Giá trị quyền sử dụng đất!

 • Thread starter cam.accountancy
 • Ngày gửi
cam.accountancy

cam.accountancy

Trái chua!
21/1/07
62
0
6
Search!
#1
Theo Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ hướng dẫn về thu tiền thuê đất về mặt nước, số tiền bồi thường đất được trừ vào tiền thuê đất hàng năm. Khoản chi phí đền bù, san lấp và nộp thuế trước bạ... được tập hợp và kết chuyển sang chi phí quyền sử dụng đất (loại TSCĐ vô hình). Vậy khi đã được trừ tiền bồi thường đất vào tiền thuê đất rồi thì phải làm sao? số tiền bồi thường đất nằm trong khoản chi phí quyền sử dụng đất này có thể hạch toán như thế nào? Cả nhà giúp em với!
Thanks!
 
cam.accountancy

cam.accountancy

Trái chua!
21/1/07
62
0
6
Search!
#2
Trời ơi! 2 ngày rồi mà trả có ai thèm ngó ngàn đến!
 

Thành viên trực tuyến

 • toilaaido
 • Tranthao2001
 • tina2015
 • lethanhqlda
 • duongbff
 • Lê Thị Thi Thơ
 • Hoàng Oanh 10
 • daongocnam0603
 • 18H12C
 • bienmauhong
Xem nhiều