Mua vào là HĐ GTGT, bán ra là HĐ BHTT, trả lại hàng thì xử lý thế nào?

 • Thread starter aThuan
 • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
aThuan

aThuan

Thành viên thân thiết
27/9/06
347
5
18
Tp.HCM
#1
Các bác cho ý kiến trong vấn đề này:

Đơn vị mua hàng (sử dụng hóa đơn GTGT)
Đơn vị bán hàng (sử dụng hóa đơn bán hàng - hóa đơn trực tiếp).

Bên mua trả lại hàng:
- Sử dụng hóa đơn chứng từ như thế nào?
- Cách viết đối với tiền hàng, tiền thuế?
- Cách định khoản?
(Vận dụng văn bản nào)
 
S

song thu

Sơ cấp
9/10/06
3
0
0
34
ĐÀ NẴNG
#2
Khi mua hàng, nhận hóa đơn bán hàng thông thường. Bên mua đinh khoản:
Nợ TK 151,152,153,156
Có TK 111, 331 : tổng giá thanh toán ghi trên hóa đơn
Nếu trả lại hàng:
bên mua lập biên bản trả lại hàng, nêu rõ lý do, lô hàng mua theo hóa đơn : Ký hiệu, số, ngày tháng phát hành. Rồi viết hóa đơn điều chỉnh:
Nợ TK 111, 331( Nếu chưa trả tiền cho người bán):
Có TK 151,152,153,156:
trên hóa đơn xuất trả hàng cho bên bán, dòng tiền thuế ghạch bỏ, chỉ ghi dòng tiền hàng, dòng tổng cộng
Còn văn bản nào thì nếu bạn nào đồng ý với cách trên , nếu có thì up lên với. Mình đọc qua rồi để đâu giờ tìm chưa ra.
 
Sửa lần cuối:
aThuan

aThuan

Thành viên thân thiết
27/9/06
347
5
18
Tp.HCM
#3
Khi mua hàng, nhận hóa đơn bán hàng thông thường. Bên mua đinh khoản:
Nợ TK 151,152,153,156
Có TK 111, 331 : tổng giá thanh toán ghi trên hóa đơn
Nếu trả lại hàng:
bên mua lập biên bản trả lại hàng, nêu rõ lý do, lô hàng mua theo hóa đơn : Ký hiệu, số, ngày tháng phát hành. Rồi viết hóa đơn điều chỉnh:
Nợ TK 111, 331( Nếu chưa trả tiền cho người bán):
Có TK 151,152,153,156:
trên hóa đơn xuất trả hàng cho bên bán, dòng tiền thuế ghạch bỏ, chỉ ghi dòng tiền hàng, dòng tổng cộng
Còn văn bản nào thì nếu bạn nào đồng ý với cách trên , nếu có thì up lên với. Mình đọc qua rồi để đâu giờ tìm chưa ra.
Cái này không ổn, mặt hàng mua vào mà mặt hàng chịu thuế, khi xuất hóa đơn ra để trả hàng vẫn phải xuất hóa đơn có thuế xuất; thế mới có chuyện để nói. Chỉ gạch dòng thuế đối với hóa đơn không xuất cho mặt hàng không chịu thuế (đối với đơn vị sử dụng hóa đơn GTGT).

Mong các bạn trao đổi thêm.
 
minhdhvl

minhdhvl

Cháu ngoan Bác Hồ
11/4/06
406
4
18
HCM
#4
Trường hợp này là bên bán sử dụng HĐ trực tiếp như thế lã đã có thuế GTGT trong đó rồi ,lúc đó bên mua dk:vd TH này là mua hhóa và tùy vào mặt hàng mua sẽ tương ứng với thuế suất là bao nhiêu %.khi đó bên mua dk như sau:
N156
C331,111,112 tổng giá trị thanh toán ghi trên HD đã có thuế GTGT
khi xuất HD trả lại hàng định khoản như sau:
N 156
N 133
C 331,111,112
số tiền ghi âm với nội dung xuất trả lại hàng.
Ai có ý kiến khác thì up lên để mọi người tham thảo.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
38
The land of the living
#5
Các bác cho ý kiến trong vấn đề này:

Đơn vị mua hàng (sử dụng hóa đơn GTGT)
Đơn vị bán hàng (sử dụng hóa đơn bán hàng - hóa đơn trực tiếp).

Bên mua trả lại hàng:
- Sử dụng hóa đơn chứng từ như thế nào?
- Cách viết đối với tiền hàng, tiền thuế?
- Cách định khoản?
(Vận dụng văn bản nào)
Theo hướng dẫn tại Điểm 5.8, mục IV, phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì:

Trường hợp bên bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, bên mua nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng khi bên mua xuất trả hàng hóa do không đúng quy cách chất lượng cho bên bán thì bên mua cùng bên bán lập biên bản xác định rõ nguyên nhân trả lại hàng, số lượng, giá trị hàng hóa và số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa trả lại; trên cơ sở đó bên mua xuất hóa đơn bán hàng ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại chi tiết giá chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế giá trị gia tăng, tổng giá thanh toán có thuế theo hóa đơn bên bán đã xuất (số..., ký hiệu..., ngày... tháng của hóa đơn) và gửi kèm hàng hóa xuất trả lại. Căn cứ vào hóa đơn bán hàng và biên bản đã được lập, bên mua hạch toán giảm giá vốn, bên bán điều chỉnh doanh số hàng hóa đã bán ra và số thuế giá trị gia tăng đã kê khai bằng cách ghi số âm theo hóa đơn xuất trả trên mẫu số 02/GTGT (bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra) để trừ bớt số thuế giá trị gia tăng đầu ra trong tháng và giảm trừ doanh thu.

Trường hợp người mua sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng, người bán sử dụng hóa đơn thông thường, khi bên mua xuất trả hàng hóa do không đúng quy cách chất lượng cho bên bán thì bên mua cùng bên bán lập biên bản xác định rõ nguyên nhân trả lại hàng, số lượng, giá trị hàng hóa và số thuế giá trị gia tăng đã tính khấu trừ của số hàng hóa ghi trên hóa đơn mua hàng; trên cơ sở đó bên mua xuất hóa đơn giá trị gia tăng ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo hóa đơn bên bán đã xuất (chỉ ghi tổng giá hàng hóa, không ghi dòng thuế giá trị gia tăng, số..., ký hiệu..., ngày... tháng của hóa đơn) và gửi kèm hàng hóa xuất trả lại. Căn cứ vào hóa đơn này bên mua hạch toán giảm giá vốn và giảm trừ số thuế giá trị gia tăng đã khấu trừ bằng cách ghi số âm trên mẫu số 05/GTGT (bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào có hóa đơn bán hàng) để trừ bớt giá trị hàng hóa mua vào và số thuế giá trị gia tăng đầu vào trong tháng, bên bán điều chỉnh doanh số hàng hóa bán ra và giảm trừ doanh thu.
 
aThuan

aThuan

Thành viên thân thiết
27/9/06
347
5
18
Tp.HCM
#6
Em đừng sản xuất ra thông tư mới chứ::wall::wall:

Theo hướng dẫn tại Điểm 5.8, mục IV, phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì:
5.8- Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai.

Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.

Trường hợp người bán đã xuất hàng và lập hoá đơn, người mua chưa nhận hàng nhưng phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải hoàn trả lại toàn bộ hàng hoá, hoặc một phần hàng hoá, khi trả lại hàng bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị chưa có thuế GTGT, tiền thuế GTGT lý do trả hàng theo hoá đơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn) đồng thời kèm theo hoá đơn để gửi trả bên bán để bên bán lập lại hoá đơn GTGT cho số lượng hàng hoá đã nhận và làm căn cứ bên bán điều chỉnh doanh số và thuế GTGT đầu ra.
 
Sửa lần cuối:
aThuan

aThuan

Thành viên thân thiết
27/9/06
347
5
18
Tp.HCM
#7
Theo hướng dẫn tại Điểm 5.8, mục IV, phần B, Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính thì:
5.8- Cơ sở kinh doanh mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT. Hoá đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai.

Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.

Trường hợp người bán đã xuất hàng và lập hoá đơn, người mua chưa nhận hàng nhưng phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải hoàn trả lại toàn bộ hàng hoá, hoặc một phần hàng hoá, khi trả lại hàng bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị chưa có thuế GTGT, tiền thuế GTGT lý do trả hàng theo hoá đơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn) đồng thời kèm theo hoá đơn để gửi trả bên bán để bên bán lập lại hoá đơn GTGT cho số lượng hàng hoá đã nhận và làm căn cứ bên bán điều chỉnh doanh số và thuế GTGT đầu ra.
 
tiger2774

tiger2774

Cao cấp
10/1/07
2,520
2
0
44
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
#8
Em đừng sản xuất ra thông tư mới chứ::wall::wall:

Theo hướng dẫn tại Điểm 5.8, mục IV, phần B, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì:
Let đã post lộn TT cũ thôi, 122 đã bị 120 thay thế rùi. Lẽ ra Let phải đưa 32 lên mới đúng.

Ý của anh muốn thảo luận về vấn đề xuất hóa đơn trả hàng khi đầu vào là hóa đơn bán hàng phải không?

Doanh số trong hóa đơn bán hàng đã bao gồm thuế GTGT trong đó, tại sao người bán sử dụng hóa đơn bán hàng thì chúng ta không cần nói đến nha.

Bản chất của việc xuất hóa đơn trả hàng thế nào? Khi anh nhận hóa đơn bán hàng đó, anh kê khai nó vào đâu. Trước đây là 05, sau này thì không kê nữa=> không có kê khai thuế GTGT đầu vào. Khi anh trả lại hàng cho người bán hàng, theo Tiger nghĩ, tại sao anh không xuất đúng doanh số của tờ hóa đơn bán hàng và dòng thuế suất gạch bỏ (vì chúng ta không thể chia ngược doanh thu bán hàng để lấy doanh thu chưa thuế được). Hóa đơn này cũng chỉ nhằm cho bên bán và bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán mà thôi. Không dính tới thuế GTGT ở chổ này. Và anh cũng đừng đặt nặng quá vấn đề gạch ngang dòng thuế suất (theo lý do anh nói ở bài dưới), đây là tình huống khác.

Nếu anh gửi công văn đến Cục thuế để hỏi cách giải quyết thì mình cũng tin rằng họ se hướng dẫn giống vậy thui.

Mà hình như topic này anh đang muốn bắt giò Thông tư 32 phải không?:wall:

Gửi Thuận CV này tham khảo thêm (cũng có thể là CV Thuận cần)
 
Sửa lần cuối:
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
826
6
0
38
The land of the living
#9
Hờ hờ trong tất cả các thông tư sửa đổi bổ sung sau này cũng đâu có cái nào đề cập rõ đến cái việc xuất trả hàng giữa 2 hóa đơn cùng huyết thống nhưng khác người nuôi này đâu nên em mới lôi cái cũ ra... hướng dẫn. :freddy: Với lại vấn đề này em nhớ là có công văn của TCT hướng dẫn cho 1 cty nào đó rồi. Em đọc nội dung và tính chất y chang như thế và họ vẫn trả lời theo điểm đó, phần đó nhưng giờ chẳng nhớ là em lưu ở đâu. Hic hic để em cố tìm...

@athuan: Em nhớ em và anh đã thảo luận vấn đề này 1 lần rồi mà nhỉ? Giờ anh lại gặp nữa àh? hic hic
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

 • Trần Tường Vi
 • daongocnam0603
 • SA_DQ
 • Bạn Bo
 • thuongdan
 • lindanga
 • theanhst92
 • chuotnung
 • TanCaApp
 • tranthu81858
 • vutrongphung9x
 • adkytl
 • thuva123
 • sondavosa
 • quynhchi10
 • traganhsao
 • Lê Quỳnh 123
Xem nhiều