Hạch tóan liên kết kinh doanh ? Mong các bạn chỉ giùm!

  • Thread starter tuankien
  • Ngày gửi
T

tuankien

Sơ cấp
7/7/04
26
0
1
Hiện nay, đơn vị tôi (A) có họat động liên kết kinh doanh với một đơn vị khác (B) trong việc xuất khẩu khóang sản, cụ thể như sau :
Hai bên A và B ký kết HĐ liên kết kinh doanh với nội dung bên A sẽ cung cấp vốn cho bên B thu mua khóang sản và làm thủ tục xuất khẩu (do bên A không có hạn nghạch) cho khách hàng nước ngòai (C) do bên A chỉ định. Nói tóm lại là bên A có vốn và đầu ra (C), còn bên B có nguồn hàng và có hạn nghạch xuất khẩu khóang sản. Khi bên B gom đươc 1 lượng hàng x tấn tương đương y tiền thì báo cho bên A, bên A sẽ kiểm tra, sau khi đồng ý sẽ thanh tóan tiền hàng cho bên B; bên B sau khi nhận được tiền của bên A sẽ làm thủ thục xuất cho C và C sẽ thanh tóan tiền hàng cho vào tài khỏan của bên A. Trong HĐ quy định sau khi xuất được x tấn khóang sản thì hai bên A,B sẽ phân chia lợi nhuận 40B/60A.
Rất mong các bạn chỉ giúp cách hạch tóan doanh thu, phân chia lợi nhuận, xuất hóa đơn ra sao ?
Xin cảm ơn nhiều.
nguyentuankien@yahoo.com
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
1

139

Guest
20/1/05
26
0
0
Quan6
Theo mình thì hạch tóan như sau
1. Khi mua hàng B hạch tóan:
Nợ 156
Có 111,131
2. Sau khi A kiểm hàng và thanh tóan hoặc chấp nhận thanh tóan.
A. hạch tóan Nợ 222
Có 111,3388
B. Hạch tóan Nợ 131,1388
Có 411
3.Sau khi mua xong hết lô hàng và B làm thủ tục xuất cho C. B xuất hóa đơn và hạch tóan:
a. Nợ 131
Có 511

b. Nợ 632
Có 156
4. Khi A thu được tiền từ C , A hạch tóan

Nợ 111,112
Có 3388
5. B tập hợp chi phí phân chia lãi lổ
a. Nợ 511
Có 911
b. Nợ 911
Có 632
Có 642 ( Các khỏan chi phí được quy định trong HĐ)
Có 641 ( Các khỏan chi phí được quy định trong HĐ)
c. Nợ 911
Có 421 (VD lãi)
d. B Đóng thuế TNDN
Nợ 421
Có 333

6. Phân chia lợi nhuận sau thuế:
B hạch tóan
Nợ 421 (60%)(Z)
Có 3388
7. Bù trừ công nợ hai bên A & B
- A trả cho B tiền hàng C thanh tóan (X)
A. Hạch tóan
a. Nợ 3388
Có 111 (TS tiền bán cho C: X)

B. Hạch tóan
a. Nợ 111
Có 131 (X)

- B trả cho A tổng tiền bên A đã góp vốn (Y):
A. Hạch tóan
b. Nợ 111
Có 222
B. Hạch tóan
b. Nợ 411
Có 111

- B chia lãi cho A (Z)
A. Hạch tóan
c. Nợ 111
Có 421
B. Hạch tóan
c. Nợ 3388
Có 111
Webketoan Zalo OA
 

Xem nhiều