghĩa vụ thuế của các công ty trong nước đã từng làm đại lý vận tải biển cho Công ty Mitsui O.S.K Lines Nhật Bản.
 • Công văn số 3201/TCT-CS ngày 09 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc kê khai thuế TNDN.
 • Công văn số 3188/TCT-CS ngày 08 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
 • Công văn số 3182/TCT-CS ngày 08 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc điều kiện hoàn thuế TNDN do tái đầu tư.
 • Công văn số 3181/TCT-CS ngày 08 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc ưu đãi thuế TNDN.
 • Công văn số 3180/TCT-HT ngày 08 tháng 8 năm 2007 của TCT gửi Công ty TNHH TM và DịCH Vụ Viễn thông Mêkông về việc chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 3179/TCT-HT ngày 08 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế CQSDĐ, LPTB đất.
 • Công văn số 3178/TCT-HT ngày 08 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc kê khai thuế GTGT.
 • Công văn số 3177/TCT-HT ngày 08 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc trả lời chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 3176/TCT-HT ngày 08 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc giá tính lệ phí trước bạ đất.
 • Công văn số 3175/TCT-HT ngày 08 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc thuế khấu trừ tại nguồn.
 • Công văn số 3174/TCT-HT ngày 08 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc thuế suất thuế GTGT đối với phí THC.
 • Công văn số 3166/TCT-QLN ngày 08 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT.
 • Công văn số 3162/TCT-CS ngày 08 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 3158/TCT-CS ngày 08 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc kê khai, nộp thuế GTGT.
 • Công văn số 3155/TCT-CS ngày 08 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 3151/TCT-CS ngày 07 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế môn bài.
 • Công văn số 3138/TCT-CS ngày 07 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc trả lời bạn đọc Thời báo kinh tế Việt Nam.
 • Công văn số 3137/TCT-CS ngày 07 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc thuế suất thuế GTGT đối với thang máy và lắp đặt thang máy.
 • Công văn số 3136/TCT-CS ngày 07 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc khấu hao TSCĐ.
 • Công văn số 3134/TCT-CS ngày 07 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc thuế TNDN đối với khoản trái tức trái phiếu Chính phủ.
 • Công văn số 3133/TCT-CS ngày 07 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế đối với chênh lệch tỷ giá hối đoái.
 • Công văn số 3118/TCT-CS ngày 06 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế GTGT.
 • Công văn số 3117/TCT-CS ngày 06 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc chính sách thuế.
 • Công văn số 3115/TCT-CS ngày 06 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng TSCĐ phục vụ người lao động.
Công văn số 3097/TCT-CS ngày 06 tháng 8 năm 2007 của TCT về việc thuế suất thuế GTGT sản phẩm chè.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#7
TỔNG CỤC HẢI QUAN

 • Công văn số 4545/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 8 năm 2007 của TCHQ về việc ân hạn thuế.
 • Công văn số 4541/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 8 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty TNHH Bueltel Việt Nam về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 4540/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 8 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty Điện máy và kỹ thuật công nghệ về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 4539/TCHQ-KTTT ngày 09 tháng 8 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý phạt chậm nộp và ân hạn thuế.
 • Công văn số 4498/TCHQ-KTTT ngày 08 tháng 8 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty cổ phần XNK Hà Tây về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 4437/TCHQ-GSQL ngày 03 tháng về việc Vướng mắc trong thực hiện Thông tư số 45/2007/TT-BTC
 • Công văn số 4428/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 8 năm 2007 của TCHQ về việc thanh khoản thuế nhập khẩu theo hình thức uỷ thác nhập khẩu.
 • Công văn số 4427/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 8 năm 2007 của TCHQ về việc Giải đáp biểu thuế nhập khẩu.
 • Công văn số 4425/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 8 năm 2007 của TCHQ về việc thời gian ân hạn thuế.
 • Công văn số 4424/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 8 năm 2007 của TCHQ gửi Cục Hải quan Bình Dương về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 4423/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 8 năm 2007 của TCHQ về việc áp dụng thời gian nộp thuế.
 • Công văn số 4422/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 8 năm 2007 của TCHQ về việc xin miễn phạt chậm nộp thuế Chi nhánh Công ty T & S Long An.
 • Công văn số 4420/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 8 năm 2007 của TCHQ về việc bổ sung hồ sơ để xem xét xử lý truy thu thuế.
 • Công văn số 4419/TCHQ-KTTT ngày 06 tháng 8 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý thuế nhập khẩu phôi thép của Công ty TNHH Cán thép Tam Điệp.
 • Công văn số 4416/TCHQ-GSQL ngày 03 tháng 8 năm 2007 của TCHQ về việc Thực hiện Thông báo số 271/TB-BTC
 • Công văn số 4410/TCHQ-KTTT ngày 03 tháng 8 năm 2007 của TCHQ về việc xem xét ân hạn thuế.
 • Công văn số 4409/TCHQ-KTTT ngày 03 tháng 8 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty TNHH Thực phẩm Amanda Việt Nam về việc xử lý nợ thuế.
 • Công văn số 4408/TCHQ-KTTT ngày 03 tháng 8 năm 2007 của TCHQ gửi Công ty TNHH XNK dịch vụ và đầu tư Việt Thái về việc xử lý phạt chậm nộp.
 • Công văn số 4399/TCHQ-GSQL ngày 03 tháng 8 năm 2007 của TCHQ về việc xác định xuất xứ hàng xuất khẩu.
 • Công văn số 4398/TCHQ-GSQL ngày 03 tháng 8 năm 2007 của TCHQ về việc xử lý thuế xe ô tô tải mui kín.
 • Công văn số 4371/TCHQ-GSQL ngày 02 tháng 8 năm 2007 của TCHQ về việc Thủ tục hải quan đối với sửa chữa tàu biển cho nước ngoài
 • Công văn số 4347/TCHQ-KTTT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của TCHQ về việc Xử lý thời gian tính phạt chậm nộp thuế.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,976
10
38
15
Biên Hoà - Đồng Nai
#8
CÁC CƠ QUAN KHÁC

 • Quyết định số 1264/QĐ-BTM ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ Thương mại về việc ủy quyền cho Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại xác nhận hoặc không xác nhận việc đăng ký thực hiện khuyến mại, đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại thuộc thẩm quyền của Bộ Thương mại.
 • Quyết định số 792/QĐ-BBCVT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam.
 • Quyết định số 36/2007/QĐ-BCN ngày 06 tháng 8 năm 2007 của Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành da - giầy đến năm 2010.
 • Quyết định số 36/2007/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra hàng không.
 • Quyết định số 35/2007/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Mỹ Tho.
 • Quyết định số 23/2007/QĐ-BTM ngày 02 tháng 8 năm 2007 của BTM về việc phê duyệt Đề án phát triển xuất nhập khẩu hàng hoá với Trung Quốc giai đoạn 2007 – 2015.
 • Quyết định số 22/2007/QĐ-BBCVT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam.
 • Quyết định số 20/2007/QĐ-BTM ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2006/QĐ-BTM ngày 28/02/2006 ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010.
 • Quyết định số 15/2007/QĐ-BKHCN về việc ban hành Quy chế Chợ công nghệ và thiết bị.
 • Quyết định số 03/2007/QĐ-KTNN ngày 26 tháng 7 năm 2007 của KTNN về việc ban hành Quy chế công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
 • Thông tư số 12/2007/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 8 năm 2007 của BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thuỷ điện.
 • Thông tư số 10/2007/TT-BGTVT ngày 06 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải.
 • Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2007 của BKH về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ).
 • Thông tư số 02/2007/TT-BBCVT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Quyết định số 169/2006/QĐ-TTg ngày 17/07/2006 và Quyết định số 223/2006/QĐ-TTg ngày 04/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm công nghệ thông tin của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước
 • Thông tư liên tịch số 95/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 07 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn về phí giới thiệu việc làm.
 • Thông tư liên tịch số 94/2007/TTLT-BTC-BNV ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 07/2007/QĐ-TTg ngày 12/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức Hải quan của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính.
 • Thông tư liên tịch số 11/2007/BCA-BKHCN ngày 27 tháng 7 năm 2007 của BCA – BKHCN về việc hướng dẫn tổ chức khoa học và công nghệ công lập mời chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài vào Việt Nam và cử cán bộ ra nước ngoài hoạt động khoa học và công nghệ.
 • Chỉ thị số 08/2007/CT-BBCVT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về thúc đẩy phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông phục vụ nông thôn.
 • Công văn số 2706/LĐTBXH-LĐVL ngày 01 tháng 8 năm 2007 của BLĐTBXH về việc giải quyết chế độ cho người lao động tại công ty cổ phần được chuyển đối từ công ty nhà nước.
 

Thành viên trực tuyến

 • daongocnam0603
Xem nhiều