Economic exposure

  • Thread starter SUNF
  • Ngày gửi
SUNF

SUNF

Trung cấp
2/10/03
176
4
0
51
Hà Nội
The extent to which the value of the firm will change because of an exchange rate change.
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
Economic exposure:rủi ro kinh tế
Giải nghĩa:Mức độ ảnh hưởng của những biến động tỷ giá đối với giá trị của công ty.
 

Similar threads

T
Trả lời
0
Lượt xem
474
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
Rua Diu Dang
Trả lời
7
Lượt xem
2K
Tiếng Anh Kế toán
THUY NGUYEN ACCA
THUY NGUYEN ACCA
T
  • Article
tuvan.webketoan.vn vesting period
Trả lời
0
Lượt xem
341
T
T
  • Article
tuvan.webketoan.vn vested benefits
Trả lời
0
Lượt xem
320
T
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều