Tài sản cố định vô hình

  • Thread starter Toan Pham Thanh
  • Ngày gửi
T

Toan Pham Thanh

Sơ cấp
18/10/07
1
0
0
Tp Ho Chi Minh Q. Tan Phu
#1
công ty mình thuê đất trong khu công nghiệp 50 năm để xây dựng văn phòng, nhà xưởng cho cty, được cấp quyền sử dụng đất. Vậy tiền thuê đất đó có được đưa vào TSCĐVH và được trích KH không. xin trả lời giúp
 
hồngtrường

hồngtrường

Cao cấp
3/3/07
1,077
2
38
Hà Lội
#2
Theo quyết định 206
đ. Quyền sử dụng đất:
Nguyên giá của tài sản cố định là quyền sử dụng đất (bao gồm quyền sử dụng đất có thời hạn và quyền sử dụng đất lâu dài): là tiền chi ra để có quyền sử dụng đất hợp pháp cộng (+) chi phí cho đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, lệ phí trước bạ... (không bao gồm các chi phí chi ra để xây dựng các công trình trên đất); hoặc là giá trị quyền sử dụng đất nhận góp vốn.
Trường hợp doanh nghiệp thuê đất thì tiền thuê đất được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh, không ghi nhận là tài sản cố định vô hình.


Bạn thử xem bạn đang ở trong trường hợp nào của quyết định 206 mà làm cho hợp lý.
Chúc bạn thành công
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều