Ibnr

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Thành viên sơ cấp
#1
IBNR is Incurred But Not Reported.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Xem nhiều