Earnings per share (EPS)

 • Thread starter SUNF
 • Ngày gửi
SUNF

SUNF

Thành viên thân thiết
2/10/03
176
4
0
48
Hà Nội
EPS, as it is called, is a company's profit divided by its number of outstanding
shares. If a company earned $2 million in one year had 2 million shares of stock outstanding, its EPS would be $1 per share. The company often uses a weighted average of shares outstanding over the reporting term.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
EPS = Lợi nhuận trên đầu cố phiếu (lợi nhuận/cổ phiếu)
EPS, như tên gọi của chỉ số này, là phần lợi nhuận mà công ty chia cho số cổ phiếu thường lưu hành trong kỳ. Nếu một công ty thu nhập 2 triệu USD trong một năm có 2 triệu cổ phiếu thường lưu hành trong năm đó, có nghĩa là EPS của công ty này là 1 USD/cổ phiếu. Các công ty thường sử dụng bình quân gia quyền cổ phiếu lưu hành trong một kỳ báo cáo.
 

BQT trực tuyến

 • Hien
  Hien
  WKTER

Thành viên trực tuyến

 • ĐẶNG THỊ BÍCH NGỌC
 • gdvnngoc5tram6
 • tuando1620
 • dungkis
 • qthi2209
 • dbsk266
 • Tuyennt1109
 • Hien
 • Lê Thị Thi Thơ
 • tuyet0504

TEXT LINK

Xem nhiều