Economic exposure

  • Thread starter SUNF
  • Ngày gửi
SUNF

SUNF

Trung cấp
2/10/03
176
4
0
49
Hà Nội
The extent to which the value of the firm will change because of an exchange rate change.
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
Economic exposure:rủi ro kinh tế
Giải nghĩa:Mức độ ảnh hưởng của những biến động tỷ giá đối với giá trị của công ty.
 

BQT trực tuyến

  • Rua Diu Dang
    Rua Diu Dang
    Điều hành viên

Thành viên trực tuyến

  • Dung35
  • Ngoc Nexia
  • Rua Diu Dang

Xem nhiều