chi phi thanh lap DN

 • Thread starter thienlinh
 • Ngày gửi
T

thienlinh

Guest
xin giải đáp dùm mình là khi phát sinh chi phi thành lập công ty, ta nên đưa chi phí này vào tài khoản nào?
 
L

lmhung

Guest
Đưa vào TK241
Cuối kỳ kết chuyển:
- Nếu chi phí >5tr thì đưa vào TSCD vô hình
- Nếu <5tr thì đưa vào chi phí QLDN
 
HaiAu

HaiAu

Thành viên thân thiết
2/10/03
139
0
16
56
Quảng Ninh
www.bienngoc.com
Chi phí về thành lập doanh nghiệp được ghi vào bên Nợ của TK 213 - TSCĐ vô hình, chi tiết là TK 2132 - Chi phí thành lập doanh nghiệp.
Về TK 213 - TSCĐ vô hình, có các TK con sau :

TK 2131 : Chi phí về Quyền sử dụng đất
TK 2132 : Chi phí Thành lập doanh nghiệp
TK 2133 : Chi phí về Bằng phát minh, sáng chế
TK 2134 : Chi phí về Nghiên cứu, phát triển
TK 2135 : Chi phí về Lợi thế thương mại
TK 2138 : Chi phí về TSCĐ vô hình khác.

Việc khấu hao TSCĐ vô hình cũng tuân thủ các nguyên tắc như đối với khấu hao TSCĐ hữu hình. :talk
:two: :bia :leu:
 

Thành viên trực tuyến

 • traganhsao
 • qthi2209
 • bobodinh
 • thuva123
 • NhungNhungGau
 • buithuan07125
 • Hoa BT
 • tocxuu
 • TinhLe 123
 • maycatvai

TEXT LINK

Xem nhiều