Các bạn cho mình hỏi câu này với

  • Thread starter TALovexm
  • Ngày gửi
T
#1
Tại đơn vị sự nghiệp khoa học.

Tạm ứng dự toán tại kho bạc bằng kinh phí hoạt động thường xuyên để tạm ứng tiền xăng dầu 10tr, mua bảo hiểm y tế cho công nhân viên 10tr, rút tiền mặt nhập quỹ 20tr.

Nhận dự toán dc giao cho hoạt động thường xuyên 500tr, hoạt động ko thường xuyên 300tr, chuyển số kinh phí tạm ứng đã thanh toán và ghi tăng nguồn vốn.

--> Nêu các chứng từ cần thiết khi hạch toán và định khoản :bigok:
 
D

DangHuy

Sơ cấp
11/10/06
23
0
0
TP Huế
#2
Khi đã có dự toán được giao, khoản tạm ứng không ghi qua TK 336, mà ghi tăng nguồn vốn.
1) tạm ứng tiền xăng dầu, rút tiền mặt nhập quỹ:
Nợ TK 1111
Có TK 46121 (mục tiêu mục tương ứng)
2) các chứng từ cần thiết:
Thanh toán tạm ứng: các hóa đơn mua xăng dầu, phiếu thu mua BHYT cho cán bộ, hồ sơ kèm với giấy đề nghị thanh toán toán tạm ứng với kho bạc là OK thôi.
Chúc vui.
 
T
#4
Rút DT chi HDTX ve nhanp quy 200000, trả tiền điện thắp sáng theo hóa đơn 10000, chuyển trả BHXH 150000, rút dự toán chuyển tiền cho Ông A thuê xe cho đoàn đi công tác cho đề tài 130000 chuyển ưng 50% hợp đồng NCKH 400000
 
D

DangHuy

Sơ cấp
11/10/06
23
0
0
TP Huế
#5
* Nếu là tạm ứng trước khi giao dự toán thì:
1) tạm ứng về chi thường xuyên
Nợ 1111
có TK 336
2) Hồ sơ đủ bộ thanh toán
Nợ 336
có TK 46121 (chi tiết, mục tiểu mục tương ứng)
ĐỒng thời Có TK 0091
 
D

DangHuy

Sơ cấp
11/10/06
23
0
0
TP Huế
#6
Bạn hỏi lại chắc khi ấy đã giao dự toán rồi, đinh khoản như sau:
1) Rút dự toán thường xuyên nhap quỹ
Nợ 1111 200.000
Có 46121 200.000
2) Trả tiền điện
Nợ TK 66121 (mục 109)
có TK 46121 (mục 109)
3) Chuyển trả BHXH:
a. Nợ TK 3321
Có TK 46121 (mục 106)
b. Nợ TK 66121 (mục 106)
Có 3321
4) chuyển tiền thuê xe phục vụ đề tài (đã có hóa đơn, hợp đồng)
Nợ TK 6622 (mục 114)
Có TK 4621 (mục 114)
5)Chuyển ứng 50% hợp đồng NCKH
Nợ TK 3311
Có TK 4621 (mục 119)
 
T
#7
chuyển tiền thuê xe phục vụ đề tài (đã có hóa đơn, hợp đồng)
Nợ TK 6622 (mục 114)
Có TK 4621 (mục 114)
Rút DT chuyển trả liệu có phải ghi có TK 008 nua không?
Nhận dự toán dc giao cho hoạt động thường xuyên 500tr, hoạt động ko thường xuyên 300tr, chuyển số kinh phí tạm ứng đã thanh toán và ghi tăng nguồn vốn.
NTK 0081 500TR
NTK 0082: 300TR
có đúng không ?/
 
B

bLang

Thành viên thân thiết
16/3/06
380
5
18
HD
#8
khi bạn rút dự toán thì phải hạch toán có 008. Nhận Dt ghi N 008 đúng rồi bạn
 

Thành viên trực tuyến

  • Châu Nguyễn24
  • auyeuch
  • vyngantype
  • daongocnam0603
  • xediengiatot
  • phamtienthanh
  • jounepham
  • Gohn
Xem nhiều