Xử lý thuế GTGT đầu vào đối với TSCĐ dùng cho hoạt động không chịu thuế

  • Thread starter vanvo
  • Ngày gửi
V

vanvo

Sơ cấp
2/3/07
55
1
0
Hoang Sa-Vietnam
#1
Xử lý thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ
(dùng cho hoạt đông SXKD không chịu thuế GTGT)

Thuế GTGT đầu vào được ghi tăng nguyên giá TSCĐ, CCDC hoặc trực tiếp vào chi phí mà không qua TK 133 (sau đó hạch toán vào chi phí)

VD : Máy phát điện giá 800 triệu, thuế 40 triệu :) N 211 : 840 triệu

Tủ sách giá 6 triệu, thuế 0.6 triệu :), N 153 : 6.6 triệu

Thuốc tây giá 0.5 triệu, thuế 0.025 triệu :,) N 627 : 0.525 triệu

Như thế là ổn chứ các A/C & các bạn.
 
Q

Quang Kim Son

Thành viên thân thiết
21/7/06
223
0
16
Thủ đô của Resort
#2
Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì tính như vanvo la đúng rồi.
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#3
Xử lý thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ
(dùng cho hoạt đông SXKD không chịu thuế GTGT)

Thuế GTGT đầu vào được ghi tăng nguyên giá TSCĐ, CCDC hoặc trực tiếp vào chi phí mà không qua TK 133 (sau đó hạch toán vào chi phí)

VD : Máy phát điện giá 800 triệu, thuế 40 triệu :) N 211 : 840 triệu

Tủ sách giá 6 triệu, thuế 0.6 triệu :), N 153 : 6.6 triệu

Thuốc tây giá 0.5 triệu, thuế 0.025 triệu :,) N 627 : 0.525 triệu

Như thế là ổn chứ các A/C & các bạn.
Thuế GTGT đầu vào của TSCD mua vào không phục vụ cho cho hoạt động SXKD chịu thuế GTGT thì được cộng vào Nguyên Giá TSCD theo TT32.
Thân!
 
L

longcv

Trung cấp
9/9/07
253
1
0
Google
vn.clubxiangqi.com
#4
Cứ cộng vào nguyên giá TSCD như trên là chính xác .
 
T

thanhhung

LQT
#5
Xử lý thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ
(dùng cho hoạt đông SXKD không chịu thuế GTGT)

Thuế GTGT đầu vào được ghi tăng nguyên giá TSCĐ, CCDC hoặc trực tiếp vào chi phí mà không qua TK 133 (sau đó hạch toán vào chi phí)

VD : Máy phát điện giá 800 triệu, thuế 40 triệu :) N 211 : 840 triệu

Tủ sách giá 6 triệu, thuế 0.6 triệu :), N 153 : 6.6 triệu

Thuốc tây giá 0.5 triệu, thuế 0.025 triệu :,) N 627 : 0.525 triệu

Như thế là ổn chứ các A/C & các bạn.
Bác xem lại nhé: điểm c.2 mục III phần B Thông tư 32/2007/TT-BTC

c.2- Thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT; số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí của hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT.
Riêng đối với tài sản cố định dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thì được khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào

Khác với thông tư 120/2003/TT-BTC nhé:
Đối với TSCĐ mua vào sử dụng riêng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế thì thuế GTGT của tài sản cố định được tính vào nguyên giá của TSCĐ.

Như vậy, thuế đầu vào của tài sản cố định được khấu trừ hết không phân biệt dùng cho hoạt động chịu thuế hay không chịu thuế chỉ trừ các trường hợp sau:
"Đối với tài sản cố định đầu tư, mua sắm hoặc được tặng, cho để sử dụng vào các mục đích dưới đây thì thuế GTGT tương ứng ghi trên hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá, dịch vụ tạo thành tài sản cố định đó không tính vào thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định: TSCĐ chuyên dùng để sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng cho hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng, công ty tái bảo hiểm, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học; TSCĐ dùng vào mục đích phúc lợi của cơ sở kinh doanh (không phân biệt nguồn vốn đầu tư)."
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Thành viên thân thiết
23/2/05
5,609
23
38
Hà Nội - TP. HCM
#6
Bác xem lại nhé: điểm c.2 mục III phần B Thông tư 32/2007/TT-BTC

c.2- Thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT; số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí của hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT.
Riêng đối với tài sản cố định dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thì được khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào
Bác nên trích tiếp cả đoạn bên dưới nữa. Đọc mỗi thế thì chưa đủ. Bạn vanvo xem tiếp:

Đối với tài sản cố định đầu tư, mua sắm hoặc được tặng, cho để sử dụng vào các mục đích dưới đây thì thuế GTGT tương ứng ghi trên hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá, dịch vụ tạo thành tài sản cố định đó không tính vào thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ mà tính vào nguyên giá của tài sản cố định: TSCĐ chuyên dùng để sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh; nhà làm trụ sở văn phòng và các thiết bị chuyên dùng cho hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng, công ty tái bảo hiểm, công ty bảo hiểm nhân thọ, công ty kinh doanh chứng khoán, các bệnh viện, trường học; TSCĐ dùng vào mục đích phúc lợi của cơ sở kinh doanh (không phân biệt nguồn vốn đầu tư).
 

Thành viên trực tuyến

  • sthink.com.vn
  • daongocnam0603
  • xediengiatot
Xem nhiều