Chứng từ để định khoản cho nghiệp vụ tài trợ

  • Thread starter TALovexm
  • Ngày gửi
T
#1
Nhận kinh phí viện trợ của dự án A do nhà tài trợ cấp để thực hiện dự án bằng TGNH số tiền: 702tr đ (tỷ giá hạch toán:15.6tr/1USD); Bằng TSCD dùng ngay cho dự án,trị giá:250tr bằng vật tư nhập kho trị giá:75tr
Căn cứ vào hồ sơ của dự án đơn vị làm thu thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách về các khoản tiền, hàng viện trợ và kết chuyển nguồn kinh phí cho dự án.
Bán ngoại tệ từ TGNH nhập quỹ phục vụ dự án 159tr (tỷ giá thực tế :15.900d/1USD).Chuyển cấp kinh phí dự án cho đơn vị cấp dưới thực hiện dự án bằng TGNH 79.5tr (tỷ giá thực tế:15.900d/1USD), bằng vật tư trị giá:15tr.

các chưng tư cần thiết khi hạch toán và dinh khoản. Thanks
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều