Earning Asset

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi

5130 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
EARNING ASSET is an asset which provides income (e,g, rental property).
 
N

newworld

Trung cấp
6/7/04
106
2
0
Hanoi
EARNING ASSET: Tài sản tạo thu nhập, tài sản mang lại thu nhập (vdụ: tài sản cho thuê)
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

TEXT LINK

Xem nhiều