Việc trả lại vốn góp liên doanh

  • Thread starter nguyetminh
  • Ngày gửi
N

nguyetminh

Sơ cấp
10/8/05
6
0
0
32
thanhphothainguyen
#1
Công ty em nhận một vốn góp lliên doanh là TSCD khi đó để ghi nhận tăng TSCĐ và nguồn vốn kinh doanh em đã phán ánh nghiệp vụ:
Nợ TK 211 300
Có TK 411 300
Đồng thời ghi bút toán bút toán khấu hao vào mỗi kỳ kế toán hiện tại công ty em đã khấu hao được một phần:
Nợ TK 214 100
Có TK 211 100
Và kết chuyển chi phí khấu hao TS vào chi phí TK 154.
Hiện tại công ty em phát sinh nghiệp vụ trả lại vốn góp liên doanh : Nợ TK 411 200
Có TK 211 200
Mà hiện tại em không biết đưa vào tài khoản nào phần chênh lệch khấu hao đã đưa vào chi phí, để có thể cận được TK NGUỒN VỐN KINH DOANH nưa!

Anh chị hay giúp đỡ em với!
 
P

Phamthanhvan

Sơ cấp
7/2/06
4
0
1
Ha Noi
#2
Sao bạn lại hạch toán như vậy.

Thứ nhất:
bạn phải hạch toán khấu hao vào chi phí sản xuất chứ.

TSCĐ đó dùng cho mục đích gì sẽ tính vào chi phí của việc đó.

VD: TSCĐ đó dùng cho sx thì hạch toán là:

Nợ 627:100
Có 214:100
Bởi vì lúc này TSCĐ là thuộc quyền sở hữu của DN mà.

sau đó kết chuyển chi phí khấu hao vào chi phí sxkddd 154
Nợ 154:100
Có 627:100

Khi bạn trả lại vốn góp liên doanh bằng chính TSCĐ đó thì bạn hạch toán như thanh lý TSCĐ như sau:

Nợ 411:200
Nợ 214:100
Có 211: 300

và phải thêm 1 bút toán nữa là tính lợi nhuận của vốn góp cho đối tác liên doanh nữa.
 
P

Phamthanhvan

Sơ cấp
7/2/06
4
0
1
Ha Noi
#3
Nếu có đánh giá lại TSCĐ khi trả lại cho đối tác liên doanh có thể bạn sẽ phải sử dụng thêm TK 412 để điều chỉnh phần chênh lệch giá trị TSCĐ cho phù hợp khi có quyết định xử lý TSCĐ đó giữa 2 bên góp vốn.

VD khi trả lại TSCĐ được đánh giá giá trị không phải là 300 nữa mà có thể là 250 thôi. thì bạn vẫn phải hạch toán TSCĐ trên sở kế toán là 300 nhưng điều chỉnh phần còn lại thông qua TK412.

Thân ái.
 

Thành viên trực tuyến

  • daongocnam0603
Xem nhiều