Thuế suất thuế GTGT của thiết kế website?

  • Thread starter Duyên_34
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
D

Duyên_34

Sơ cấp
#1
Chào các Anh Chị !
Em chuẩn bị nhận làm cho công ty thiết kế web, Em muốn hỏi mức thuế suất của nó ra sao ạ ? Anh Chị có kinh nghiệm đã làm về lĩnh vực trên có thể chỉ cho Em biết những ưu đãi về lĩnh vực này ạ ? Hoặc có thể cho Em đường line tới những bài đã nói về lĩnh vực này .Em đang muốn tìm hiểu gấp lắm mong nhận được sự giúp đỡ .
Cảm ơn Anh Chị nhiều !
 
T

thucthuc

Sơ cấp
17/10/05
38
0
0
Lò nấu cao HỔ cốt
#2
Chào các Anh Chị !
Em chuẩn bị nhận làm cho công ty thiết kế web, Em muốn hỏi mức thuế suất của nó ra sao ạ ? Anh Chị có kinh nghiệm đã làm về lĩnh vực trên có thể chỉ cho Em biết những ưu đãi về lĩnh vực này ạ ? Hoặc có thể cho Em đường line tới những bài đã nói về lĩnh vực này .Em đang muốn tìm hiểu gấp lắm mong nhận được sự giúp đỡ .
Cảm ơn Anh Chị nhiều !
TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
________________ _________________________
Số : 14310 /CT-TTHT TP.Hồ Chí Minh , ngày 28 tháng 11 năm 2005
V/v: Chính sách thuế đối với sản phẫm và dịch vụ phần mềm.

Kính gửi : Cty TNHH Công nghệ thông tin Khải Hoàn .
Địa chỉ: 68/27 Thích quảng Đức , Quận Phú Nhuận.

Trả lời văn thư số 01/CV Khải Hoàn ngày 24/10/2005 của Công ty v/v chính sách thuế đối với sản phẫm và dịch vụ phần mềm; Cục thuế TP. có ý kiến như sau :
Căn cứ Điểm 24 Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì phần mềm máy tính (trừ phần mềm xuất khẩu) là đối tượng không chịu thuế GTGT ( Phần mềm máy tính được quy định tại Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 của Thủ tướng chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm).
Sản phẫm phần mềm và dịch vụ phần mềm máy tính xuất khẩu áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%.
Đối với hoạt động của đơn vị, thì hoạt động thiết kế trang web, sản xuất phần mềm thuộc về sản phẩm phần mềm.
Riêng bảo trì phần mềm không thuộc sản phẩm phần mềm nên áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.
Về thuế suất thuế TNDN và việc miễn, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp phần mềm, đề nghị Công ty tham khảo Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính về việc ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp phần mềm.
Nếu có nội dung nào chưa rõ, đề nghị liên hệ trực tiếp với Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ (Cục thuế) để được hướng dẫn thêm.
Cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện .
--------------------------------------

Thế OK chưa bạn? Về ưu đãi thuế TNDN thì nếu cty bạn thành lập trước năm 2006 thì áp dụng theo TT123 nêu trên; nếu thành lập từ 2006 trở về sau thì áp dụng NĐ 1082006NDCP - Hướng dẫn Luật Đầu tư.

Nếu cần các văn bản trên thì mail cho mình: hieu@bglfoods.com.vn do mình chưa có quyền attack file
 
tiger2774

tiger2774

Cao cấp
10/1/07
2,520
2
0
44
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
#4
Chào các Anh Chị !
Em chuẩn bị nhận làm cho công ty thiết kế web, Em muốn hỏi mức thuế suất của nó ra sao ạ ? Anh Chị có kinh nghiệm đã làm về lĩnh vực trên có thể chỉ cho Em biết những ưu đãi về lĩnh vực này ạ ? Hoặc có thể cho Em đường line tới những bài đã nói về lĩnh vực này .Em đang muốn tìm hiểu gấp lắm mong nhận được sự giúp đỡ .
Cảm ơn Anh Chị nhiều !
TT 123 đã hết hiệu lực từ ngày 1/1/2006.

Bạn có thể lấy Nghị định 108/2006/NĐ-CP theo file đính kèm dưới đây.
 

Đính kèm

T

thucthuc

Sơ cấp
17/10/05
38
0
0
Lò nấu cao HỔ cốt
#5
TT 123 đã hết hiệu lực từ ngày 1/1/2006.

Bạn có thể lấy Nghị định 108/2006/NĐ-CP theo file đính kèm dưới đây.
Cưng nói đúng nhưng chưa đủ:
Công văn 1620/TCT-PCCS ngày 08/05/2006 nói thế này:
"Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, các doanh nghiệp phần mềm được thành lập và hoạt động trong giai đoạn từ năm 2000 – 2005 thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3 mục I Phần B Thông tư số 123/2004/TT-BTC ngày 22/12/2004 của Bộ Tài chính.

Các doanh nghiệp phần mềm thành lập và hoạt động từ năm 2006 (năm Nghị quyết số 07/2000/NQ-CP ngày 5/6/2000 hết hiệu lực) không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Thông tư số 123/2004/TT-BTC."


Có cần giải thích thêm không nhỉ?
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Xem nhiều