Tài sản hợp tác đầu tư có được phân chia?

  • Thread starter DucNam
  • Ngày gửi
D

DucNam

Sơ cấp
10/4/06
32
0
0
34
tp.hochiminh
#1
Các anh cho e hỏi!
Công ty em có hợp tác đầu tư với 1 công ty có quyền sử dụng đất của nhà nước.
Hai bên kí hợp đồng hợp tác xây dựng cao ốc cho thuê.
Bên công ty e gọi là A
Bên có đất gọi là bên B
Bên B sẽ góp tiền thuê đất tương đương 49% vốn góp.
Bên A góp tiền xây dựng là 51%
Phần tiền để đầu tư còn lại sẽ đi vay.
Bên B đứng tên chủ sở hữu công trình. Nhưng thực tế là bên e chi tiền để đầu tư.
Khi công trình hoàn thành thì bên A sẽ quản lý khai thác sử dụng tòa nhà và phân chia hiệu quả kinh doanh theo tỉ lệ vốn góp.

E không được tăng tòa nhà trên là tài sản của bên A.
Nếu khi quyết toán công trình thì e có thể yêu cầu bên B xuất hóa đơn bán công trình tương đương 51% vốn góp để e tăng tài sản và co chi phí khấu hao?
Chi phí khấu hao 2 bên sẽ cùng tiến hành trích.
doanh thu trừ chi phí(quản lý toàn nhà, ko bao gồm chi phí khấu hao)sẽ được chia theo tỉ lệ giữa 2 bên?

Cho e hỏi về phương diện thuế thì tài sản phân chia trên của e có được trích khấu hao không?
 
khuckhich

khuckhich

Thành viên thân thiết
9/4/07
256
4
18
Thành phố Hồ Chí MInh
#2
Tòa nhà cty B sẽ trích KH, cty B ghi nhận góp vốn liên doanh. giá trị khấu hao sẽ do bên B trả cho bên A.

khi đưa tòa nhà vào hoạt động bên A cho bên B thuê (có thể bằng giá trị KH), bên A lấy số tiền cho thuê này trả lại bên B.

như vậy chi phí khấu hao tòa nhà sẽ đi về nơi đã đâu tư nó và trả lại cho người đầu tư (hàng năm bên B trả KH tòa nhà cho bên A)

lợi nhuận do bên A làm ra lúc đó sẽ chia theo tỷ lệ vốn góp.
 
D

DucNam

Sơ cấp
10/4/06
32
0
0
34
tp.hochiminh
#3
Tòa nhà cty B sẽ trích KH, cty B ghi nhận góp vốn liên doanh. giá trị khấu hao sẽ do bên B trả cho bên A.

khi đưa tòa nhà vào hoạt động bên A cho bên B thuê (có thể bằng giá trị KH), bên A lấy số tiền cho thuê này trả lại bên B.

như vậy chi phí khấu hao tòa nhà sẽ đi về nơi đã đâu tư nó và trả lại cho người đầu tư (hàng năm bên B trả KH tòa nhà cho bên A)

lợi nhuận do bên A làm ra lúc đó sẽ chia theo tỷ lệ vốn góp.
Theo cách của anh(chi)
thì khi chuyển tiền đi đầu tư thì e sẽ treo trên tài khoản 228. Bên B sẽ xuất hóa đơn lại cho bên A.
Khi công trình hoàn thành thì bên B ghi nhận tăng tài sản và trích khấu hao.
Chi phí khấu hao sẽ xuất hóa đơn lai cho bên A.
Nhưng lúc đó chi phí khấu hao e có được cấn trừ cho số tiền e đã đi đầu tư?
 
khuckhich

khuckhich

Thành viên thân thiết
9/4/07
256
4
18
Thành phố Hồ Chí MInh
#4
Tiền đâu tư ai lại xuất hóa đơn hả em. hai bên ghi nhận bằng giấy tờ nha.

tòa nhà B đứng tên nên B trích KH và hạch toán trong sổ sách B. B cho A thuê tòa nhà, khi đó B xuất hóa đơn cho A là việc cho thuê tòa nhà chứ kg hiểu là chi trả trích KH. sau khi B đã thu được tiền thuê tòa nhà thì làm phiếu chi trả khoản trích KH của tòa nhà cho A vào cuối năm hay quí là do AB thỏa thuận.

khoản B chi trả A tiền trích KH tòa nhà thì cấn trừ vào giá trị vốn góp, nhưng kg cấn trừ tỷ lệ góp vốn nhá.

VD: đất = 49 tỷ, nhà = 51 tỷ, tỷ lệ 49:51===> là căn cứ chia lãi
mỗi năm trích KH là 2 tỷ cho tòa nhà mà A đã thu hồi lại

sau 10 năm: đất = 49 tỷ (có thể gấp đôi do giá dất luôn tăng)
nhà = 31 tỷ
tỷ lệ chia lãi kg thay đổi

sau 25 năm kết thúc liên doanh
đất = 49 tỷ hoàn lại vốn bên B
nhà = 0 đồng, cũng đã hoàn lại vốn Bên A thông qua hàng năm trả lại KH tòa nhà.
nếu vẫn hợp tác thì tỷ lệ phân chia lợi nhuận sẽ phải xem xét lại
 
D

DucNam

Sơ cấp
10/4/06
32
0
0
34
tp.hochiminh
#5
Tiền đâu tư ai lại xuất hóa đơn hả em. hai bên ghi nhận bằng giấy tờ nha.

tòa nhà B đứng tên nên B trích KH và hạch toán trong sổ sách B. B cho A thuê tòa nhà, khi đó B xuất hóa đơn cho A là việc cho thuê tòa nhà chứ kg hiểu là chi trả trích KH. sau khi B đã thu được tiền thuê tòa nhà thì làm phiếu chi trả khoản trích KH của tòa nhà cho A vào cuối năm hay quí là do AB thỏa thuận.

khoản B chi trả A tiền trích KH tòa nhà thì cấn trừ vào giá trị vốn góp, nhưng kg cấn trừ tỷ lệ góp vốn nhá.

VD: đất = 49 tỷ, nhà = 51 tỷ, tỷ lệ 49:51===> là căn cứ chia lãi
mỗi năm trích KH là 2 tỷ cho tòa nhà mà A đã thu hồi lại

sau 10 năm: đất = 49 tỷ (có thể gấp đôi do giá dất luôn tăng)
nhà = 31 tỷ
tỷ lệ chia lãi kg thay đổi

sau 25 năm kết thúc liên doanh
đất = 49 tỷ hoàn lại vốn bên B
nhà = 0 đồng, cũng đã hoàn lại vốn Bên A thông qua hàng năm trả lại KH tòa nhà.
nếu vẫn hợp tác thì tỷ lệ phân chia lợi nhuận sẽ phải xem xét lại
Bên B chi trả tiền thuê đất.Nên tiền thuê đất được trích khấu hao trong 50 năm cho thuê.
Nếu B xuất hóa đơn cho A tiền thuê nhà là tương đương với với số khấu hao và chi trả tiền khấu hao thì huề rồi!
Em muốn phân bổ số tiền đầu tư trong từng năm thì cũng không được!
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
  • chanhniem
  • saxagifts
Xem nhiều