Ibnr

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi

1598 lượt xem

CompasX

CompasX

Cao cấp
IBNR is Incurred But Not Reported.
 

Thành viên trực tuyến

  • prokhong5
  • etrip4u

Xem nhiều

TEXT LINK