Ibnr

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
IBNR is Incurred But Not Reported.
 
Webketoan - Khóa Kế toán tổng hợp thực chiến
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều