Kê khai chỉ tiêu "lỗ được chuyển trong kỳ" và "số thuế TNDN dự kiến miễn giảm"

 • Thread starter lantra
 • Ngày gửi
lantra

lantra

Sơ cấp
22/8/07
97
0
0
Quê Bác
#1
mình vừa mới đi nộp thuế TNDN về, bây giờ thì vẫn phải nộp theo như đã tạm tính đầu năm. thé nhưng cán bọ thuế nói tù ngày 10 đến 20/10 phải nộp tờ khai thuế TNDN theo quý tức là theo TT60 ý. nhưng mình đang ko biết một số vấn đề trên tờ khai 01A-TNDN
thứ 1 là: mẫu sô15 lỗ dc chuyển trong kỳ nghĩa là sao. Số liệu ở cột này sẽ lấy ở dâu
thứ 2: thuế TNDN dự kiến miễn giảm tức là thế nào
Ai dã làm rồi giúp mình với c ko, sẽ rất biét ơn các bạn đó:wall:
 
D

Dinh Thu Hang

Sơ cấp
19/5/06
4
0
0
16 Dao Tan, HaNoi
#2
Thuế TNDN

Bạn đã có phần mềm hỗ trợ ke khai thuế rồi thì vào đó xem, Co quan thuế đã có hướng dẫn rất tỉ mỉ rồi đấy.
Thân
 
T

thd6758

Thành viên thân thiết
4/5/07
2,279
119
63
Hà Nội
#4
thứ 1 là: mẫu sô 15 lỗ dc chuyển trong kỳ nghĩa là sao. Số liệu ở cột này sẽ lấy ở dâu : đây là khoản lỗ của doanh nghiệp kỳ trước
thứ 2: thuế TNDN dự kiến miễn giảm tức là thế nào : nếu doanh nghiệp bạn thuộc diện được miễn giảm thuế TNDN nghĩa là bình thường nộp 28% nếu được giảm, miễn thì nộp theo mức được miễn giảm
 
ATM919

ATM919

♥♥♥ ATC ♥♥♥
28/7/06
2,486
52
48
Hà Nội, Việt Nam
ketoanfun.com
#5
To Lantra bạn thd6758 nói đúng rồi đó. Nếu cty em hoạt động chưa có lãi, thì số tiền lỗ trong kỳ trước được chuyển sang kỳ này nó thể hiện ở chỉ tiêu số 15 và nó được lấy từ
Phụ lục

CHUYỂN LỖ
Theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN
Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm .............


Người nộp thuế..................................…………………………………..
Mã số thuế:......................................……………………………………

I. Kế hoạch chuyển lỗ phát sinh các kỳ tính thuế trước và kỳ này:
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

Năm Số lỗ phát sinh Số lỗ chuyển sang năm
... Số lỗ chuyển sang năm Số lỗ chuyển sang năm Số lỗ chuyển sang năm Số lỗ chuyển sang năm
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
20...
20...
...


II. Xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế:


Năm phát sinh lỗ Số lỗ phát sinh Sỗ lỗ đã chuyển
trong các kỳ tính thuế trước Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này Số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau
(1) (2) (3) (4) (5)
20...
20...

...
Tổng cộng:

..........................., ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


6 Lỗ được chuyển trong kỳ [15]
Còn chỉ tiêu số 18

9 Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [18]
phía dưới có ghi chú đó
Ghi chú:
Số thuế TNDN dự kiến được miễn, giảm, người nộp thuế tự xác định theo các điều kiện ưu đãi được hưởng

Chắc bây giờ em đã hiểu đúng không.
Thân!
 
DHH

DHH

Thành viên thân thiết
23/11/06
359
0
16
ha noi
#6
cho mình hỏi là :
nếu năm 2004 mình lỗ 10 triệu, năm 2005 lỗ 10 triệu , năm 2006 lỗ 10 triệu, thì chuyển lỗ sang 2007 tất cả là 30 triệu đúng không
hay là 2004 :10 triệu
năm 2005 : 20 triệu =10 triệu 2004 + 10 triệu lỗ năm 2005
năm 2006 : 30 triệu = 20 triệu 2005 + 10 triệu lỗ 2006
năm 2007 chuyển lỗ 30 triệu + lỗ quý 1 năm 2007 + lỗ quý 2 năm 2007
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành cao cấp
Thành viên BQT
4/8/07
3,978
419
83
Thủ Đô
#7
cho mình hỏi là :
nếu năm 2004 mình lỗ 10 triệu, năm 2005 lỗ 10 triệu , năm 2006 lỗ 10 triệu, thì chuyển lỗ sang 2007 tất cả là 30 triệu đúng không
hay là 2004 :10 triệu
năm 2005 : 20 triệu =10 triệu 2004 + 10 triệu lỗ năm 2005
năm 2006 : 30 triệu = 20 triệu 2005 + 10 triệu lỗ 2006
năm 2007 chuyển lỗ 30 triệu + lỗ quý 1 năm 2007 + lỗ quý 2 năm 2007
Bạn tham khảo CV sau trả lời cho vấn đề này.
thân!
 
Sửa lần cuối:
Ocean 13

Ocean 13

Đại dương bao la ...
21/8/06
1,155
5
38
Đại Dương
#8
thứ 1 là: mẫu sô15 lỗ dc chuyển trong kỳ nghĩa là sao. Số liệu ở cột này sẽ lấy ở dâu
Chỉ tiêu [15] sẽ được lấy từ kế hoạch chuyển lỗ năm 2007 chia cho 4 quý, còn lỗ của quý 1 + 2 thì để cuối năm quyết toán
 
xuantham

xuantham

Thành viên thân thiết
18/8/05
5,355
609
113
53
#9
cho mình hỏi là :
nếu năm 2004 mình lỗ 10 triệu, năm 2005 lỗ 10 triệu , năm 2006 lỗ 10 triệu, thì (1)chuyển lỗ sang 2007 tất cả là 30 triệu đúng không
(2) hay là 2004 :10 triệu
năm 2005 : 20 triệu =10 triệu 2004 + 10 triệu lỗ năm 2005
năm 2006 : 30 triệu = 20 triệu 2005 + 10 triệu lỗ 2006
năm 2007 chuyển lỗ
30 triệu + lỗ quý 1 năm 2007 + lỗ quý 2 năm 2007
Không đúng. Đúng hay không còn tuỳ thuộc vào cty có đâng ký chuyển lỗ hay không , và đăng ký chuyển lỗ như thế nào.
1. Đúng nếu: Hoăc là năm 2004,05,06 đều có đăng ký chuyển lỗ tuần tự
Hoặc là đến năm 2006 mới đăng ký chuyển lổ tuần tư cho k hoản lỗ năm 04,05
Hoặc là lỗ năm 04,04,06 đều đăng ký chuyển lỗ hết trong 1 năm 2007 ( Tức là lúc đăng ký chuyển lỗ DN dự đoán là năm 2007 sẽ lãi nhiều nên sẽ chuyển toàn bộ số lỗ vào năm này- Nếu ở năm 2007 DN không có lãi hoẵc lãi ít hơn 30tr thì doanh nghiệp sẽ không được chuyển lỗ tiếp)

2. Đúng nếu mỗi năm đều có đăng ký chuyển lỗ tuần tự. Còn năm 2007 thì chưa đang ký chuyển lỗ của năm 2007. Số lỗ đươc chuyển mà ban Lantra hỏi đó là số lỗ đã đăng ký chuyển lỗ luỹ kế đến đầu năm 2007.

Theo suy nghỉ của ban thì đó chỉ là số lõ luỹ kế. Còn số lỗ được chuyển lỗ tuỳ thuôc vào viêc đăng ký chuyển lỗ. Không đăng ký chuyển lỗ thì không được chuyển lỗ đâu. Nếu 04,05,06 công ty có lỗ bao nhiêu đi nữa mà công ty không có đăng ký chuyển lỗ thì năm 2007 lãi bao nhiêu sẽ nôp thuế theo số lãi năm nay. Dù 3 năm trước có lỗ 1 tỉ đi nữa mà năm nay lãi có 10tr thì cũng vẫn phải nộp thuế TNDN 2,8tr nếu như không đăng ký chuyển lỗ
 

Thành viên trực tuyến

 • honggiao
 • quynhchi10
 • xediengiatot
 • Leo382
 • comeflywithme15
 • thùy giang 18
 • pink94
 • Truong Tuan
 • daongocnam0603
Xem nhiều