Earnings

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
EARNINGS is a term that refers to the financial capacity of a corporation to make distributions to shareholders other than return of capital, e.g., dividends. See also RETAINED EARNINGS.
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế

Similar threads

T
Trả lời
0
Lượt xem
478
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
Trả lời
0
Lượt xem
430
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
T
Trả lời
0
Lượt xem
486
Tiếng Anh Kế toán
tuvan.webketoan.vn
T
Rua Diu Dang
Trả lời
7
Lượt xem
2K
Tiếng Anh Kế toán
THUY NGUYEN ACCA
THUY NGUYEN ACCA
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều