Đầu tư ngắn hạn..??

  • Thread starter >.< Chik is me
  • Ngày gửi
>.< Chik is me

>.< Chik is me

Sơ cấp
#1
Chào các bạn. Mong các bạn giúp mình định khoản sau:
Phiếu thu: + Thu tiền đầu tư ngắn hạn?? (??):wall:
Phiếu thu: + Thu tiền bồi thường xe máy?? (Có fải là: N111/C711)
Mong sự giúp đỡ!!!:1luvu:
 
A

anhhạ

Guest
#2
Theo mình hiểu khoản thu tiền đầu tư ngắn hạn mà bạn đề cập đến chính là khoản vốn góp. Bạn hạch toán như sau: Nợ 111/ Có 4118.
Vì bạn không nói rõ hoạt động của công ty bạn nên mình không chắc bạn hạch toán như vậy có đúng không, nếu là khoản thu bất thường thì bạn hạch toán như vậy là đúng rồi.
 

Thành viên trực tuyến

  • Vũ Thái ^-^
  • auyeuch
  • adatsn11
Xem nhiều