Cách nhập lại TSCĐ đã bán

  • Thread starter dmnguyet
  • Ngày gửi
D

dmnguyet

Sơ cấp
9/10/05
38
0
6
Da Nang
#1
Năm 2004 Cty tôi còn là DNNN bán nhà và đất hạch toán như sau :
1.N 811 105.446.881
N 214 18.153.860
C 211 123.600.741
2.Xuất hóa đơn bán nhà
N 131 1.230.000.000
C 711 454.545.454 (giá trị nhà)
C 711 730.000.000 (giá trị đất)
C 3331 45.454.546
3. Nộp thuế thu nhập
N 421/C 3334 : 318.928.257
Năm 2005 Cty CP hóa phần lãi đã ghi tăng vốn của CTy cổ phần
năm 2007 do không chuyển quyền SDĐ nên thanh lý hợp đồng Cty hạch toán như sau :
1. Giá trị nhà nhập lại
N 211 105.446.811 (GTCL của nhà trước đây)
N 242 394.553.189
C 131 500.000.000
2. Giá trị đất:
N 213/ C 131 : 730.000.000
3. Thoái thu tiền thuế thu nhập chuyển quyền:
N112/ C242: 318.928.257
Mọi người xem có đúng không. Chú ý doanh thu, lợi nhuận đã hạch toán vào thời điểm Cty là DNNN nên đã ghi tăng vốn Cty cổ phần (đã xác định giá trị doanh nghiệp) nên không thể hạch toán đơn giản như hàng bán trả lại nhé.:wall:
 

Thành viên trực tuyến

  • Không ăn dưa hấu
  • bepquangvinh2
  • TACAEDU
Xem nhiều