Thanh toan noi bo

  • Thread starter cpa
  • Ngày gửi
C

cpa

Guest
Minh có một thắc mắc về nghiệp vụ thực tế này
nh nghiệp A có 2 công ty con B và C Trong kỳ công ty B mua 100NVL giá 10T và công ty C thanh toán hộ công ty B sau đó công ty B trả tiền cho công ty C.Vậy giữa công ty B và C sẽ hạch toán ntn và khi tổng hợp báo cáo lên công ty mẹ(công ty A) kế toán sẽ làm như thế nào? Trong các phần mềm kế toán thì họ xử lý công việc này ntn?
Xin cảm ơn
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
A

AN

Guest
1. Công ty B khi mua hàng:
Nợ TK 156: 10.000.000
Có TK 331: 10.000.000
2. Công ty C khi trả tiền hộ Công ty B:
Nợ TK 136: 10.000.000
Có TK 111, 112, 331 ...: 10.000.000
Đồng thời khi đó Công ty B ghi (có lưu bản sao chứng từ trả tiền của Công ty C làm đối chiếu):
Nợ TK 331: 10.000.000
Có TK 336: 10.000.000
3. Khi Công ty B trả tiền cho Công ty C"
- Công ty B:
Nợ TK 336: 10.000.000
Có TK 111,112: 10.000.000
- Công ty C:
Nợ TK 111, 112: 10.000.000
Có TK 136: 10.000.000
 
C

cpa

Guest
vậy khi cuối kỳ tổng hợp lên công ty me thì làm như thế nào?
 
H

HyperVN

<b>Phu hót rác</b>
17/3/03
1,833
16
0
47
Hải Phòng
www.webketoan.vn
Phần kế toán bù trừ công nợ nội bộ Tổng Công ty và công ty con đã được trình bày trên diễn đàn rồi mà.
 

Similar threads

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA