Chi phí có invoice nước ngoài có được tính vào chi phí hợp lý?

 • Thread starter damphuquoc
 • Ngày gửi
D

damphuquoc

Sơ cấp
27/9/07
16
0
0
Long An
#1
Chào cả phòng !

Trong tháng 10/07, bên mình có đi bán hàng ở nước ngoài. Chi phí hàng lưu kho ở nước ngoài, chí phí ăn ở khách sạn, taxi, tiền vận chuyển hàng... đều là INVOICE nước ngoài.

- Những khoản chi phí đó, có được xem là chi phí hợp lý không ?

- Có văn bản hướng dẫn nào liên quan đến khoản này không ?
 
T

thanhhung

LQT
#2
Chào cả phòng !

Trong tháng 10/07, bên mình có đi bán hàng ở nước ngoài. Chi phí hàng lưu kho ở nước ngoài, chí phí ăn ở khách sạn, taxi, tiền vận chuyển hàng... đều là INVOICE nước ngoài.

- Những khoản chi phí đó, có được xem là chi phí hợp lý không ?

- Có văn bản hướng dẫn nào liên quan đến khoản này không ?
Bác xem cái này có dùng được không nhé!

Công văn của Tổng cục Thuế số 2842/TCT-CS ngày 20 tháng 7 năm 2007 về việc Chính sách thuế

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Yên Bái

Trả lời công văn số 23/CT-TTHT ngày 16/3/2007 của Cục thuế tỉnh Yên Bái về trả lời các vướng mắc của doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1 . Về chứng từ phát sinh ở nước ngoài:

Tại điểm 5.8, Mục III, Phan B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: ''5.8- Chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có chứng từ, hoá đơn theo chế độ qui định'' được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tại điểm 6, Mục I, Phần 3 Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

''Các chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài, khi sử dụng để ghi sổ kế toán ở việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt. Những chứng từ ít phát sinh hoặc nhiều lần phát sinh nhưng có nội dung không giống nhau thì phải dịch toàn bộ nội dung chứng từ kế toán. Những chứng từ phát sinh nhiều lần, có nội dung giống nhau thì bản đầu phải dịch toàn bộ, từ bản thứ hai trở đi chỉ dịch những nội dung chủ yếu như: Tên chứng từ, tên đơn vị và cá nhân lập, tên đơn vị và cá nhân nhận, nội dung kinh tế của chứng từ, chức danh của người ký trên chứng từ... Người dịch phải ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về nội dung dịch ra tiếng Việt. Bản chứng từ dịch ra tiếng Việt phải đính kèm với bản chính bằng tiếng nước ngoài.''

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp Việt nam phát sinh các khoản chi phí ở nước ngoài để phục vụ hoạt động, sản xuất kinh doanh, nếu có chứng từ hợp pháp theo quy định của nước sở tại, đồng thời các chứng từ này phải được dịch ra tiếng Việt, người dịch phải ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về nội dung dịch ra tiếng Việt thì các khoản chi này được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
...
 
H

hatnd

Sơ cấp
22/2/11
4
0
0
ha noi
#3
Ðề: Chi phí có invoice nước ngoài có được tính vào chi phí hợp lý?

Cong ty minh la trong linh vuc du lich
Minh vua co doan khach di Thai Lan ve va khach hang muon la hoa don
Nhung dau vao cua minh ma ben Thai cung cap cho chi la Invoice co ten cong ty ho, dau va chu ky
Vay moi nguoi cho minh hoi Invoice co phai la hoa don hop phap khong
Cong ty minh dang o Thanh Xuan
 

Thành viên trực tuyến

 • kophaithach2
 • Huyền Mia
 • thuongdan
 • xediengiatot
 • Hằng_Phạm2410
 • Thu_Nghệ
 • chucsoho
 • homeclassic3
 • heartsaobang
 • duytienuit
 • mypham0711
 • ktkthh
 • cactus12
 • truongvinh1232003
 • Bui T Linh
 • lachongcorp123
 • pink94
 • Dungktqn
 • Khánh Linh 1118
 • rvxbinhphuoc
Xem nhiều