Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

  • Thread starter kapo
  • Ngày gửi
K

kapo

Sơ cấp
28/8/05
55
0
0
38
HCMC
#1
1. Hàng may mặc nhận gia công. Gia công xong đem trả khách hàng.
Quản lý thị trường đòi Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
Tớ cãi lại Phiếu XK kiêm VC nội bộ chỉ dùng để điều chuyển hàng giữa các chi nhánh trong cùng công ty chứ sao lại dùng để xuất trả hàng gia công họ không chịu. Đúng là bó tay !

2. Phiếu xuất kho (hàng tồn kho) có nhất thiết phải theo đúng mẫu của Bộ TC theo QĐ 15 không ? Do phía khách hàng yêu cầu tớ thiết kế lại mẫu phiếu xuất kho kiêm giao nhận hàng, có chia theo kích cỡ các loại bán thành phẩm.
Quản lý thị trường cũng không chịu !
Mời các bạn cho ý kiến
 
tiger2774

tiger2774

Cao cấp
10/1/07
2,520
2
0
44
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
#2
1. Hàng may mặc nhận gia công. Gia công xong đem trả khách hàng.
Quản lý thị trường đòi Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
Tớ cãi lại Phiếu XK kiêm VC nội bộ chỉ dùng để điều chuyển hàng giữa các chi nhánh trong cùng công ty chứ sao lại dùng để xuất trả hàng gia công họ không chịu. Đúng là bó tay !

2. Phiếu xuất kho (hàng tồn kho) có nhất thiết phải theo đúng mẫu của Bộ TC theo QĐ 15 không ? Do phía khách hàng yêu cầu tớ thiết kế lại mẫu phiếu xuất kho kiêm giao nhận hàng, có chia theo kích cỡ các loại bán thành phẩm.
Quản lý thị trường cũng không chịu !
Mời các bạn cho ý kiến
Điểm 5, Phần A, Mục II Thông tư liên tịch 94/2003/BTC-BTM-BCA

Cơ sở kinh doanh xuất nguyên liệu đưa đi gia công phải có phiếu xuất kho ghi rõ xuất hàng đưa gia công kèm theo hợp đồng gia công. Cơ sở nhận gia công đưa sản phẩm gia công trả lại cho cơ sở thuê gia công phải có phiếu xuất kho ghi rõ xuất sản phẩm gia công trả lại cho đơn vị thuê gia công kèm theo hợp đồng gia công.
 

Thành viên trực tuyến

  • xediengiatot
  • daongocnam0603
  • ktkthh
  • phantuannam
Xem nhiều