Kế toán CCDC với phần mềm Fast

  • Thread starter Tienloan
  • Ngày gửi
T

Tienloan

Sơ cấp
5/7/07
63
0
0
Ha Tay
#1
Nhờ mọi người trong diễn đàn giúp mình nhé:
Khi mua CCDC về thì mình vào phần CCDC và thực hiện các bước:
1. Cập nhật thông tin về công cụ
2. Tính mức phân bổ
3. Bút toán phân bổ
Tuy nhiên trên NKC chỉ thể hiện bút toán N642/C242 mà không có định khoản N242/C153. Vậy mọi người cho mình hỏi mình thiếu bước nhập số liệu nào nữa trong phần mềm kế toán? Những ai giành về phần mềm Fast giúp mình nhé:wall:
 
L

longcv

Trung cấp
9/9/07
253
1
0
Google
vn.clubxiangqi.com
#2
Nhờ mọi người trong diễn đàn giúp mình nhé:
Khi mua CCDC về thì mình vào phần CCDC và thực hiện các bước:
1. Cập nhật thông tin về công cụ
2. Tính mức phân bổ
3. Bút toán phân bổ
Tuy nhiên trên NKC chỉ thể hiện bút toán N642/C242 mà không có định khoản N242/C153. Vậy mọi người cho mình hỏi mình thiếu bước nhập số liệu nào nữa trong phần mềm kế toán? Những ai giành về phần mềm Fast giúp mình nhé:wall:
Fast không phải thuộc vào loại SW thông minh.
Sau khi khai báo thông tin về loại CCDC hoặc TSCD vào thì sẽ có mức phân bổ ( thông thường là phải điền tham số vào ).
Nếu Fast không cài phân bổ cho loại 153 thì bạn nên vào " Khai Báo Bút Toán Phân Bổ " rồi gõ vào đó bút toán N242/C153.
Sau khi cập nhật bạn sẽ có được cái bạn cần .
 

Thành viên trực tuyến

  • theanhst92
  • daongocnam0603
  • lehungcrmno2
  • thuongdan
  • xediengiatot
  • TrangGemini
  • Bonkhoai
  • homeclassic3
Xem nhiều